Sršeň asijská aktuálně

II. celostátní odborná konference s mezinárodní účastí

V úterý 20. 2. 2024 se na půdě Ministerstva životního prostředí uskutečnila konference „Sršeň asijská aktuálně“. Postupně zde byly prezentovány informace o aktuálním šíření tohoto invazního druhu hmyzu Evropou, zkušenosti s likvidací prvního nalezeného hnízda v České republice v Plzni, byl představen eradikační plán k sršni asijské, hovořilo se i o tom, jaká rizika představuje sršeň asijská pro včelu medonosnou. Na řadu přišly i možnosti využití nanotechnologií k likvidaci sršní asijských, zmíněno bylo použití odchytových pastí k monitoringu a možnosti likvidace hnízd sršní ze strany Hasičského záchranného sboru. Následná panelová diskuze se dotkla konfrontace se sršní přímo v terénu ze strany zástupců hospodářů v krajině například zemědělců, včelařů či myslivců. Zájem o konferenci potvrzuje přítomnost zástupců řady institucí přímo v místě jejího konání, ale i fakt, že na online přenos se předem přihlásilo přes 600 účastníků!
Za Český svaz včelařů se panelové diskuse zúčastnila předsedkyně Mgr. Jarmila Machová, Slovenský svaz včelařů reprezentoval jeho předseda Pavel Filo, Českomoravskou mysliveckou jednotu předseda ing. Jiří Janota a mnozí další. S erudovanými referáty vystoupili například Mgr. Helena Proková Ph.D. ze Střední odborné školy Pod Bánošom v Banské Bystrici, která přednesla úvodní informaci o sršni asijské, ale také bohaté zkušenosti z pobytu ve Francii, která přípravu na sršeň asijskou pře lety podcenila a dnes čelí obrovskému tlaku tohoto invazního hmyzu. RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze se zase zabýval eradikačním plánem pro sršeň asijskou. MVDr. Martin Pijáček z Národní referenční laboratoře pro zdraví včel v Olomouci seznámil přítomné i stovky on-line připojených zájemců s riziky, která sršeň asijská představuje pro naši včelu medonosnou a tak bychom mohli pokračovat dál.
Jednání konference bylo velmi přínosné a všichni přítomní se jednoznačně shodli, že pokud máme v boji se sršní asijskou uspět, je potřeba, aby všechny zainteresované instituce táhly za jeden provaz.

RNDr. Tomáš Görner, Ph.D., AOPK
RNDr. Petr Kolář, ČSV

Zdroj : https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/odborna-konference-k-problematice-sr...