schůze

schůze ZO

Zápis z VS 6. 12. 2018 a pozvánka na VS 24. 1. 2019

Vážení přátelé,

přílohou zasílám zápis z prosincové výborové schůze s důvěrníky a pozvánku na lednovou.

S přáním pevného zdraví a mnoha včelařských i osobních úspěchů

Váš jednatel

Pozvánka na výborovou schůzi s důvěrníky 6. 12. 2018

Vážení přátelé,

zvu všechny členy výboru, důvěrníky a případné zájemce o členství v ČSV, z.s., na výborovou schůzi, která se uskuteční
ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 17:00 do 19:00 hodin v salónku restaurace Slunce v Litomyšli.

Program:
1. Došlá pošta
2. Přijetí nových členů
3. Vyhodnocení podzimního ošetření
4. Příprava sběru měli na 24. 1. 2018
5. Příprava výroční členské schůze na 17. 2. 2018

Důvěrníci od zdravotníka na schůzi obdrží formuláře, které dají vyplnit a podepsat všem včelařům, kteří budou letos léčit aerosolem
a odevzdají je v lednu spolu se zimní mělí. Kolonku „Ošetření provedl“ vyplní a podepíše „ošetřovatel“ nebo důvěrník!

Přikládám zápis z minulé schůze a podrobnou pozvánku.
Krásný adventní čas přeje

Ing. Jindřich PETR, jednatel ZO

Den medu - přípravná schůzka 1. 11. 2018

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 1. 11. 2018 od 17 hod. se v salonku restaurace U Medvěda v Litomyšli uskuteční přípravná schůzka ke Dni medu.
Uvítáme účast každého z vás, kdo je ochoten pomoci, ale nejvíc by nám samozřejmě pomohla účast př. Ing. Zandlera.

S pozdravem
Ing. Jindřich PETR, jednatel ZO

Pozvánka na výborovou schůzi s důvěrníky 12. 7. 2018

Pozvánka na výborovou schůzi s důvěrníky

ZO Českého svazu včelařů Litomyšl Vás zve na výborovou schůzi s důvěrníky, která se uskuteční
ve čtvrtek 12. července 2018 od 17:00 do 19:00 hodin
v salónku restaurace Slunce v Litomyšli.

Program:
1. Došlá pošta
2. Přijetí nových členů
3. Organizační záležitosti
4. Výdej Formidolu a Gabonu

Důvěrníci, nezapomeňte, prosím, odevzdat př. Dosedělovi souhlasy chovatelů s použitím Gabonu Flum.

Následuje:

Sobota 25. srpna - zájezd do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka, která je jedinou výstavou u nás, zahrnující celý zemědělsko-potravinářský sektor.
Odjezd z Litomyšle od Hvězdy v 5.00 hod. Cena zájezdu 150 Kč, vstupné si platí každý sám.
Zájezd se uskuteční pouze v případě dostatečného zájmu!

Neděle 2. září - členská schůze (8.00 – 9.00) + přednáška (9.00 – 11.00) - restaurace Slunce
1. Odevzdání žádostí o dotaci na zimování včelstev a hlášení na Hradišťko p. M.
2. Organizační záležitosti
3. Přednáška Mgr. Mariana Solčanského z Hlinska na téma „Biologie včely medonosné“ (9.00 - 11.00) https://vcelarstvi-solcansky.webnode.cz/

Ing. Jindřich Petr, jednatel

Zápis z výborové schůze s důvěrníky - 5. 4. 2018

Vážení přátelé,

dodatečně přikládám zápis z mimořádné výborové schůze s důvěrníky, která se v Dolním Újezdě konala dne 5. 4. 2018. Podrobnosti si přečtete v příloze.

Ing. Jindřich PETR, jednatel ZO

mimořádná výborová schůze s důvěrníky - 5. 4. 2018

Vážení přátelé,

předsednictvo výboru svolává mimořádnou výborovou schůzi s důvěrníky na příští čtvrtek 5.4. do restaurace Na rovince v Dolním Újezdě - viz příloha.

Můžete přijít i Vy ostatní, abychom se mohli pobavit o důležitých věcech.

Mj. si můžete objednat nový lék VarroMed (viz letáček ve Včelařství 4/2018), který při objednávce učiněné ZO prostřednictvím OO vyjde výrazně levněji.

zápis z členské schůze - 4. 3. 2018

Zápis z členské schůze ZO ČSV Litomyšl konané v neděli 4. 3. 2018 v restauraci Slunce v Litomyšli.

Hlavní body:
- změna v plánu práce: výborová schůze s výdejem podzimního léčiva se přesouvá ze čtvrtka 20. 9. na pátek 21. 9. 2018
- př. Křivka (605 422 768, krivkapc@seznam.cz, Sebranice 256) informoval o přípravách soutěže Zlatá včela v sobotu 14. 4. 2018: testy - př. Tomšíček + Vopálka, botanika - paní Kopecká, pomůcky - př. Bis + Karlík, praxe - př. Ing. Pavlišová, mikroskopování - př. Brokeš + Doseděl, model včely - př. Brokeš; příprava v pátek od 15 hod. v ZŠ Sebranice, hledá se diskžokej pro odpolední zábavný program, přihlášeno 6 VKM (50 dětí), celkem se zúčastní asi 70 osob
- př. Doseděl - výsledky rozboru zimní měli na varroázu: odevzdáno 304 vzorků od 2952 včelstev (loni 318 vzorků od 3215 včelstev), 137 pozitivních stanovišť = 45 % (loni 224 pozitivních stanovišť = 70 %), 1508 pozitivních včelstev = 51 % (loni 2409 pozitivních včelstev = 75 %)
- př. Vopálka - výsledky měli nejsou tak dobré, jak bylo možno očekávat podle úspěšnosti Gabonu; zpráva inventární komise není přehledná ani kompletní
- př. Tomšíček (Desná 109, 737 003 006, tomsicek@lit.cz) - zájezd na TECHAGRO v neděli 8. 4. dosud není naplněn, jednatel ho nabídne zástupcům okolních ZO

Více v přiloženém zápisu.

výroční členská schůze - 17. února 2019

Neděle 17. února 2019výroční členská schůze (8:00 - 11:00) - restaurace Slunce

1. Zahájení

2. Vzpomínka na zesnulé

3. Volba komise mandátové a návrhové

4. Zpráva o činnosti za rok 2018

5. Zpráva o hospodaření za rok 2018

6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2018

7. Zpráva inventární komise

8. Vystoupení zástupce RV ČSV Praha, OO ČSV Svitavy a hostů

9. Diskuse

10. Plán práce na rok 2019

11. Návrh rozpočtu na rok 2019

12. Odměny a vyznamenání

13. Občerstvení

14. Usnesení

15. Závěr

výborová schůze s důvěrníky - 24. ledna 2019

Čtvrtek 24. ledna 2019 - výborová schůze s důvěrníky (17:00 – 19:00) - restaurace Slunce

Došlá pošta

Přijetí nových členů

Příprava výroční členské schůze na 17. 2. 2019

Sběr zimní měli

výborová schůze s důvěrníky - 6. prosince 2018

Čtvrtek 6. prosincevýborová schůze s důvěrníky (17:00 – 19:00) - restaurace Slunce

Došlá pošta

Přijetí nových členů

Vyhodnocení podzimního ošetření

Příprava sběru měli na 24. 1. 2019

Příprava výroční členské schůze na 17. 2. 2019

členská schůze + seminář - 21. října 2018

Neděle 21. říjnačlenská schůze (8:00 – 9:00) + přednáška (9:00 – 11:00) - restaurace Slunce

Organizační záležitosti

Přednáška MVDr. Jiří Teplý - téma „Nemoci včel

výborová schůze s důvěrníky - 21. září 2018

Pátek 21. zářívýborová schůze s důvěrníky (17:00 – 19:00) - restaurace Slunce

Došlá pošta

Přijetí nových členů

Výdej léčiva pro podzimní ošetření

Příprava členské schůze a besedy včelařů 21. 10.

Příprava Dne medu 18. 11. a výplaty dotace 22. 11.

členská schůze + seminář - 2. září 2018

Neděle 2. září členská schůze (8:00 – 9:00) + přednáška (9:00 – 11:00) - restaurace Slunce

Odevzdání žádostí o dotaci na zimování včelstev a hlášení na Hradišťko p. M.

Organizační záležitosti

Přednáška Mgr. Marian Solčanský z Hlinska - téma „Biologie včely medonosné“

https://vcelarstvi-solcansky.webnode.cz/

výborová schůze s důvěrníky - 12. července 2018

Čtvrtek 12. července výborová schůze s důvěrníky (17:00 – 19:00) - restaurace Slunce

Došlá pošta

Přijetí nových členů

Organizační záležitosti

Výdej Formidolu a Gabonu

zápis z výroční členské schůze - 18. 2. 2018

Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Litomyšl konané v neděli 18. 2. 2018 v restauraci Slunce v Litomyšli.

Hlavní body a zápisy:
- Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Litomyšl včetně zápisu z mimořádné výborové schůze konané v neděli 18. 2. 2018 v rámci VČS
- Výroční zpráva - činnost spolku za rok 2017
- Zpráva o hopodaření za rok 2017
- Zpráva o činnosti kontrolní komise a z kontroly pokladních dokladů za rok 2017
- Kontrola majetku za rok 2017
- Rozpočet ČSV ZO Litomyšl na rok 2018
- Usnesení výroční členské schůze

členská schůze + seminář - 4. března 2018

Neděle 4. března – členská schůze (8:00 – 9:00) + přednáška (9:00 - 11:00) - restaurace Slunce

1. Organizační záležitosti

2. Příprava krajského kola soutěže včelařských kroužků „Zlatá včela“ v Sebranicích

3. Přednáška Ing. Františka Texla z Vranova nad Dyjí - téma „Apimondie Turecko a včelaření v Evropě

zápis z výborové schůze - 25. ledna 2018

Zápis z výborové schůze s důvěrníky ZO ČSV Litomyšl konané ve čtvrtek 25. 1. 2018 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli.

Důležité body:
- kontrolní výjezd OO do ZO Jevíčko - špatná zdravotní situace, prázdné úly
- změna pokladní: místo př. Šplíchalové, které tímto děkujeme za vzorné vedení účetnictví, funkci převezme paní Hana Šauerová ( sauerova.h[zavinac]seznam[tecka]cz )
- o členství v ČSV požádal - Ing. Jaromír Drábek (Litomyšl) – včelařit bude v Janově, důvěrník př. Doseděl. Jmenovaný se představil a byl s okamžitou platností přijat za člena ZO ČSV Litomyšl
- př. Bulva (Budislav) po předání funkce důvěrníka př. Peťurovi ukončil členství v ČSV a bude neregistrovaným včelařem - děkujeme za vykonanou práci pro spolek
- př. Křivka - Zlatá včela: požádat o dotaci ČSOB, OO SY a obec Lubná - zajistí jednatel, podle počtu přihlášených dětí je třeba zajistit 40-45.000 Kč, předal jednateli seznam oslovených firem; je třeba vypůjčit asi 5 dalších mikroskopů, zakoupit model včely - objedná př. Brokeš - schváleno; pomocníci pro soutěž - Ing. Pavlišová, M. Bis, J. Karlík, S. Tomšíček, J. Brokeš
- př. Boštík - 20 včelstev po zemř. př. O. Vomáčkovi je na prodej - Budečáky 39x24 cm - kontakt na bratra 602 205 834, cena dohodou

zápis z výborové schůze - 7. prosince 2017

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl konané ve čtvrtek 7. 12. 2017 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli.

Důležité body:
- příprava sběru měli na 25. 1. 2018 – př. Doseděl
- př. Čupr má v obvodu včelaře, který nechce léčit aerosolem

zápis z členské schůze - 22. října 2017

Zápis z členské schůze ZO ČSV Litomyšl konané v neděli 22. 10. 2017 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd

Den medu
- přípravný výbor se sejde ve čtvrtek 9. 11. (16-18 hod.) v salonku restaurace Slunce
- zajištěno je přes 40 trhovců vč. Sedláčka, Plevy a Gregora (Medovinka)
- jednatel obešle okolní ZO a obce pozvánkou s plakátem
- v sobotu 18. 11. od 14 hod. jsou pomocníci žádáni na zámku k naskladňování
- v neděli 19. 11. pak od 6 hodin;
- 8 panelů s fotkami bude návštěvníky směrovat ke vchodu do sálu
- jednatel nakopíruje otázky pro dětskou soutěž a koupí tužky
- př. Karlík nakoupí vaničky s medem
- pásku na slavnostní otevření zajistí př. Krýda
- pozvánku do Lilie a plakát na web zašle předseda.

- př. Křivka (605 422 768, krivkapc@seznam.cz, Sebranice 256) informoval o činnosti včelařského kroužku Sebranice, který má nyní 4 členy, uvítal by další zájemce; VK se již 3x zúčastnil soutěže Zlatá včela v Žamberku, Bystrém (10.-20. místo), Slatiňanech (do 10. místa); na sobotu 14. 4. 2018 připravuje krajské kole soutěže, které bude pořádat v ZŠ Sebranice a zúčastní se ho 10-15 VK, potřeboval by pomocníky do komise rozhodčích; ČSV dá na soutěž 25.000 Kč, př. Křivka bude na ceny pro kategorie dětí 1. stupeň + 2 stupeň ZŠ + materiální pomůcky potřebovat 15.000 Kč od sponzorů i ZO,
- př. Šplíchalová informovala o průběžném čerpání rozpočtu; výkaz příjmů a výdajů je takřka vyrovnaný, schodek na běžném účtu odpovídá období před příjmem členských příspěvků, obvod Budislav si dosud nepřevzal dotaci na aerosol 2015 a náhradu důvěrníkovi - př. Peťura sdělil, že př. Bulva dává dohromady podpisy pro dotace, př. Doseděl navrhl, aby nepřevzatá náhrada po roce propadla ve prospěch ZO,
- př. Doseděl vybral od důvěrníků použitý Gabon a formuláře, které do 5. 11. musí doručit do VÚVč Dol a provedl zhodnocení léčení; zjistil, že př. Novák vrátil formuláře vyplněné a podepsané, ale Gabon nepoužitý, 26 neošetřených včelstev obvodu Jiříkov + Václavky proto je zásobárnou roztočů pro okolní obvody; Znamená to, že když neléčím, nic se mi nestane? Upozornil a do formuláře zapsal velmi silnou reakci na žihadlo po vložení Gabonu. Navrhl využít nový lék pro nátěr plodu, který je také k dispozici v klinickém hodnocení.
- př. Vopálka provádí monitoring: fumigace po Gabonu přinesla výrazně nižší spad než po Formidolu, není možné používat Gabon každoročně.

zápis z členské schůze - 3. září 2017

Zápis z členské schůze ZO ČSV Litomyšl konané v neděli 3. 9. 2017 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd.

- př. Doseděl - použitý Gabon po 4 týdnech aplikace vybrat ze včel a odevzdat důvěrníkům a ti zdravotníkovi, zhodnocení léčení,
- př. Boštík navrhl zájezd zdarma (ZO Svitavy to také dělá) - zvážit podle výsledku letošního hospodaření,
- př. Šplíchalová - př. Bartoníček dosud neuhradil příspěvek na rok 2017 (jednatel: př. Bartoníčkovi bude dnem 31. 12. 2017 ukončeno členství v ČSV, z. s.), př. Bulva si dosud nevyzvedl peníze za aerosol pro svůj obvod (jednatel: otázku důvěrníka v Budislavi bude třeba urychleně řešit - z pléna přišel návrh oslovit př. Peťuru),
- př. Ing. Petr - je nezbytné postavit se ke schváleným akcím aktivně, protože ta hrstka lidí, která je pak musí zajistit, na nich nechá zdraví; musíme se ptát všech zájemců o členství v našem spolku, jak by nám mohli být užiteční.

zápis z členské schůze - 2. dubna 2017

Zápis z členské a mimořádné výborové schůze ZO ČSV Litomyšl konané v neděli 2. 4. 2017 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd

- putovní výstava má program do konce školního roku a zčásti i o prázdninách, děkuji za pomoc př. Tomšíčkovi, rádi uvítáme dalšího zájemce o občasnou výpomoc
- obvod naší ZO je vzhledem k nízké pestrosti snůškové nabídky převčelen
- doručena zpráva z OO o cause Včelpo – odvolán ředitel Margaritopoulos, zřejmě odvrácena insolvence
- př. Drábek – včelstva jsou hladová kvůli slabé snůškové nabídce; jsou lidé, kteří chtějí včelařit jen kvůli dotacím a obecně kvůli penězům

zápis z členské schůze - 5. března 2017

Zápis z členské schůze ZO ČSV Litomyšl konané v neděli 5. 3. 2017 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd

- dětský zájezd je takřka naplněn, ale zájezd dospělých dne 22. 4. 2017 do Hulic a VÚVč Dol má stále dost volných míst – přihlášky na zájezdy přijímá př. Stanislav Tomšíček, Desná 109, 570 01 Litomyšl, 737 003 006, tomsicek@lit.cz; jednatel nabídne volná místa okolním ZO,
- stále hledáme ochotné zájemce pro přípravu a realizaci Dne medu – hlaste se u jednatele: Ing. Jindřich Petr, Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, 608 821 605, Jindrich.Petr@email.cz,
- př. Doseděl důvěrníkům předal léčivo pro jarní léčení a převzal podepsané formuláře pro letní léčení přípravkem Gabon Flum 4 mg, který je v klinickém testování; pro obvody, které tento přípravek odmítly (Chmelík – př. Ing. Hurych, Litomyšl II – př. Starý), důvěrník objedná Gabon PF 90

výroční členská schůze - 18. února 2018

Neděle 18. února 2018 - Výroční členská schůze (8.00 - 11.00)

 

POZOR !! vybírají se vzorky měli na vyšetření MVP!!

 

Na výroční členské schůzi budou vybírat vzorky měli od všech včelařů, kteří budou chtít vyšetření MVP.

 

POZOR !! změna místa konání!!

 

Výroční členská schůze se koná v restauraci Slunce v Litomyšli !!

 

1.      Zahájení

2.      Vzpomínka na zesnulé

3.      Volba komise mandátové a návrhové

4.      Zpráva o činnosti za rok 2017

5.      Zpráva o hospodaření za rok 2017

6.      Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2017

7.      Zpráva inventární komise

8.      Vystoupení zástupce RV ČSV Praha, OO ČSV Svitavy a hostů                

9.      Diskuse

10.    Plán práce na rok 2018

11.    Návrh rozpočtu na rok 2018

12.    Odměny a vyznamenání

13.    Občerstvení

14.    Usnesení

15.    Závěr

výborová schůze s důvěrníky - 25. ledna 2018

Čtvrtek 25. ledna 2018 - výborová schůze s důvěrníky (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce

 1. Došlá pošta
 2. Přijetí nových členů
 3. Příprava výroční členské schůze na 18. 2. 2018
 4. Sběr zimní měli

výborová schůze - 7. prosince 2017

Čtvrtek 7. prosince - výborová schůze (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce

 1. Došlá pošta
 2. Přijetí nových členů
 3. Vyhodnocení podzimního ošetření
 4. Příprava sběru měli na 25. 1. 2018
 5. Příprava výroční členské schůze na 18. 2. 2018

Důvěrníci:
Přiložené formuláře nechte vyplnit a podepsat všem včelařům, kteří budou letos léčit aerosolem a odevzdejte je v lednu spolu se zimní mělí. Kolonku „Ošetření provedl“ vyplní a podepíše „ošetřovatel“ nebo důvěrník!

členská schůze + beseda včelařů - 22. října 2017

Neděle 22. října – členská schůze (8.00 - 9.00) + beseda včelařů (9.00 - 12.00)

- pohostinství Dolní Újezd

výborová schůze s důvěrníky - 21. září 2017

Čtvrtek 21. září - výborová schůze s důvěrníky (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce

 1. Došlá pošta
 2. Přijetí nových členů
 3. Výdej léčiva pro podzimní ošetření
 4. Příprava členské schůze a besedy včelařů 22. 10.
 5. Příprava Dne medu 19. 11. a výplaty dotace 23. 11.

členská schůze - 3. září 2017

Neděle 3. září - členská schůze (8.00 – 12.00) - pohostinství Dolní Újezd

 1. Odevzdání žádostí o dotaci na zimování včelstev a hlášení na Hradišťko p.M.,
 2. Organizační záležitosti

výborová schůze s důvěrníky - 13. července 2017

Čtvrtek 13. července - výborová schůze s důvěrníky (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce

 1. Došlá pošta
 2. Přijetí nových členů
 3. Organizační záležitosti
 4. Výdej Formidolu a Gabonu

členská schůze + seminář - 2. dubna 2017

Neděle 2. dubna – členská schůze + seminář (8.00 – 13.00) - pohostinství Dolní Újezd

 1. Organizační záležitosti (8.00 – 9.00)
 2. Seminář Dr. Ing. Františka Kamlera, ředitele Výzkumného ústavu včelařského (http://www.beedol.cz/), na téma Tlumení včelích nákaz, racionalizace ve včelařství nebo produkty a apiterapie (9.00 - 13.00)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - schůze