akce pro veřejnost

Mezi základní poslání členů Zo Litomyšl bezesporu patří i osvětová činnost.

Tato zahrnuje poměrně intenzivní přednáškovou a vzdělávací činnost pro členy samotné, a díky dotačním podporám se lze zaměřit i na širokou veřejnost a zejména děti.

V letošním roce byl například vypraven zájezd do Včelího světa a do Vodního světa v Hulících, který je organizačně a nákladem k tíži našemu spolku. Pro velký zájem bude tento zájezd opakován i v následujících letech.

ZO každoročně pořádá Den medu.