Nabídka včelstev

Vážení přátelé,
Přítel Čáslavka přenechá zájemcům 4 včelstva včetně úlů Čechoslovák. Další informace ne tel: 721 558 858.
S pozdravem Backa K.

Členské příspěvky na rok 2024

Vážení přátelé,
dovolte mi připomenout vám povinnost zaplatit členské příspěvky na rok 2024. Každá ZO ČSV musí do 30.11. 2023 uhradit sekretariátu ČSV členské příspěvky na rok 2024. Z praktického hlediska pro další zpracování a hrazení členských příspěvků sekretariátu ČSV preferuji platbu do 30.10.2023. Datum 30.11. je nejzazší termín kdy peníze musí přistát na účtu sekretariátu ČSV.
Vzorec pro výpočet člen. příspěvků r. 2024:
příspěvek na člena 750.-Kč ( 600.- Kč pro RV + 150,- pro ZO )
příspěvek na včelstva 19.- Kč ( 4.- Kč pro RV + 5.- Kč pro ZO + 10.- Kč na léčení )
Včelař s jedním včelstvem uhradí 769.- Kč.
Člen bez včel neplatí léčení tzn. 759.- Kč.
Členské příspěvky uhraďte na spolkový účet č. 270549087 / 0300 , jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo chovatele a do zprávy pro příjemce uveďte počet včelstev.
Děkuji za včasné uhrazení příspěvků.
S pozdravem Karel Backa

Výstava Hanácká včela na podzimní Floře Olomouc 5.10 - 8.10.2023

Vážení příznivci včelařství, výstava včelařských potřeb a produktů chovu včel, Hanácká včela,
se i v roce 2023 uskuteční jako součást podzimní Olomoucké Flory. Jste srdečně zváni.
<img src="https://www.vcelari-litomysl.cz/sites/default/files/hanacka_vcela_2023.jpg" width="1100" height="1555" alt="" />

Pozvánka na rekreačně-vzdělávací pobyt pro seniory

Rekreačně-vzdělávací pobyt pro seniory SOUV-VVC, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky

Termín :

Příjezd: 16. 8. 2023 středa 10:00 hodin

Odjezd: 18. 8. 2023 pátek 15:00 hodin

Cena : 2 500,– Kč (zahrnuje 2 x ubytování, 2 x snídaně, 3 x oběd, 2 x večeře, dopolední vzdělávací program)

Doprava : Individuální

Pobyt je vhodný pro všechny, kteří mají rádi přírodu, zajímají se o zdraví a chtějí se dozvědět, jaký vliv mají na zdraví včelí produkty. Tomuto programu jsou vyhrazená dopoledne u nás ve včelařské škole, odpoledne můžete relaxovat v prostředí Železných hor. Můžete využít námi doporučené výlety nebo zvolit svůj vlastní program. K dispozici v objektu školy je prostor na grilování, venkovní sezení, hřiště, arboretum. Parkování v areálu školy nebo přilehlých ulicích. Přístup na internet.

Kontaktní osoba: Blanka Remešová

Telefon 771 274 192 ; e-mail: remesova@souvnasavrky.cz

Upozornění na dočasnou změnu sídla ČSV, z. s.

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že Sekretariát ČSV se z důvodu rekonstrukce stávajícího sídla dočasně stěhuje.

Dočasné sídlo ČSV bude na adrese:

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Václavské náměstí 21

113 60 Praha 1 (vchod do budovy je z Jindřišské ulice).

Adresa pro doručování:

Český svaz včelařů, z. s.

Václavské náměstí 831/21

110 00 Praha 1

Z těchto důvodů bude ve dnech 12.7.2023-19.7.2023 omezený provoz.
Ve dnech 13.7. a 14.7. bude provoz úplně zastaven. Bude docházet k přepojení telefonních linek na novou adresu a přenos počítačové sítě.

Poštu můžete posílat jak na původní adresu, tak na adresu novou. Máme aktivovánu dosílku.

Kanceláře:

tajemník - kancelář č. 325 (3. patro)

sekretariát - kancelář č. 326 (3. patro)

podatelna - kancelář č. 371 (3. patro)

Ekonomické oddělení (vedoucí) - kancelář č. 360 (3. patro)

Ekonomické oddělení - kancelář č. 460 (4. patro)

Odborné oddělení - kancelář č. 567 (5. patro)

knihovna + redakce - kancelář č. 539 (5. patro)

Sklenice objem 4 litry

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

daruji asi 20 ks sklenic (s víčky) o objemu 4 litry, kam jsem stáčel 5 kg medu.

Zdraví
Ing. Jindřich Petr, Jindrich.Petr@email.cz, 608 821 605

Časopis Včelařství

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

daruji kompletní ročníky časopisu Včelařství za celou dobu svého působení v ČSV. Nabízel jsem je do spolkové knihovny, ale zatím bez reakce.

Zdraví
Ing. Jindřich Petr, Jindrich.Petr@email.cz, 608 821 605

Zápis z VS 13.7.2023 a pozvánka na ČS 10.9.2023

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

v příloze najdete zápis z poslední výborové schůze s důvěrníky a níže pozvánku na příští členskou schůzi.

Na hojnou účast se těší
Váš jednatel

Neděle 10. září - členská schůze + přednáška - pohostinství Na Rovince v Dolním Újezdě
1. Odevzdání žádostí o dotaci na zimování včelstev a hlášení na Hradišťko p. M.
2. Výdej léčiva pro podzimní ošetření
3. Organizační záležitosti (8.00 – 9.00)
4. Přednáška - MVDr. Martin Pijáček, Oddělení patologické morfologie, Státní veterinární ústav Olomouc - „Sršeň asijská“ (9.00 - 11.00)

Nabité včely

Letící roj včel může naakumulovat překvapivě silný elektrický náboj, který dosáhne hodnot typických pro bouřková mračna. Hmyz tak sehrává důležitou roli při usměrňování distribuce prachu v ovzduší, což má citelný vliv na vývoj počasí.

Tělo hmyzu se během letu nabíjí kladně, a to jak třením křídel o molekuly plynů ve vzduchu, tak i kontaktem s nabitými předměty, k nimž patří třeba květy rostlin. Ty získávají elektrický náboj díky tření se vzduchem proudícím kolem s každým závanem větru.

Při tření drsných povrchů dvou předmětů dochází k tomu, že záporně nabité elektrony přeskakují z jednoho předmětu na druhý. Tam, kde se elektrony hromadí, vzniká záporný náboj. Tam, kde elektrony naopak ubyly, roste náboj kladný. Vzniklý rozdíl v nábojích se pak označuje jako elektrický potenciál. Pokud je potenciál dostatečně velký a prostředí mezi oběma předměty neklade příliš vysoký odpor, může mezi oběma předměty přeskočit jiskra. To je fenomén, se kterým se potkal každý, když nasbíral elektrický náboj třeba díky pohybům ve svetru ze syntetické příze, pak se dotkl kliky u dveří a dostal „elektrickou ránu“. Tzv. statická elektřina vzniká i v mračnech a její vybití proti zemi známe jako blesk. Přesvědčivě demonstroval statickou elektřinu v bouřkových oblacích americký politik a přírodovědec Benjamin Franklin. Za blížící se bouřky vypustil draka k obloze a sledoval spolu se svým synkem jiskry sršící z klíče přivázaného k mokrému motouzu, na němž draka pouštěli.

Hmyz i další členovci elektrický náboj svých těl využívají ve svůj prospěch. Včely si díky elektrickému náboji na sebe lepí pylová zrna. Ta tak mohou na tělo včely přeskočit z květu až na vzdálenost několika centimetrů. Pavoučí sítě zase negativně nabitými vlákny přitahují kladně nabitou letící kořist. Britští vědci z University of Bristol pod vedením Ellarda Huntinga měřili sílu elektrického náboje v okolí včelích úlů a došli k překvapivým závěrům, které publikovali ve vědeckém časopise iScience.

Během tří minut, kdy včely vylétaly z úlů, stoupl elektrický potenciál nad úlem na 100 voltů na metr. Pokud z úlu vylétl roj, vytvořil se elektrický potenciál 1 000 voltů na metr, což je šestkrát víc než u prachových bouří a osmkrát víc než u běžných bouřkových mračen. Čím semknutější je včelí roj, tím vyšší elektrický potenciál generuje. Tato měření vědcům umožnila modelovat elektrické potenciály vytvářené hejny jiných druhů hmyzu, např. motýlů nebo sarančí.

Saranče stěhovavá může vytvářet ohromná hejna o rozloze až 1 200 kilometrů čtverečních. V těchto hejnech bychom na kilometru čtverečním napočítali přes šedesát milionů sarančí. Takové hejno generuje elektrický potenciál plně srovnatelný s bouřkovým mračnem. Ellard Hunting považuje za krajně nepravděpodobné, že by z letícího hejna sarančí stěhovavých sjel k zemi blesk. Ale i tak může hmyz vytvořeným elektrickým potenciálem významně zasáhnout do vývoje počasí. Vzniklé elektrické pole může ionizovat částice prachu, ale i částice nesoucí nejrůznější polutanty a ty pak mění směr pohybu. Mohou pak klesat k zemskému povrchu na místech, kde by to nikdo nepředpokládal. Významná je i změna směru pohybu částic, které se udrží ve vzduchu. Mnohé z těchto částic slouží jako kondenzační jádra a podílejí se na srážení vodních par a vzniku mraků. Létající elektricky nabitý hmyz tak může promlouvat i do srážkových poměrů v krajině.

„Elektrický náboj se může zdát jako ryze fyzikální fenomén, ale elektrické náboje hrají významnou roli v celé přírodě. Pokud budeme schopni širšího pohledu na věci kolem nás a propojíme biologii s fyzikou, můžeme snáze pochopit záhadné jevy, jako třeba výskyt obrovských mračen prachu vyskytujících se daleko od Sahary,“ říká Ellard Hunting.

Pramen: Hunting, E. R., O’Reilly, L. J., Harrison, R. G., Manser, K., England, S. J., Harris, B. H., & Robert, D. (2022). Observed electric charge of insect swarms and their contribution to atmospheric electricity. iScience, 105241.

Převzato z https://www.vcelarstvi.cz/casopis/nabite-vcely/

Prosba o radu

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

naše stěhování z Litomyšle nastane za měsíc a zjistili jsme, že není tak jednoduché sehnat vhodné auto. Obracím se proto na Vás s prosbou o radu, kde by se dala sehnat buď velká dodávka (nejlépe k zapůjčení) nebo malé nákladní auto typu Avia, Iveco apod. (nejlépe s řidičem). Zatím jsem našel nejlepší možnosti až v Pardubicích, ale věřím tomu, že vhodných aut i ochotných šoférů, kteří si rádi přivydělají, je i v okolí Litomyšle dost.

Své rady a tipy pište, prosím, na adresu jindrich.petr@email.cz nebo volejte na číslo 608 821 605.

Předem děkuji!
Váš bývalý jednatel
Ing. Jindřich PETR, Z. Kopala 1155, Litomyšl

Mladí čeští včelaři bodovali na IMYB ve Slovinsku

Ve dnech 3.–7.7.2023 se naši mladí včelaři zúčastnili mezinárodního setkání IMYB (International Meeting of Young Beekeepers) ve Slovinsku v Ivančne Gorici. Zde se sešli mladí včelaři ze 30 zemí celého světa. Nově se setkání účastnilo například Chorvatsko a Tunisko, nebo Spojené arabské emiráty.

Ani tento rok nezůstala česká výprava bez medailí. Mladým českým včelařům se podařilo mezi zeměmi vybojovat nádherné 1. místo, a Adéla Brodská se umístila se svým mezinárodním mixovaným týmem na 3. místě.

Každý tým také přivezl med ze své země. Na jednom místě se tak sešlo asi 60 vzorků medu z celého světa, které poté děti také hodnotily. Zde se český med „Z Křemencárny“ umístil na nádherném 2. místě, hned za medem ze Skotska.

Po skončení soutěží mladí včelaři navštívili muzeum včely kraňské, nebo například jeskyně Krška. Mladí čeští včelaři opět dokázali, že patří ke světové špičce, a patří jim tak obrovská gratulace.

Kompletní galerie z akce https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/mladi-cesti-vcelari-bodovali-na-imyb...

Video ZDE https://www.icyb.cz/blog/2023/07/08/video-highlights-of-imyb-2023-in-slo...

Marek Matulík, vedoucí českého týmu

Ukončení ochranného pásma MVP

Dobrý den přátelé
Právě jsem obdržel zprávu o ukončení ochranného pásma MVP, které bylo vyhlášeno 2022.
V příloze je rozhodnutí SVS.
Doseděl

Úrazové pojištění členů ČSV - trvalé následky

Členství v Českém svazu včelařů přináší svým členům řadu výhod. Jednou z nich je úrazové pojištění.
Toto pojištění zabezpečuje Český svaz včelařů na základě svých stanov již více než 55 let.
V souvislosti s tím, je dobré si zopakovat, komu a za jakých podmínek pojištění slouží.
Pro nové členy to možná bude zcela nová informace a pro ty stávající osvěžení paměti.

Pojištěné osoby
Pojištěni jsou všichni řádně registrovaní členové ČSV starší deseti let a osoby do osmnácti let včetně,
organizované ve včelařských zájmových kroužcích. Pojištění se nevztahuje na rodinné příslušníky člena ČSV,
kteří mu při včelařské činnosti pomáhají, ale členy svazu nejsou.

Rozsah pojištění
Pojistná smlouva kryje úrazy, které vzniknou při výkonu včelařské činnosti vyplývající z členství a v souladu
se stanovami svazu, včetně cest z bydliště nebo pracoviště k těmto činnostem a zpět. Jde o úrazy, které
člen utrpí vykonáváním včelařských prací, tedy zejména sbírání roje, krmení, prohlídka, převážení včelstev
apod. Dále se za včelařský úraz považuje i takový, k němuž dojde při cestě na členskou schůzi nebo přednášku,
školení, léčení nebo za účelem zjištění škod pro účely svépomocného fondu a jiné cesty související se členstvím ve
svazu. Pojištěni jsou i členové, kteří mají svá včelstva umístěna mimo své bydliště a jezdí za nimi. Nerozhoduje,
zda jezdí ze svého bydliště, či pracoviště. Je však důležité, aby cesty tohoto druhu byly v přímém směru,
nikoliv s nějakou neodůvodněnou oklikou.
Za včelařský úraz je považován také úraz, který si člen přivodí při práci na cirkulárce nebo hoblovce při
výrobě rámků nebo jiných pomůcek a včelařských předmětů. Pojistnou událostí podle této pojistné smlouvy
je úraz pojištěného, ke kterému dojde při vykonávání výše uvedených včelařských činností a který zanechá
trvalé následky. Dále je sjednáno, že pojistitel bude plnit i za následky působení imunotoxických látek v případech,
kdy po píchnutí včely došlo k alergickému šoku a smrti pojištěného. Pro členy včelařských kroužků pojistitel platí
navíc i za dobu nezbytného léčení v souvislosti s úrazem.

Celý článek k pojištění https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/nove-urazove-pojisteni-clenu-csv...

Všechny dokumenty k pojištění https://www.vcelarstvi.cz/urazove-pojisteni/

Noví absolventi Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách obdrželi výuční listy

V neděli 25.6.2023 proběhlo, tak jako každý rok, v obřadní síni nasavrckého zámečku, slavnostní předání výučních listů úspěšným absolventům učebního oboru Včelař. V zámečku všechny přivítal i místostarosta Nasavrk, pan Luboš Dostálek.

Letos končily obor studenti třech tříd. Obřadní síň byla plná nejen úspěšných absolventů, ale také jejich blízkých, kteří s nimi po tři roky prožívali dobré i zlé. Vedení školy tradičně ocenilo i nejlepší seminární práce. A nebylo jich málo. Paní Ing. Miroslava Novotná, přísná třídní učitelka studenty každé třídy velmi trefně popsala, to, jak pracovali, jakou tvořili partu, vyzdvihla jejich přednosti. A také jsme se dozvěděli mnoho zajímavých statistických údajů – průměrný věk studentů ve třídě, kdo byl nejstarší a kdo nejmladší, jaké procento ve třídě tvořily ženy, které kraje měly ve třídách největší zastoupení, kolik manželských párů bylo mezi absolventy, ale i výroky studentů - vtipné, i ty k zamyšlení. Prostor k hodnocení dostali i studenti, kteří děkovali za krásné tři roky studentského života, kdy museli vypracovávat domácí úkoly a doma předkládat známky a vysvědčení. Ocenili práci své třídní učitelky mnoha květinami. Výuční listy předal absolventům ředitel učiliště Josef Lojda. Jejich předáním sice jedna etapa skončila, ale další právě začíná. Navázaná přátelství budou pokračovat. Spojuje je stejný zájem, stejná láska ke včelám.

Tak hodně včelařských úspěchů přeji.

Celá aktualita včetně fotogalerie dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/novi-absolventi-stredniho-odborneho-...

Mgr. Jarmila Machová

Ministerstvo financí odmítlo osvobození od daně pro příjmy ze zájmového chovu včel

Ministerstvo financí (MF) odmítlo připomínky k návrhu ozdravného balíčku ke zrušení osvobození od daně pro příjmy ze zájmového chovu včel. Nyní platí osvobození pro příjmy z příležitostné činnosti, které nepřesáhnou 30.000 korun. Nově to má být 50.000 korun. Ze zákona má ale zmizet osvobození včelařů do 60 včelstev, kdy platí takzvaná fikce příjmu 500 korun na jedno včelstvo.

Zachování osvobození zájmových včelařů od daně požadovala v připomínkách k vládnímu balíčku Agrární komora ČR i Sdružení místních samospráv. To argumentovalo, že drobný chov včel je tradiční volnočasovou aktivitou na venkově a má nenahraditelnou roli v přírodě. 'Navržená legislativní změna navíc bude mít nulový či zcela zanedbatelný rozpočtový dopad,' uvedlo.

Komora v připomínkách uvedla, že za poslední zimu uhynulo 250.000 včelstev, což je zhruba 38 procent. Stavy klesají také kvůli vysoké ceně cukru nebo poklesu národních dotací na podporu včelařství o více než 50 procent. Upozornila, že opylování je v ČR závislé historicky na zájmové činnosti a pouze malá část včelařů má počet včelstev nad 150, což je řadí podle pravidel EU mezi komerční chovatele. Podle komory se to k loňskému září týkalo zhruba 35.000 z 700.000 včelstev. 'Jejich schopnost opylovat je jen lokálního charakteru. Proto si zájmoví včelaři zaslouží všestrannou podporu,' uvedla.

Upozorňovala také na to, že kalkulace příjmů na jedno včelstvo je žádoucí i z praktických důvodů a vznikla kvůli tomu, aby finanční úřady nedostávaly desítky tisíc daňových přiznání s minimálním přínosem pro stát. Poukazovala přitom na to, že v ČR je přibližně 65.000 včelařů. Jako příklad uvedla komora, že i včelař s deseti včelstvy může dosáhnout vysokého výnosu a přijmu vyššího, než je nově navrhovaných 50.000 korun. Při příjmu 51.000 korun se po odečtení paušálních nákladů, které tvoří 80 procent částky, zdaní 10.200 korun, z čehož při 15procentním zdanění vznikne daň 1530 korun.

Zachování fikce příjmů doporučovalo i ministerstvo zemědělství. Navrhovalo ho například na částce 1500 korun na jedno včelstvo při nepřekročení 33 včelstev. To by spadalo do limitu 50.000 korun příjmů, které by včelaři nemuseli danit. Uvádělo také, že hrozí riziko nárůstu administrativy jak pro drobné včelaře, tak pro státní správu, protože naprostá většina chovatelů má jedno až 15 včelstev.

Návrh ministerstva financí uvádí, že někteří profesionální včelaři využívají výjimku a v režimu, kdy jsou osvobozeni od daně, mají i například 200 včelstev rozepsaných formálně na členy rodiny. To vede k tomu, že nedaní příjmy z chovu včel. Podle ministerstva je výjimka nesystémová. 'Dochází k paušalizaci výše příjmu u jednoho typu činnosti, a to bez ohledu na skutečnou výši příjmů z této činnosti, která může být vyšší i nižší než uvedený limit. Příjmy poplatníka z chovu včel tak budou podléhat stejnému daňovému režimu, jako je tomu u jiných poplatníků s příjmy z příležitostných činností,' napsal úřad v důvodové zprávě.

Autor: ČTK

Medobraní v Křemencové již poosmé

Ve dnech 14. a 15. června na dvoře v sídle svazu proběhlo již tradiční medobraní. První den pro poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konkrétně členy Zemědělského výboru Parlamentu pod vedením předsedy Ing. Michala Kučery, a Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství v čele s předsedou Ing. Josefem Kottem. Druhý den pro pracovníky Ministerstva zemědělství ČR pod vedením náměstka Radka Holomčíka, Státního zemědělského intervenčního fondu, a další partnery.

O přípravu a názorné předvedení, jak se odvíčkovává, jak se plásty vkládají do medometu, a jak medomet pracuje, se postarali zaměstnanci sekretariátu v čele s tajemníkem Ing. Františkem Krejčím. Pro naše hosty jsme si připravili soutěž o nejpřesnější odhad váhy zavíčkovaného plástu. Kdo byl nejblíže, vyhrál skleničku našeho medu. Ani letos nechyběly smažené trubčí larvy. Diskutovalo se o včelách, ale také o budoucnosti dotací do včelařství, o kolik méně, nebo zda vůbec v roce 2024 budou, a o konsolidačním balíčku, který se také dotkl zdaňování příjmů zájmových včelařů. V podstatě pozitivní informace nezazněly.

Ale abychom nekončili pesimisticky. Med z Křemencárny tak jako každý rok, ani tentokrát nezklamal. Voňavý výsledek práce našich včel chutnal všem. Počasí nám přálo. Pražská snůška je zatím dobrá. A ještě nás čeká jedno vytáčení. Tak si přejme jen samé příznivé hodnoty, a za rok zase na shledanou.

Celá aktualita včetně fotogalerie dostupná na webu ČSV, z. s, https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/medobrani-v-kremencove-jiz-poosme/

Mgr. Jarmila Machová

Letošní 33. ročník Zlaté včely je minulostí

Od 9. do 11. června 2023 proběhlo v prostorách SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky, finále soutěže žáků a žákyň starší kategorie soutěže Zlatá včela 2023.

Soutěž se konala pod záštitou a za finančního přispění ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly. Škoda, že mu pracovní vytížení znemožnilo přijet na vyhodnocení naší tradiční soutěže.

S financováním soutěže pomohli partneři Českého svazu včelařů. Kromě Ministerstva zemědělství ČR, hlavní partner ČEZ a partner soutěže Zlatá včela PENNY. Radost jsme měli z věcných cen od včelařských výrobců - firmy JaHan.cz; www.vcelkasro.cz; Včelírámek.cz; Apis Morava; Sapák, výroba včelařských potřeb; Petr Sedláček, sklenice a lahve; Včelařství Vydra; Ing. Lukáš Kratochvíl, výrobce a prodej úlů; známý výrobce kosmetiky ze včelích produktů - firma Pleva, a www.vceliobchudek.cz. Dále přispěli Tatra Hlinsko, AutoBabiš, s.r.o., a Povodí Labe, s. p. Milý byl i finanční příspěvek Ing. Josefa Kotta, předsedy podvýboru Zemědělského výboru Parlamentu ČR pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství. Pozadu nezůstali ani naši členové komise mládeže – Roman Šidlík, Martin Paleček a předsedkyně Iveta Mrázková. Učiliště v Nasavrkách věnovalo těm nejlepším poukázky k nákupu včelařského zařízení ve svém obchodě. Přispěla i Fashion Arena Prague Outlet.

Opravdu jsme nečekali tolik dárců ochotných podpořit dobrou věc. Velmi si ceníme pomoci jak pana ministra, společností ČEZ, PENNY, výrobců včelařských zařízení a dalších dárců. Děkujeme přátelé.

Soutěžilo 36 dětí, které se umístily na předních místech oblastních kol Zlaté včely, a tak se kvalifikovaly do finálového kola. V pátek byl na programu vědomostní test. V sobotu čekala na účastníky hlavní část programu soutěže. Děti prošly několika stanovišti, kde poznávaly rostliny, včelařské pomůcky, ochutnávaly med, následovalo mikroskopování a včelařská praxe. Šest nejlepších včelaříků pokračovalo po obědě ještě praxí na včelnici Libáň. Byli to tři chlapci a tři dívky. Bodové rozdíly mezi soutěžícími byly minimální. Oceněni byli všichni hodnotnými cenami našich sponzorů. A nebyly to ceny malé. První cena byl mimo jiné čtyřrámkový ruční medomet, následoval medomet ruční třírámkový, plně vybavený nástavkový úl, dalších pět úlů, mikroskopy, refraktometry, nádoby na med, rojáčky, bedny na rámky, dýmáky, včelařská kombinéza, klobouky se závojem a další propagační předměty. Skoro se nám to nevešlo do největšího sálu v učilišti. Kdo nepřijel autem, měl problém, jak vše dopravit domů autobusem nebo vlakem.

A nesmím zapomenout na putovní pohár pro vítěze. Na něm přibyde jméno nového vítěze. Pak bude vystaven ve vitríně SOUV-VVC, o.p.s. v Nasavrkách.

Vše se povedlo, děti zvládly jednotlivé soutěžní kategorie na jedničku, komise pro práci s mládeží spolu s pracovnicemi odborného oddělení svazu, instruktory a samozřejmě pracovníci školy zase perfektně zvládli organizaci soutěže. S předáváním cen nám pomohli poslanci Zemědělského výboru Parlamentu ČR, pan Ing. Josef Kott a pan Tomáš Dubský. Byl to nádherný pohled na zaplněný sál dětí a organizátorů v červené, v barvě letošního značení matek.

Je třeba říci, že soutěž byla velmi vyrovnaná. O vítězství rozhodlo jen půl bodu. Soutěžící na třetím místě ztrácel na vítěze jen 1,5 bodu.

A na závěr to nejdůležitější - jména vítězů.

Soutěž ovládla Adéla Brodská z kroužku Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích, vedoucí kroužku je Ing. Petr Stibor. V těsném závěsu za ní, jen půl bodu, skončila Helena Bendová z včelařského kroužku Ochrana fauny ČR, o.p.s., z Votic ve Středočeském kraji, vedoucí kroužku je Miroslav Dvořák. A bronz putoval do včelařského kroužku mládeže Stříbro v Plzeňském kraji, kam si ho odvezl Lukáš Loukota. Vedoucí kroužku je Oldřich Koubek. I vedoucí kroužků vítězů byli odměněni nádhernou fotografickou publikací Milana Motyky o životě včel - „Sladký život“.

Adélka, Helenka a Lukáš budou v červenci reprezentovat české včelaření na letošním ročníku IMYB ve Slovinsku. Hned po převzetí cen dostali úkol vyrobit o sobě video pro pořadatele IMYBU jako formu svého představení, samozřejmě v angličtině.

Tak držíme palce, ať zabodují stejně jako jejich kolegové v minulých letech.

Kompletní výsledky soutěže naleznete https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/vy%CC%81sledkova%CC%81_listina_z...

Mgr. Jarmila Machová

Podletní léčivo

Dobrý den přátelé důvěrníci
Dostal jsem první dotaz na podletní léčivo. Léčivo na podletí mám doma, pokud by si ho chtěl někdo vyzvednout dříve než se bude vydávat, po domluvě si ho může vyzvednou. V příloze je seznam objednaného léčiva a cena.
Doseděl Miloslav

Nová „včelí vyhláška“ právě vyšla ve Sbírce zákonů

Od účinnosti novely veterinárního zákona (1.10.2022), která se dotkla včelařství, jsme očekávali i navazující změnu vyhlášky č. 18/2018 Sb., tzv. „včelí vyhlášky“. K tomu došlo 31.5.2023, kdy ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 144/2023 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel.

Nová vyhláška je přijata v návaznosti na aktuální novelu veterinárního zákona a upravuje zejména:

§ zrušení povinnosti chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený prováděcím právním předpisem krajské veterinární správě;

§ zrušení povinnosti chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje;

§ vypuštění chovu včely s dobrým čistícím instinktem z opatření k tlumení nákaz;

§ rozdělení podmínek a opatření pro každou jednotlivou nebezpečnou nákazu včel, tj. mor včelího plodu nebo hnilobu včelího plodu, a to z důvodu přehlednosti;

§ zkrácení doby, po kterou bude možné uplatňovat předchozí vyšetření v případě výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, ze 12 měsíců na 4 měsíce;

§ dílčí terminologická zpřesnění, která uvádějí vyhlášku do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 z 9. 3. 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat.

Nová vyhláška č. 144/2023 Sb., plně nahrazuje stávající vyhlášku č. 18/2018 Sb., a je účinná od 1.7.2023.

Naleznete ji ZDE https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/23-144.htm

Mgr. Jarmila Machová

Vládní konsolidační balíček se dotýká i včelařství

Vážení přátelé,

v centru pozornosti médií posledních dní je vládní konsolidační balíček, kterým se Vláda ČR snaží zastavit propad veřejných financí. Bohužel zásah do zákona o daních z příjmů se nevyhnul ustanovení zdaňování pro zájmové včelaře. V příloze pro vaši informaci uvádíme návrh Českého svazu včelařů, který jsme uplatnili řádně a včas (na připomínky bylo jen 5 dní) prostřednictvím Agrární komory ČR.

Připomínky Českého svazu včelařů, z. s., k návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů naleznete https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/pripominky-ke-konsolidacnimu-bal...

Mgr. Jarmila Machová

Oslavy 90. výročí včelařského spolku Brandýs nad Orlicí a okolí

Zdravím vás přátelé,
obdržel jsem pozvání na oslavy 90.výročí včelařského spolku v Brandýse nad Orlicí a okolí. Kdo bude mít zájem v příloze zasílám program oslav.
S pozdravem jednatel K. Backa

Nové ochranné pásmo MVP

Dobrý den přátelé
SVS vyhlásila nové ochranné pásmo MVP. U nás se to týká katastru obce Jarošov.
Celé nařízení je v příloze.
Přeji pěkný den.
Doseděl

nabídka - nabídka sklenic a víček na med

Vážení Včelaři,

rádi bychom Vám nabídli sklenice i víčka na med. V případě větších odběrů Vám rádi nacením sklenice individuálně.

Náš veškerý sortiment najdete na našem eshopu www.skloobaly.cz

V případě zájmu se budu těšit a můžete mě i kontaktovat na telefonu 602 164 215

Přeji vydařenou letošní sezonu a hodně medu.
Minaříková Zdenka

Rekreačně vzdělávací pobyt pro seniory

Vážení přátelé,
pro zájemce o rekreačně vzdělávací pobyt, který pořádá střední odborné učiliště v Nasavrkách zveřejňuji tento propagační leták. Najdete zde bližší informace k akci.
S pozdravem jednatel.

Plán práce na rok 2023

Vážení přátelé,
představuji vám plán práce našeho spolku na rok 2023. O případných změnách vás budu včas informovat.
S pozdravem jednatel Karel Backa.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) vyšetřuje podvody s medem

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) poskytl podporu při vyšetřování a kontrolách v rámci akce EU proti falšování medu.

„Z úlů“ – tak byla nazvána akce, která byla koordinována EU v čele s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE), spolu s vnitrostátními orgány 18 zemí (včetně ČR), které jsou součástí sítě EU proti podvodům s potravinami, úřadem OLAF a Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC).

Med přirozeně obsahuje především jednoduché cukry (fruktózu a glukózu), ale i určité množství sachazózy a vyšších cukrů. Podle legislativy EU, musí med zůstat čistý, to znamená, že se do něj nesmí přidávat jiné nepůvodní látky. K falšování dochází v případě, že jsou do medu uměle přidávány ingredience jako je voda nebo levné cukerné sirupy, za účelem zvětšení jeho objemu.

Přidání daných látek do medu představuje nízké riziko pro lidské zdraví, ale jedná se podvod na spotřebitelích, takové jednání zároveň ohrožuje poctivé výrobce, protože ti čelí nekalé konkurenci ze strany těch, kteří mohou snížit ceny díky pančování kvůli přidaným surovinám. Například: průměrná jednotková hodnota dováženého medu v EU byla v roce 2021 2,32 EUR/kg, zatímco cukrové sirupy vyrobené z rýže byly importovány přibližně za 0,40 – 0,60 EUR/kg.

Tato akce nazvaná „z úlů“ je zaměřená především na import medu do EU. Podezřelé subjekty zabývající se dovozem nebo vývozem medu byly identifikovány nejprve v první fázi díky sběru vzorků medu na hraničních přechodech v zúčastněných zemích, a pak ve druhé fázi shromažďováním informací, jež bylo podporováno Evropským úřadem pro boj proti podvodům. Ve třetí fázi, vnitrostátní orgány a OLAF prováděli šetření v místech dovozu, zpracování, mísení a balení u podezřelých zásilek.

Ville Itälä, generální ředitel OLAF, řekl: „Klíčovým slovem byla týmová práce. Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin iniciovalo a koordinovalo celou akci. OLAF pomáhal identifikovat podezřelé subjekty, prováděl kontroly na místě spolu s vnitrostátními orgány, pořizoval a analyzoval počítačové a telefonní záznamy. Kolegové ze Společného výzkumného střediska Evropské komise analyzovaly v laboratořích vzorky sebrané na hraničních přechodech, aby detekovali falšování. Vnitrostátní orgány byly jako vždy v předních liniích kontrol a na vyšetřování na místě.

OLAF již dříve vyšetřoval mezinárodní podvod s potravinami a jsem velmi rád, že jsme mohli poskytnout své zkušenosti. EU je dovozcem medu, neboť vnitřní poptávka je vyšší než naše domácí produkce. Je důležité, abychom zůstali ostražití vůči jakémukoliv zneužití/podvodu. Nejčastějším druhem podvodů s medem je pančování, tedy přidávání levných přísad do medu místo toho, aby med zůstal čistý. Byly objeveny ale také případy s podvodem původu, kdy štítky uvádějí nepravdivý původ výrobku. Tato akce měla za cíl vzbudit pozornost, vyvolat pořádek a odradit od podvodných praktik.“

Během akce koordinované EU bylo zaznamenáno 133 obchodníků (70 dovozců a 63 vývozců), kteří byli zapojeni do obchodování se zásilkami medu, u nichž vzniklo podezření na nekalé praktiky. Do dnešního dne bylo vyšetřováno dalších 44 subjektů, mnohé z nich díky úřadu OLAF, který zjistil různé druhy podvodů, včetně falšování medu.

Země, které se na akci „Z úlů“ podílely jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Polsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko, stejně tak také Norsko a Švýcarsko.

Evropská komise zveřejnila výsledky akce „Z úlů“. Pro více detailů se můžete podívat na informace zveřejněné Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin ZDE. Dostupné je rovněž video https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-239321.

Tisková zpráva v anglickém jazyce https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2023-03/pr-23032023-olaf-in....

--------

Med patří bohužel mezi jedny z nejčastěji falšovaných potravin a jako včelaři čelíme v řadě případů nekalé konkurenci, kvůli levným napodobeninám medu zejména z Asie (více např. i v článku ČTK https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vcelari-varuji-pred-zaplavenim-unijnih...).

Nejlepším způsobem jak se vyhnout riziku nákupu medů s nepovolenými látkami je nakupovat přímo od regionálních producentů, část našich včelařů své produkty nabízí i přes Mapu prodejců medu, kterou naleznete na našem webu https://www.vcelarstvi.cz/mapa-prodejcu/.

Český svaz včelařů uzavřel partnerství se společností PENNY

Mnozí si jistě pamatujete na jeden všední červencový den minulého roku, kdy do prodejny PENNY v Praze Uhříněvsi přišli ráno zákazníci a nalezli téměř prázdné regály. Ano, byla to dlouho připravovaná akce s názvem „Zachraňme včely“, jejímž cílem bylo upozornit na důležitost včel pro život člověka a přírodu. Více než 60 % produktů, které by si lidé nemohli koupit, kdyby včely nebyly, zmizelo z regálů. Touto akcí však zájem společnosti o včely neskončil.

PENNY je členem Českého svazu včelařů. Chová 58 včelstev. Spolupracuje se SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky v projektu medových snídaní a s Botanickou zahradou v Praze, kde je květnatá louka a expozice věnovaná včelám. Finančně podporuje projekt „Sázíme budoucnost“, který má za cíl vysadit v České republice 10 milionů stromů. A to zdaleka není všechna činnost uskutečňována v rámci projektu „Pomáháme hezky česky“. Snad i proto projevila společnost PENNY zájem o spolupráci s Českým svazem včelařů. Spolupráce bude probíhat v oblasti podpory soutěže našich mladých včelařů Zlatá včela. Podpora včelařské mládeže v jejich vzdělávání a lásce ke včelám je jistě tou správnou investicí. Děkujeme a doufáme, že by se v budoucnu spolupráce mohla dále rozšiřovat.

Aktualita dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/cesky-svaz-vcelaru-uzavrel-partnerst...

Mgr. Jarmila Machová

COLOSS: Monitorujeme úhyny včelstev, sdělte nám, jaká je situace na vašich včelnicích!

Již od podzimu 2022 rezonují mezi českou včelařskou společností zprávy o rozsáhlých úhynech včelstev. Diskutuje se nad příčinami úhynů i o tom, jak úhynům předcházet.

Pro vykreslení situace v regionech i celé ČR provádíme již od sezóny 2013/14 pravidelný COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev, díky kterému získáváme informace o úhynech založené na hlášení jednotlivých chovatelů včel, více o projektu si můžete najít na https://colosscz.webnode.cz/.

Ať již se jedná o zájmové nebo profesionální chovatele včel, všichni mohou vyplnit elektronický dotazník na adrese www.uhynyvcelstev.cz v době od 19. března do 30. dubna 2023.

Soustavný COLOSS monitoring je velice důležitý pro dlouhodobou analýzu úhynů včelstev, vyhodnocení metod léčení varroózy i sběr dat o vývoji zdravotní situace našich včel. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10 minut a současně si s ním můžete zrekapitulovat loňskou sezónu.

Co COLOSS: Monitoring již přinesl?

Mapy úhynů včelstev, pro ty potřebujeme informace od Vás – včelařek a včelařů!
Návody a tipy k léčení varroózy, ke kterým nás v dotazníku inspirujete Vy!
Přednášky, se kterými jezdíme za Vámi nebo si některé můžete poslechnout on-line
Mapy hustoty zavčelení, data nám poskytuje Ministerstvo zemědělství
A mnoho dalšího můžete najít na www.coloss.cz

Celá aktualita dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/coloss:-monitorujeme-uhyny-vcelstev-...

Zápis z VČS s přílohami a zápis z VS 5.3.2023

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

konečně jsem shromáždil všechny podklady pro zápisy z obou schůzí, které se konaly dne 5.3.2023 a na kterých jsme se po dlouhé době sešli usnášeníschopní, za což Vám patří veliký dík! Mohli jsme proto doplnit výbor spolku o další 2 členy s chutí pracovat a posunout nás zase o kousek dál. Doporučuji Vaší pozornosti všechny přiložené dokumenty, protože jsou důležité. Zejména pak přílohu č. 4, kterou je zpráva př. Mgr. Bc. Švonce o činnosti OO a RV, kterou jste dokonce neslyšeli ani Vy, kdož jste se schůze zúčastnili - Mea culpa!

Plán práce jsme tentokrát neschvalovali, stále se na něm pracuje, ale do skládačky chybí už jen jediný dílek. Poté ho okamžitě zveřejníme.

Zdraví
J. Petr

Důležité upozornění - ze spolku MÁJA

Vážené včelařky, vážení včelaři,

přestože všichni členové ZO Litomyšl dostali následující zprávu na svůj e-mail, nezaškodí zveřejnit ji i touto formou. Opakování je matka moudrosti:-)!

Zdraví
J. Petr

Vážení členové spolku MÁJA,

podle předpovědi začne v příštích dnech delší chladné období. Duben je měsícem s nejvyšší spotřebou zásob. Pozor na jejich dostatek, kmenová včelstva by měla nyní mít alespoň 8 kg, oddělky alespoň 5 kg.

Jestliže by chladné počasí trvalo několik týdnů, hrozí další ztráty včelstev vyhladověním. Proto je třeba zkontrolovat stav zásob (potěžkáním horních nástavků) a případně u včelstev, kde je zásob nedostatek, je doplnit.

Statistiku letošních zimních katastrofálních ztrát včelstev podle regionů můžete nahlédnout v rubrice Aktuality v členské části našeho webu http://www.majabee.cz/aktuality-domaci-i-zahranicni. Je to zdrcující pohled.

Přeji hezké předjarní dny z Májina údolí

Radka
---
Radka Ingrová
www.majabee.cz

Stránky

Přihlásit se k odběru Včelaři Litomyšl RSS