Malá včelařská akademie

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, zájemci o včelařství,

v letošním roce se budou schůzky Malé včelařské akademie (MVA) konat pravidelně, a to každou poslední neděli v měsíci od 17 hodin v pohostinství Na Rovince v Dolním Újezdě. Můžete si proto už teď udělat "uzel na kapesníku" a počítat s tím, že se v neděli 26. 2. 2023 na Vás bude těšit

př. Stanislav Tomšíček
lektor MVA

P.S. V poslední době tyto zprávy leckomu padají do spamu. Zkontrolujte si proto i Vy, zda nejste stejně postiženi a případně označte zprávy ze spolkového webu za způsobilé běžnému doručení.

Výsledky vyšetření zimní měli na přítomnost Varroa Destruktor r. 2023 - EpM300

Dobrý den, vážení včelaři a včelařky,
přeposílám výsledky vyšetření ze zimní měli na přítomnost kleštíka včelího. Tentokrát se nám to léčení opravdu nějak nepovedlo a je třeba se ptát, kde jsme udělali chybu. V podstatě každé čtvrté stanoviště je nutno na jaře přeléčit. Prosím tedy všechny důvěrníky o včasné požadavky na jarní léčení. Určitě se na toto téma pobavíme na členské schůzi 5.2. v Dolním Újezdě.
Na všechny se těším. S pozdravem váš zdravotník Backa K.

Výsledek kontrol chovatelů včel Českou plemenářskou inspekcí nedopadl dobře

Dne 19.1.2023 uveřejnila na svém webu Česká plemenářská inspekce výsledek kontrol chovatelů včel v roce 2022. Bohužel oproti roku 2021, kdy porušení plemenářského zákona bylo zjištěno u necelého procenta chovatelů, došlo v r. 2022 k významnému nárůstu porušení na 24,4%.

Více informací naleznete na https://eagri.cz/public/web/cpi/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/_obsah_cz_....

Zápis z VS 19.1.2023 a pozvánka na ČS 5.2.2023

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

v příloze najdete zápis z poslední výborové schůze s důvěrníky a pozvánku na příští členskou schůzi. Naše pozvání přijala př. Monika Jindrová z Kunvaldu, o které jste už jistě četli ve Včelařství a konečně budete mít šanci se s ní potkat!

Na hojnou účast se těší
Váš jednatel

Časopis Včelařství

Vážení přátelé.

Jistě víte, že od r. 2022 již není dotačně podporován nástroj plošného vzdělávání našich členů, tj. časopis Včelařství. Tyto finanční prostředky zákonitě chybí v rozpočtu ČSV. Protože na r. 2022 a 2023 máme uzavřeny dodavatelské smlouvy pro tisk a distribuci, dostávají naši členové Včelařství bez jakýchkoli omezení a to za cenu omezení jiných plateb a činností a akcí svazu. Tento stav však nejde dlouhodobě udržet.

V roce 2024 plánujeme vydávat časopis Včelařství a to prioritně elektronicky. Protože však víme, že mnozí z našich členů upřednostňují papírové Včelařství dodávané až do jejich poštovních schránek, zůstane zachováno. Potřebujeme však pro potřeby uzavření smluv s tiskárnou a distributorem pro rok 2024 vědět alespoň rámcově velikost nákladu časopisu, od něhož se bude odvíjet jeho cena. Ze stejného důvodu je třeba také diferencovat členský příspěvek, který samozřejmě musí být vyšší pro členy upřednostňující papírové vydání a tedy dražší způsob přístupu k časopisu Včelařství.

Člen bude celý rok odebírat buď papírové i elektronické Včelařství nebo jen elektronické. Z důvodu kalkulace, potřebujeme zjistit, kolik členů bude chtít pouze elektronickou verzi a kolik bude chtít navíc i papírové vydání (elektronické vydání bude pro všechny).

Žádáme vás, abyste na členské schůzi nebo jiným způsobem zjistili, kolik je zájemců o jednotlivé způsoby odběru časopisu a kolik členů celkem hlasovalo. Anketu pro doplnění zjištěných údajů naleznete zde: https://cis.vcelarstvi.cz/survey/list_all

Informace nám prosím doplňte nejpozději do konce února. Děkujeme za spolupráci.

Zdeněk Forman

P.S. Protože termín odevzdání výsledku této ankety (konec února) přijde dříve než termín naší výročky, prosím tímto důvěrníky o zjištění počtu zájemců o papírové Včelařství. Pro zjednodušení budu předpokládat, že ten, kdo mi sdělil e-mailový kontakt, si může vystačit s elektronickou verzí časopisu. Je to však hrubé zjednodušení, protože se často jedná o kontakt na někoho z rodinných příslušníků, takže člen pak nemá reálnou možnost si elektronický časopis přečíst. Vaše spolupráce při tomto šetření tak bude velmi důležitá!!!

Zdraví
Váš jednatel

Přijímací řízení do studijního oboru Včelař (SOUV-VVC Nasavrky)

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

v zastoupení ředitele Josefa Lojdy

vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

pro učební obor 41-51-H/02 Včelař

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 233/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Termín podávání přihlášek do 1.3.2023.

Více na webu školy https://www.souvnasavrky.cz/vzdelavani/prijimaci-rizeni/

SOUV-VVC, o.p.s. - Přehled přednášek, seminářů a kurzů v roce 2023

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

v příloze najdete přehled přednášek, seminářů a kurzů v roce 2023, pořádaný SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky.

Zdraví
Váš jednatel

Elektronická soutěž pro děti a mládež „PŘÍRODA KOLEM NÁS“ 2023

Elektronická soutěž pro děti a mládež „PŘÍRODA KOLEM NÁS“ 2023

Jako každý rok, tak i letos pro přátele včelaření, rybaření, myslivosti i zahrádkaření je připravena tradiční elektronická soutěž. Organizátorem je opět Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. Nasavrky spolu s partnery ČMMJ, z. s., ČRS, z. s., ČSV, z. s. a ČZS, z. s.

Soutěž je určena všem ve věku od 10 do 16 let
Soutěž bude probíhat od 1.3. -30. 4. 2023
Soutěžní otázky budou složeny z témat: včelařství, rybářství, myslivosti a zahrádkářství
Soutěžních otázek bude 28
Kritérium úspěchu je počet bodů (1 správná odpověď =1 bod)
Prvních deset výherců bude pozváno na výstavu NATURA VIVA 2023 Lysé nad Labem
Odkaz na soutěžní otázky naleznete v časopisech a na webových stránkách jednotlivých svazů a na webu Středního odborného učiliště včelařského - Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s. Nasavrky, a to https://www.souvnasavrky.cz/prace-s-detmi-a-mladezi/

Soutěž je opět vytvořena jako webový formulář technologií GoogleForms. Po vyplnění kontaktních údajů se přechází na stránky s otázkami.

Před odesláním vyplněného formuláře lze stránkami listovat zpět a případně upravit odpovědi. Formulář nelze uložit, takže je ho třeba vyplnit najednou. Pozor na zavření okna prohlížeče, došlo by ke ztrátě vyplněných údajů.

S nejlepšími deseti řešiteli, se stejně jako v loňském roce, setkáme po předchozím písemném vyrozumění na Výstavišti v Lysé nad Labem, kde bude probíhat NATURA VIVA 2023. První desítka nejlepších získá vstup pro sebe a jeden doprovod na výstavu zdarma, ostatní náklady si hradí sami.

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle nad řešením soutěžních úkolů.

Celá aktualita na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/elektronicka-soutez-pro-deti-a-mlade...

Tradice medového večera s poslanci Parlamentu České republiky pokračuje

Po tříleté přestávce, zaviněné především dobou covidovou jsme se sešli 11.1.2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, to již po šestadvacáté na tradičním medovém večeru. V příjemné atmosféře se zástupci Českého svazu včelařů setkali s poslanci Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen ZEV) a Podvýboru ZEV pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství. Pozvání přijali i další poslanci, zástupci Ministerstva zemědělství (MZe) a Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF).

V úvodu promluvili Ing. Michal Kučera (předseda ZEV) a Ing. Josef Kott (předseda podvýboru ZEV). Pár slov k podpoře plošného vzdělávání včelařů prostřednictvím časopisu Včelařství pronesl poslanec Ing. Jan Volný. Všichni ocenili práci Českého svazu včelařů, i včelařů samotných, protože bez včel to prostě nejde, a to nejen v zemědělství. Samozřejmě se nedalo vyhnout tématu současné nedobré ekonomické situace, snižování dotací a velké inflaci. Tyto nepříznivé skutečnosti se dotýkají všech, tedy i včelařů a svazu samotného.

Předsedkyně svazu Mgr. Jarmila Machová poděkovala poslancům za spolupráci, a za snahu pomoci včelařům, zejména za jednomyslné doprovodné usnesení ZEV v souvislosti s přijetím rozpočtu na rok 2023, kterým členové ZEV doporučili ministru zemědělství hledat chybějící prostředky pro sektor včelařství. Budeme doufat, že se včelaři pomoci, odpovídající jejich společensky prospěšné činnosti dočkají.

Připíjelo se samozřejmě medovinou, na stolech byly medové perníčky a povídalo se. O čem jiném než o včelách, medu a včelaření.

Celá aktualita včetně fotogalerie dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/tradice-medoveho-vecera-s-poslanci-p...

Mgr. Jarmila Machová

Přípravky Ekopol, Apidez a Bisanar zakázány již i na Slovensku

V srpnovém čísle časopisu Včelařství jsme informovali o varování před přípravky Ekopol, Apidez a Bisanar, které obsahují ve složení neuváděnou látku flumethrin. Zmíněné přípravky byly již zakázány také na Slovensku (odkud se do ČR dostávaly, zde ovšem nebyly nikdy legálně registrované nebo schválené). Zveřejňujeme tímto jak stanovisko veterinárního orgánu ze Slovenska, tak článek k této problematice, uvedený v časopisu Včelařství.

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv, biopreparátov a liečiv Nitra (ÚŠKVBL): Zákaz uvádění na trh veterinárních přípravků Ekopol, Apidez a Bisanar

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv, biopreparátov a liečiv Nitra (ÚŠKVBL) zveřejnil 9. prosince 2022 záznam provedené analýzy vzorků veterinárních přípravků pro včely:

EKOPOL, schvalovací číslo v SR: 055/R17-S, šarže 030422, 010222, 010220, 040420, 080920
APIDEZ, schvalovací číslo v SR: 135/R20-S, šarže 030422, 010221, 010120
BISANAR, schvalovací číslo v SR: 021/R20-S, šarže 050422, 030321, 030820, 020820
Držitel rozhodnutí o schválení: Apimedico s.r.o., Mýto pod Ďumbierom 150, 97644 Mýto pod Ďumbierom

Ve všech analyzovaných vzorcích veterinárních přípravků EKOPOL, APIDEZ a BISANAR byla potvrzená přítomnost farmaceuticky účinné látky flumetrin, která není pro veterinární přípravky povolená.
Na základě vykonaného šetření a vzhledem k uvedeným skutečnostem, a za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat vydal ÚŠKVBL Nitra rozhodnutí o zákazu uvádění veterinárních přípravků EKOPOL, APIDEZ a BISANAR na trh.
Doporučení ÚŠKVBL: Nekupovat a nepoužívat veterinární přípravky EKOPOL, APIDEZ a BISANAR!

Článek v srpnovém čísle časopisu Včelařství: Přípravky Ekopol, Apidez a Bisanar – informace pro včelaře

Vážení včelaři, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „Veterinární ústav“) vám touto cestou poskytuje aktuální informace k přípravkům Ekopol, Apidez a Bisanar, které jsou v poslední době nabízeny k prodeji zákazníkům v ČR, aniž by byly v ČR schváleny či registrovány a jsou tudíž uváděny do oběhu (a používány) nelegálně.

Tyto přípravky jsou prezentovány jako „ekologické veterinární přípravky na podporu a prevenci léčby varroázy“ u včel. Jako účinná látka jsou uvedeny směsi éterických olejů.

Včela a včelstva patří mezi hospodářská zvířata (dle §3 odst.1, písm. c, zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v platném znění).

Dle § 2 odst.1, písm. a) zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech v platném znění (nově i dle článku 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6), se léčivým přípravkem rozumí látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat.

Přípravky Ekopol, Apidez a Bisanar nejsou v ČR registrovanými léčivými přípravky a nelze je tedy v péči o včelstva na území ČR používat.

Chovatel hospodářských zvířat je povinen dle §5 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, podávat zvířatům pouze veterinární léčivé přípravky (registrované dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech) v souladu s pravidly pro jejich používání při poskytování veterinární péče, dále veterinární přípravky schválené dle zákona o veterinární péči a doplňkové látky dle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, a dodržovat podmínky pro podávání některých látek a přípravků zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí (§ 19 z.166/1999 Sb. o veterinární péči).

Podrobná pravidla pro používání léčivých přípravků potom stanoví § 9 a navazující ustanovení zákona o léčivech.

V rámci šetření podezření na padělání výše uvedených přípravků, a to s ohledem na jejich složení, tj. obsah dalších, ve složení nedeklarovaných léčivých (účinných) látek, provedl Veterinární ústav rozbor vzorků přípravků Ekopol, Apidez a Bisanar. Analýza byla provedena Odborem Úřední laboratoře pro kontrolu veterinárních léčiv, který je součástí Veterinárního ústavu.

Veterinární ústav ve vzorcích přípravků Ekopol, Apidez i Bisanar prokázal obsah léčivé (účinné) látky flumethrin.

Zjištěné výsledky jednoznačně ukazují, že se nejedná o stopová množství, která by mohla být například výsledkem kontaminace v průběhu výroby. Flumethrin byl ve výše uvedených přípravcích zjištěn v léčebných koncentracích, které vyvolávají pozorovaný akaricidní účinek přípravku. Kromě účinnosti však znamená přítomnost flumethrinu ve výše uvedených přípravcích i zásadní riziko z pohledu bezpečnosti, a to včetně možnosti výskytu reziduí flumetrinu v medu a dalších včelích produktech.

Zde je třeba připomenout, že ačkoliv není pro rezidua flumethrinu v medu stanoven maximální limit reziduí, zdravotní nezávadnost potravin se pro takové látky hodnotí s ohledem na stanovené toxikologické parametry, zejména s použitím hodnoty tzv. přijatelné denní dávky (=Acceptable Daily Intake – ADI).

Účinná látka flumethrin je ektoparazitikum ze skupiny syntetických pyrethroidů. Flumethrin je součástí řádně registrovaných veterinárních léčivých přípravků určených k tlumení varroázy. Registrované přípravky s obsahem této látky jsou však pod přísnou kontrolou, a to s ohledem na jejich kvalitu, bezpečnost a účinnost, jsou vázané na lékařský předpis a smějí se používat pouze v době mimo produkce medu. Přípravky s flumethrinem je také nutno používat jako součást programu kontroly varroázy v souladu s právními předpisy a platnými metodikami. U roztočů varroázy byla hlášena rezistence na pyrethroidy. Nevhodné používání těchto přípravků by mohlo vést ke zvýšenému riziku vzniku rezistence a mohlo by v konečném důsledku vést k neúčinnéléčbě aztrátám včelstev. Jako účinná metoda ke snížení rizika selekce rezistence se přípravky obsahující flumethrin – jako je tomu ujiných akaricidů – nesmí používat v po sobě jdoucích letech. Místo toho se musí využívat přesně vymezené střídání s přípravky obsahujícími léčivé látky z jiných chemických skupin. V závislosti na regionální situaci týkající se rezistence může být nezbytná přestávka v léčbě delší než jeden rok. Přípravky s obsahem flumethrinu nesmí kontaminovat vodní toky, protože tento může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

Nekupujte a nepoužívejte žádné přípravky, které nejsou v ČR legálně registrované nebo schválené.

Použití takových přípravků je v každém případě přinejmenším přestupkem, za který se ukládá správní trest.

Co je však ještě důležitější, použití nelegálních přípravků může zmařit i Vaše dobré jméno a Vaši dlouhodobou poctivou práci a úsilí, které věnujete chovu včel.

Aktualita dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/pripravky-ekopol-apidez-a-bisanar-za...

Krajské dotace 2023

Aktuální informace o dotacích naleznete vždy na webech příslušných krajských úřadů (jednotlivé kraje mohou mít rozdílné termíny pro podání žádostí o poskytnutí dotace, stejně tak může být rozdílný rozsah podpory, objem poskytovaných finančních prostředků, a v neposlední řadě i pravidla pro poskytnutí dotace):

Středočeský kraj - Včelařství ve Středočeském kraji
Hlavní město Praha - Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023 (podpora chovu včel; podpora začínajících včelařů; provozování včelařského kroužku včetně jeho založení), pravidla na https://www.praha.eu/file/3486484/Priloha_c._1_k_usn._RHMP_c._2788___Vyh...
Liberecký kraj - Podpora včelařství 2023
Plzeňský kraj - Dotační tituly Plzeňského kraje
Ústecký kraj - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025
Karlovarský kraj - Podpora včelařství 2023
Královéhradecký kraj - Životní prostředí a zemědělství 2022/2023
Pardubický kraj - Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2023
Jihočeský kraj - Rozvoj venkova a krajiny 2023 (Opatření č. 3: Podpora chovu včel)
Kraj Vysočina - Životní prostředí a zemědělství (Dotační programy)
Olomoucký kraj - Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2023
Jihomoravský kraj - Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2023
Zlínský kraj - Podpora včelařství ve Zlínském kraji 2023
Moravskoslezský kraj - Dotace 2023

Tyto informace ke krajským dotacím naleznete také na našem v webu v sekci Dotace - https://www.vcelarstvi.cz/dotace/

Cestovní náhrady pro rok 2023

Vyhláška č. 467/2022 Sb. ze dne 19. 12. 2022 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad s účinností od 1. 1. 2023 změnila podmínky cestovních náhrad. Pro informaci jsou v závorce uvedeny hodnoty v r. 2022.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč (v roce 2022 = 1,30 Kč),

b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč (v roce 2022 = 4,70 Kč).

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (v roce 2022 = 120 Kč),

b) 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2022 = 181 Kč),

c) 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2022 = 284 Kč).

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2022 = 44,50 Kč)

b) 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2022 = 51,40 Kč),

c) 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty (v roce 2022 = 47,10 Kč),

d) 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny (v roce 2022 = 6 Kč).

Ke schválení vakcíny proti moru včelího plodu v USA se v pořadu Českého rozhlasu Ranní plus, vyjádřil i Ing. Dalibor Titěra

Americká vláda schválila použití první vakcíny pro včely na světě, informoval list The Guardian. Jedná se o nový způsob boje proti chorobám, které hubí celé včelí kolonie potřebné k opylování rostlin. K tomu se vyjádřil i Ing. Dalibor Titěra, vedoucí laboratoře Výzkumného ústavu včelařského.

Americké ministerstvo zemědělství udělilo podmíněnou licenci vakcíně vytvořené biotechnologickou společností Dalan Animal Health. Očkování má pomoci chránit včely medonosné před morem včelího plodu.

'Naše vakcína je průlomová v oblasti ochrany včel medonosných,' uvedla šéfka společnosti Annette Kleiserová. 'Jsme připraveni změnit způsob péče o hmyz, což ovlivní produkci potravin na celosvětové úrovni,' dodala.

Vakcína, která bude zpočátku k dispozici pouze komerčním včelařům, je určená na boj proti moru včelího plodu, jehož původcem je bakterie Paenibacillus larvae. Nákaza postihuje časná larvální stadia včel. Nemoc, která se přenáší ze včelstva na včelstvo, poté oslabuje a následně hubí celé kolonie. V současnosti neexistuje na tuto chorobu žádný lék.

Onemocnění bylo v některých částech Spojených států objeveno až ve čtvrtině včelích rojů. Pakliže se nákaza v chovu objeví, je z hlediska platných předpisů nezbytné napadené včelstvo zlikvidovat, obvykle spálením. V USA se včelám podávají také antibiotika, ale například v Česku, kde se nákaza také vyskytuje, je tato léčba zakázána.

Vakcína funguje tak, že je přidána do mateří kašičky, kterou včely dělnice krmí královnu. Ta očkovací látku pozře a její část se poté dostane do vaječníků. Vyvíjející se larvy získají imunitu proti moru. Studie společnosti Dalan Animal Health uvádí, že se díky jejich objevu sníží úmrtnost včel na chorobu.

Spojené státy jsou při opylování do značné míry závislé na řízených včelstvech. Včelí úly se často převážejí po celé zemi, aby oplodnily všechny plodiny od mandlí po borůvky. Důvodem je rychlý úbytek místní populace divokých včel, který je způsoben zejména ztrátou stanovišť, používáním pesticidů a změnou klimatu.

Vyjádření Ing. Dalibora Titěry naleznete v pořadu Českého rozhlasu Ranní Plus https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/27/2023-01-06 (v čase 9 hodin, 17 minut a 50 sekund).

Článek k přípravku převzat z webu Aktuálně.cz - https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/prvni-vakcina-pro-vcely-americane-s...

Metodika kontroly zdraví 2023 - Výňatek týkající se včel

Ministerstvo zemědělství
Čj.: 72543/2022-13141
V Praze dne 21. 12. 2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 15 odst. 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 44 odst. 1 písm. d) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 44 odst. 2 veterinárního zákona vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek 1

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2023

Ministerstvo zemědělství stanoví povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v období od 1. 1. do 31. 12. 2023, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

Část I.

Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené ze státního rozpočtu

B. Kontrola zdraví

9. Včely

EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) – monitoring

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, včel ošetřujících plod nebo medných zásob od všech včelstev ze stanoviště v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo.

Odebírají se:

1. vzorky měli odebrané z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů, z každého včelstva na stanovišti

nebo

2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem z každého včelstva na stanovišti

nebo

3. medné zásoby z plodového plástu o hmotnosti minimálně 15 g medu (objem polévkové lžíce) z každého včelstva na stanovišti zabalené v nepropustné vzorkovnici (sklo, plast). Měl ze dna úlů nebo medné zásoby se odebírají jako směsný vzorek, který může zahrnovat maximálně 25 včelstev. Vzorky včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně 25 dílčích vzorků vytvoří laboratoř.

EpM160 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli nebo včel ošetřujících plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených krajskou veterinární správou. Vzorky se odebírají v termínech a frekvenci určených v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených pro dotčené ochranné pásmo.

Odebírají se:

1. směsné vzorky měli všech včelstev odebraných k tomuto účelu ze stanoviště; vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů

nebo

2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem z každého včelstva na stanovišti.

Měl ze dna úlů se odebírá jako směsný vzorek, který může zahrnovat maximálně 10 včelstev. Vzorky včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně 10 dílčích vzorků vytvoří laboratoř.

EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)

Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na každém stanovišti. Vzorky zimní měli musí být odebrány po takové lhůtě od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl k vyšetření odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů od dne vložení čistých podložek na dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2023.

Část II.

Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené chovatelem zvířat

B. Kontrola zdraví

5. Včely

ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, včel ošetřujících plod nebo medných zásob od všech včelstev na stanovišti.

Odebírají se:

1. vzorky měli odebrané z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů, z každého včelstva na stanovišti

nebo

2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem z každého včelstva na stanovišti

nebo

3. medné zásoby z plodového plástu o hmotnosti minimálně 15 g medu (objem polévkové lžíce) z každého včelstva na stanovišti zabalené v nepropustné vzorkovnici (sklo, plast).

Měl ze dna úlů nebo medné zásoby se odebírají jako směsný vzorek, který může zahrnovat maximálně 25 včelstev.

Vzorky včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně 25 dílčích vzorků vytvoří laboratoř.

Provádí se:

a) před přemístěním včel nebo včelstev (včetně kočovných včelstev) na vzdálenost větší než 3 km; vyšetření má platnost v příslušném kalendářním roce;

b) před přemístěním včelích matek na vzdálenost větší než 3 km; vyšetření má platnost v příslušném kalendářním roce.

Ošetření včelstev proti varroáze se provádí podle pravidel stanovených v „Metodickém pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy“. (najdete na https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/metodicky_pokyn_svs_pro_chovatel...)

ExM310 VARROÁZA – předjarní léčebné ošetření

Na základě vyhodnocení intenzity varroázy dle kódu EpM300 se na jednotlivých stanovištích při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede ošetření všech včelstev na stanovišti. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 2023. Chovatel je povinen vést záznam o ošetření včelstev (viz. Metodický pokyn výše).

ExM330 VARROÁZA – letní sledování a ošetření včelstev

Chovatel je povinen provádět monitoring varroázy a následné ošetření všech investovaných včelstev registrovanými veterinárními léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací za účelem ochrany dlouhověké generace včel před poškozením.

Článek 4

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabylo podle § 44 odst. 3 veterinárního zákona účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství a vyvěšuje se po celý kalendářní rok. Ministerstvo zemědělství opatření obecné povahy zašle též Státní veterinární správě a krajským veterinárním správám, které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách po celý kalendářní rok.

Opatření obecné povahy v den následující po dni nabytí jeho účinnosti opatří Ministerstvo zemědělství záznamem o jeho účinnosti.

Ing. Zdeněk Nekula, v. r.
ministr zemědělství

Komentář:

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 je svým obsahem pro včely stejná jako v roce 2022. Účinnosti nabyla dne 22.12.2022, kdy byla vyvěšena na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR.

Mgr. Jarmila Machová

z Vašeho spolku MÁJA

Vážení a milí členové spolku MÁJA,

tradiční slovo k novému roku předsedy našeho spolku RNDr. Václava Švamberka najdete s dnešní půlnocí na Májině webu http://www.majabee.cz/prave-ted.

Přeji pevné zdraví Vám i Vašim včelstvům a co nejvíce pohody v roce 2023

Radka
---
Radka Ingrová
výkonná ředitelka
Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA
www.majabee.cz

PF Se včelaři o včelach

Vážené kolegyně a kolegové, přejeme hodně zdraví a včelařských úspěchů v roce 2023

na přednášku 6.1. jsou ještě volná místa.

V rámci cyklu “Se včelaři o včelách” vás zveme na přednášku

Chov matek pomocí systému JENTER a ukázku biotechnické metody JENTER VarroaSTOP

Termín: 6. 1. 2023   18-20 hod

Místo konání: Goethe Institut (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1 – Nové Město)

Lektoři: Kerstin Jenter (vnučka pana Karla Jentera)

 Michael Schnappauf 

O čem to bude?

Návod na chov matek pomocí systému JENTER a tipy na použití při včelaření.

Výhody chovu matek v rámku JENTER:

Vajíčka a nejmladší larvy lze bezkontaktně přemisťovat.

Opětovné použití je rychlé, bezpečné a snadné, snadno se používá.

Žádné vysychání, ochlazování nebo drcení larev.

Všechny části zařízení jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu a lze je několikrát znovu použít.

Proces byl oceněn 3 zlatými medailemi:

Zlatá medaile Apimondia ve Varšavě v roce 1987

Jahn Dzierzon zlatá medaile v Riu v roce 1989

Balkánská medaile v Bělehradě v roce 1990

Prezentace produktu JENTER VarroaSTOP s návodem, jak dosáhnout co nejvyšší účinnosti při tlumení nákazy roztočem Varroa.

Výhody voštinové pasti na roztoče Varroa:

Bez použití chemických ošetřovacích prostředků

Žádné zničení zavíčkovaných chovných rámů

Žádná ztráta matek

Lze elegantně kombinovat s výměnou královny

Snadné použití

Méně práce

Snížení nákladů, protože chemické ošetřovací prostředky již nejsou potřeba.

Po přednášce bude možnost výrobky JENTER na místě zakoupit.

Vstupné:

Při registrace přes webový formulář je cena 250,- Kč

odkaz na formulář: https://forms.gle/wwbk1DMAo3Lrio1r6

Po registraci obdržíte do týdne údaje k platbě formou e-mailu.

Platba na místě v hotovosti je možná, cena 300,- Kč

Děkuji za případnou účast a přeji hezký den.

Milan Šimonovský
Předseda Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7.
tel. : 603 787 911
http://www.vcelarivpraze.cz/

Facebook: Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7
https://www.youtube.com/channel/UCCvLIJ70KBdDgOpGlvXIa6Q

Dlouhý čas do jara. Proč nacházíme úly prázdné a jak tomu předcházet

Z různých stran dostáváme zprávy, že úly, kde na podzim byla pěkná, poměrně silná včelstva, jsou prázdné nebo se včely s matkou shlukly ve dvou třech uličkách a těžko vydrží do jara.

Jak je to možné? Co si s tím počít? A jak tomu předcházet do budoucna? To jsou logické dotazy, které tyto zprávy doprovázejí.

Včelstvo jde do zimy s určitým počtem dělnic a v plástech má zpracované cukerné zásoby, ze kterých postupně čerpá energii. Předpokladů, že se včelstvo dočká jara, je několik. Především musí mít matku. Matka neustále vylučuje na povrch těla feromon, chemickou substanci olejovité povahy, která se šíří ve včelstvu hlavně sociálním kontaktem, tedy vzájemným dotýkáním se včel.

Je-li tato tzv. mateří látka přítomna, je to pro včely dělnice signál, že má smysl udržovat obvyklý stav včelstva, tedy hlavně pospolitost, která společnými silami dokáže ekonomicky udržet potřebnou teplotu a činnosti v hnízdě. Chybí-li matka, je marné společné úsilí včel. Včelstvo projevuje neklid, zvýší spotřebu zásob a postupně mu docházejí síly. To se může stát i zdravému včelstvu.

Je-li včelstvo silně nakaženo virózou, může mít matku v pořádku, ale chřadne rovněž. Viry včelám zkracují život. V létě to nemusí být fatální, protože se denně líhne spousta mladušek, které hynoucí včely nahrazují, ale v zimě je to kalamita. Přestávka v plodování je nutná, šetří zásoby i síly. Podzimní včely musí vydržet od podzimu až do jara, než je jejich mladší sestry nahradí. Letní včela žije jen asi šest týdnů. Ta zimní může žít i déle než šest měsíců.

Tato dlouhověkost ale není automatická. Potenciálně dlouhověká včela musí být už jako larva a kukla zahrnuta do zvláštního režimu péče. Znamená to lehce odlišnou výživu a mikroklima, po vylíhnutí jiný pracovní režim, pravděpodobně dispens od krmení plodu a zpracování zásob. Už staří včelaři věděli, že podzimní včely se nesmí upracovat.

Virózy ale zamíchají dělbou práce i podmínkami pro výchovu dlouhověké generace. Pak se může stát, že na podzim je plný úl včel, ale těch dlouhověkých je málo. Dělnice pak postupně odcházejí sešlostí věkem, až je prázdný úl. Situace se jeví jako nějaký záhadný úhyn, ale přitom to nemusí být nic jiného než důsledek absence dlouhověkých včel.

Další rozšířenou příčinou je varoáza v létě. Přestože toto u nás velmi rozšířené infekční onemocnění způsobené roztočem Varroa destructor je přeléčeno, jeho důsledky to nenapraví. K tomu se přidávají další faktory. Nedostatečné zdroje pylu kvůli jednotvárné krajině, ale hlavně z důvodu vysokého počtu včelstev, jenž v některých katastrech přesahuje i hustotu 100 včelstev na kilometr čtvereční. Nedostatek bílkovin snižuje imunitu.

Další nechvalnou skutečností je bezbřehý byznys s oddělky, který znamená oslabování včelstev. Kmenová včelstva se mohou jevit, jako že vše zvládají. Ale jsme si jisti, že se tím nenarušuje citlivý mechanismus vyčleňování některých plodových ploch do režimu dlouhověkých včel? Víme, že zde hrají roli mimo jiné i rozdílné teploty odchovu zavíčkovaného plodu, a to v desetinách stupně Celsia.

Námitka může znít, že ne všichni včelaři produkují oddělky a ne všichni včelaři mají včelstva s vysokou invazí varroózy. To ano, ale někde zafunguje zmíněný stres jako spouštěč, a pak už se projevuje dominový efekt, který vezme s sebou do hrobu i další včelstva v okolí. Zalétávání je vyšší, než si včelaři připouštějí. Naopak častá představa, že včelstva zničil nějaký jedovatý postřik, se ani těmi nejcitlivějšími chemickými analýzami nepotvrzuje. Přítomnost roztočů a virů je naopak jistá.

Co si s tím počít? V momentě hynutí už se včelstvům život vrátit nedá. Jak tomu předcházet? Vyvarovat se tomu, co je v předchozích řádcích vylíčeno. Chovat silná, dobře zásobená a proti varroóze pravidelně léčená včelstva.

Autor je vedoucím výzkumu a zkušební laboratoře ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole

Autor: Dalibor Titěra

Zdroj: LIDOVKY.cz

Rozhodnutí č.j. SZIF20220754552 o dotaci 1.D. - Informace o možnosti podání odvolání

Vážení přátelé,

Český svaz včelařů, z. s. jakožto žadatel o dotaci 1.D. obdržel 21.12.2022 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D pro r. 2022. Součástí rozhodnutí je i bod III.1. Ověření v ústřední evidenci včel.

V příloze tohoto dopisu najdete tabulky (Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4) s registračními čísly těchto chovatelů, kteří nesplnili některou z podmínek dotace, a s uvedením počtu včelstev, na který bylo požádáno o dotaci, počtu včelstev v ÚE a rozdílu mezi těmito počty, vše seřazeno podle příslušnosti k základní organizaci.

Jsme v časové tísni vzhledem k tomu, že odvolací lhůta proti zamítavému rozhodnutí je krátká, proto se tímto obracíme na chovatele, aby si v přiložených tabulkách ověřili, zda se jich možnost odvolání netýká, a na vás funkcionáře základních organizací o pomoc a informování chovatelů v přiložených tabulkách.

Výňatek z Rozhodnutí: III.1.

Ověření v ústřední evidenci včel

Fond dne 9. 12. 2022 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k 1. 9. 2022 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Po ověření Fond zjistil, že níže uvedeným chovatelům včel nelze poskytnout dotaci z následujících důvodů:

a) V příloze č. 2 tohoto rozhodnutí je uvedeno 823 chovatelů včel s počtem 6 400 zazimovaných včelstev, kteří nemají evidovaná včelstva k 1. 9. 2022 v ÚE a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.

b) V příloze č. 3 tohoto rozhodnutí je uvedeno 21 chovatelů včel s počtem 83 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE uvedený datum zrušení registrace a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.

c) není příloha

d) V příloze č. 4 tohoto rozhodnutí je uvedeno 198 chovatelů včel s počtem 428 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE menší počet včelstev než uvedli v požadavku, a proto dle bodu 6 písm. g) části B dotačního programu 1.D. Zásad do výpočtu výše dotace byl použit počet evidovaný v ÚE.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 31. 12. 2022 prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s., Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1 poštou nebo na email rueckerova@vcelarstvi.cz, sulcova@vcelarstvi.cz.

Prosíme chovatele, aby si zkontrolovali, zda v přiložených tabulkách není uvedeno jejich registrační číslo chovatele. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jarmila Machová, v. r.
předsedkyně

Ing. František Krejčí, v. r.
tajemník

P.S. Našel jsem pouze 2 včelaře našeho spolku (příloha č. 2), což považuji za velký úspěch. J. Petr

ROZHODNUTÍ SZIF v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 1 odst. 2 písm. a) a z) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SZIF“), rozhodl podle § 2d odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1408/2013, v platném znění, a v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), t a k t o:

Žadateli:

Český svaz včelařů, z.s.
IČ: 00443239
Se sídlem: Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1
Bankovní spojení: 907390/5500

se v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství poskytuje dotace ve výši 99 547 966 Kč pro rok 2022

Fond žádost posoudil a dne 9. 12. 2022 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k datu 1. 9. 2022 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Po ověření Fond shledal, že na 636 892 zazimovaných včelstev lze poskytnout dotaci.

Pro výpočet dotace byla použita sazba ve výši 156,61 Kč na 1 zazimované včelstvo. Sazbu potvrzenou Ministerstvem zemědělství ČR Fond stanovil následovně:

Alokovaná částka pro rok 2022: 105 000 000 Kč

Zajištění administrace dotace: 5 % z alokované částky tj. 5 250 000 Kč

Uznaný počet včelstev: 636 892

Výpočet sazby: 105 000 000 – 5 250 000 = 99 750 000 Kč/636 892 = 156,61 Kč/1 zazimované včelstvo Celková výše dotace na zazimovaná včelstva evidovaná v ústřední evidenci je tvořena součtem včelstev jednotlivých uznaných požadavků od chovatelů včel, tj. 99 720 392 Kč. Při výpočtu dotace Fond postupoval tak, že u jednotlivých požadavků byla vypočtená částka zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů.

Sekretariát ČSV vyplatí dotaci 1.D. na účty jednotlivých ZO ČSV (a jednotlivě nečlenům) v nejkratším možném termínu po připsání finančních prostředků na účet sekretariátu.

TERMÍN výplaty a vyúčtování dotace 1.D. za rok 2022 pro ZO ČSV je do 31.1.2023, následně ZO odešle ke zpracování na příslušnou OO ČSV. OO ČSV zpracuje a zašle na sekretariát ČSV do 15.2.2023.

SZIF rozhodl o odvolání proti zamítnutí žádostí o dotaci 1.D. 2021

Na základě Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR (MZe) o odvolání, které podal svaz do výroku č. III Rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (Fond) o zamítnutí žádosti o dotaci 1.D 2021, obdržel Český svaz včelařů 15.12.2022 nové Rozhodnutí Fondu o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1.D 2021 Podpora včelařství.

Z 253 odvolání (v předchozím roce jich bylo 69, zřejmě proto jsme na konečné rozhodnutí čekali o dva měsíce déle) MZe u 51 konečných příjemců uznalo jejich námitky jako důvodné a vrátilo věc Fondu k opětovnému projednání a rozhodnutí. Přitom byl Fond vázán jeho právním názorem.

Fond proto opětovně posoudil těchto 51 případů a vydal nové rozhodnutí tak, že vyjmenovaní chovatelé včel podmínky pro poskytnutí dotace splnili, a proto jim bude nad rámec dotace poskytnuté v rámci napadeného rozhodnutí doplacena částka v celkovém rozsahu 111 113 Kč. Ve zbývajících případech bylo zamítnutí žádostí potvrzeno.

Až uvedená částka bude připsána na účet ČSV, pošleme chovatelům, kteří ve svém odvolání byli úspěšní, jednotlivé konkrétní částky na jejich účty.

Mgr. Jarmila Machová

Zápis z VS 1. 12. 2022 a pozvánka na VS 19. 1. 2023

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

v příloze najdete jeden z mých posledních zápisů a též pozvánku na jednu z posledních schůzí, kterou povedu ve funkci jednatele našeho spolku. Věnujte proto tomuto zápisu velkou pozornost a zamyslete se nad ním i při svátečním rozjímání nad tím, co nám přinesl právě končící rok 2022.

Krásné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku 2023 přeje

Váš jednatel

„Morový“ ceník byl aktualizován

V roce 1999 byl schválen nový veterinární zákon č. 166/1999 Sb., který poprvé upravil podmínky škod a náhrad, které vzniknou chovateli v případě nařízených mimořádných veterinárních opatření. V našem případě se to týká moru a hniloby včelího plodu. Do této doby náhrady ztrát platily okresní úřady, a to jen v případě, že jim to dovoloval jejich rozpočet. Protože v případě škod na včelařském majetku následkem MVO byl problém se stanovením cen jednotlivých pomůcek a zařízení, požádalo Ministerstvo zemědělství ČR, které náhrady poškozeným platilo, Český svaz včelařů o pomoc při určení těchto cen. Znalecké posudky samozřejmě připuštěny jsou, ale znamenají další náklady. Tehdy Český svaz včelařů vytvořil potřebný Ceník včelařských potřeb pro účely výpočtu náhrad vyplacených v souvislosti s likvidací ohnisek moru a hniloby včelího plodu za účelem sjednocení výpočtu a usnadn ění ocenění včelařského majetku. Po určitém čase v závislosti na změnách cen a ekonomických podmínek v republice ceník upravoval. Tato situace nastala i letos. Po dohodě s příslušným odborem Ministerstva zemědělství naše Komise Svépomocného fondu ČSV aktualizovala ceník, Předsednictvo RV ČSV jej v říjnu 2022 schválilo a předalo k dispozici Ministerstvu zemědělství.

Ceník včelařských potřeb pro účely výpočtu náhrad vyplacených v souvislosti s likvidací ohnisek moru a hniloby včelího plodu najdete na našem webu www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/cenik-mvp-act.pdf.

Prosím nezaměňovat se Zásadami oceňování včelařského majetku pro účely Svépomocného fondu ČSV. V „Zásadách“ jsou uvedeny paušální částky příspěvku na utrpěnou škodu podle Statutu Svépomocného fondu, podle kterého se na škody přispívá, nehradí se škoda skutečná. Naproti tomu „morový“ ceník obsahuje tržní ceny včelařských zařízení.

Nikomu nepřejeme, aby se v jeho včelstvech našel původce moru nebo hniloby včelího plodu. Přesto když už se to stane, je dobře vědět, že stát poskytne chovateli po naplnění mimořádných veterinárních opatření tolik potřebnou odpovídající náhradu.

Mgr. Jarmila Machová

Ambrožské zpěvy v Rudolfinu

Myslím, že mnozí lidé si ani nevšimli, že včera měl svátek Ambrož. Ne tak včelaři. Ti vědí, že patronem včelařů je právě svatý Ambrož. A proto 7.12., v předvánoční čas, je ta pravá chvíle si jeho svátek připomenout.

Augustin Uváčik toto připomenutí každoročně organizuje u včel, o které se stará na střeše Rudolfina. Letos již po desáté. Koledy přišly zazpívat děti ze ZŠ v Řepích, popovídat si o tom, jak úžasný a respektovaný byl biskup sv. Ambrož, přišla sestra Benedikta, a dorazili jsme i my z Křemencárny.

Závěrem jsme pokřtili novou knihu, reedici původního vydání z roku 1969 „Zákonitosti života včelstva“ od Otakara Brenera, významné to osobnosti českého včelařství. O vydání knihy se zasloužila praneteř Otakara Brenera, Eva Pecháčková. Je třeba říci, že Eva Pecháčková spolu s Augustinem Uváčikem v rámci dlouholeté spolupráce přibližují včelařství dětem zábavnou formou v divadle Minor. Knihu jsme pokřtili jak jinak než medovinou.

Tak ať se včelařům a včelám, to nejen těm na střeše Rudolfina daří. Náš patron má věru před sebou dost těžký úkol.

Celá aktualita včetně fotogalerie dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/ambrozske-zpevy-v-rudolfinu/

Mgr. Jarmila Machová

Sběr zimní měli

Vážení přátelé,
připomínám povinnost včelařů na sběr zimní měli z našich včelstev. V těchto dnech již probíhá poslední letošní léčení proti přítomnosti Kleštíka včelího ve včelstvech. Po aplikaci následně asi po týdnu sbíráme na čisté podložky zimní měl. Tímto bych chtěl upozornit na povinnost odevzdat vzorek i na vyšetření moru včelího plodu MVP v ochranných pásmech. Seznam katastrů v ochranných pásmech zasílám v příloze. Vzorek zimní úlové měli musí být odebrán nejdříve 30 dní po vložení podložek, v jednom směsném vzorku může být zastoupena zimní měl od nejvýše 10 včelstev, kód EpM160. Pro vyšetření na Varroázu se jedná o směsný vzorek z jednoho stanoviště EpM 300.Zimní měl se bude odevzdávat na výborové schůzi 19.1.2023 v restauraci Slunce v Litomyšli. Prosím o dostatečné množství vysušené měli, řádně zabalené a označené vzorkovnice. Při nedodání zimní měli budu bezodkladně informovat KVS v Litomyšli !!!
Předem vám všem děkuji za zodpovědný sběr měli, přeji poklidný adventní čas, krásné svátky vánoční a pevné zdraví nám všem a našim včelkám v novém roce 2023.
S pozdravem zdravotník K.Backa

přednáška Chov matek pomocí systému JENTER a ukázku biotechnické metody JENTER VarroaSTOP

V rámci cyklu “Se včelaři o včelách” vás zveme na přednášku

Chov matek pomocí systému JENTER a ukázku biotechnické metody JENTER VarroaSTOP

Termín: středa 6. 1. 2023   18-20 hod

Místo konání: Goethe Institut (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1 – Nové Město)

Lektoři: Kerstin Jenter (vnučka pana Karla Jentera)

Michael Schnappauf 

O čem to bude?

Návod na chov matek pomocí systému JENTER a tipy na použití při včelaření.

Výhody chovu matek v rámku JENTER:

Vajíčka a nejmladší larvy lze bezkontaktně přemisťovat.

Opětovné použití je rychlé, bezpečné a snadné, snadno se používá.

Žádné vysychání, ochlazování nebo drcení larev.

Všechny části zařízení jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu a lze je několikrát znovu použít.

Proces byl oceněn 3 zlatými medailemi:

Zlatá medaile Apimondia ve Varšavě v roce 1987

Jahn Dzierzon zlatá medaile v Riu v roce 1989

Balkánská medaile v Bělehradě v roce 1990

Prezentace produktu JENTER VarroaSTOP s návodem, jak dosáhnout co nejvyšší účinnosti při tlumení nákazy roztočem Varroa.

Výhody voštinové pasti na roztoče Varroa:

Bez použití chemických ošetřovacích prostředků

Žádné zničení zavíčkovaných chovných rámů

Žádná ztráta matek

Lze elegantně kombinovat s výměnou královny

Snadné použití

Méně práce

Snížení nákladů, protože chemické ošetřovací prostředky již nejsou potřeba.

Po přednášce bude možnost výrobky JENTER na místě zakoupit.

Vstupné:

Při registrace přes webový formulář je cena 250,- Kč

odkaz na formulář: https://forms.gle/wwbk1DMAo3Lrio1r6

Po registraci obdržíte do týdne údaje k platbě formou e-mailu.

Platba na místě v hotovosti je možná, cena 300,- Kč

Děkuji za případnou účast a přeji hezký den.

Milan Šimonovský

Předseda Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7.
tel. : 603 787 911

http://www.vcelarivpraze.cz/

Facebook: Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7

záznamy již proběhlých přednášek:

https://www.youtube.com/channel/UCCvLIJ70KBdDgOpGlvXIa6Q

Češi vymysleli včelí nemocnici. S nápadem chtějí dobýt svět

Dva Češi vymysleli „včelí nemocnici“. Své speciální úly, které vyléčí včelstva od zákeřné varroázy, prodávají do světa a za nápad sbírají ceny. Inspirovali se divokými včelami.

Začalo to spoluprací dvou Čechů – Tomáše Linharta a Jana Ráji. Tomáš, povoláním učitel, chodil pro svačiny do malého obchůdku, kde ho zaujalo včelí hnízdo přímo nad vchodem. Vášnivý včelař netušil, že ho nenápadné včelí stavení později nakopne k vlastnímu objevu – ekologickému úlu, který je zároveň včelí nemocnicí, hubící kleštíka včelího.

Dnes je jejich termosolární úl patentovaný v několika zemích. Získal několik ocenění pro inovace, naposledy ve čtvrtek ocenění Impact Star v rámci Deloitte Technology Fast 50.

U malého obchůdku se zabydlenými včelami všechno začalo, ale vyhráno ještě nebylo. Až za další dva roky bylo jasné, že hnízdo nad koloniálem je v něčem unikátní. Čas plynul a pod střechou bylo stále stejné hnízdo, stejné včely. Zvláštní, protože divoké včely dnes tak dlouhou dobu nepřežijí.

„Jako včelaři víme, že divoce žijící včely žijí maximálně jednu nebo dvě sezony. Od osmdesátých let je ničí roztoč varroa destructor, který se rozšířil z Asie do celého světa,“ vypráví Jan Rája.
Takzvaná varroáza je dnes největším postrachem včelařů. Ti nebezpečného roztoče, který rychle ničí celé včelí populace, hubí chemicky opakovanými postřiky. Včely nad obchodem se však dokázaly vyléčit samy. Základem byla dobrá izolace a optimální mikroklima v hnízdě či v úlu, které nebylo jednoduché napodobit.

„Vývoj byl komplikovaný. Ale základem je jednoduchá transformace slunečního záření na tepelné sálání,“ popsal Rája úl se speciální termoizolační fólií ve stěnách a černou plechovou deskou, která přenáší teplo do části, kde jsou včelí plody.

Včelaři-technologové včelí vynález přetavili do byznysu, který uživí šest lidí. V ČR, na Slovensku a v dalších zemích prodali téměř tři tisíce úlů. Úl, patentovaný i v zahraničí, stojí 16 až 18 tisíc korun, asi čtyřikrát víc než obyčejný nástavkový úl. Pořizují si jej hlavně hobby včelaři. A často také ajťáci, kteří si chtějí touto zálibou vyčistit hlavu.

„V Česku je poměrně silná chemická lobby, ale máme tady už asi tisíc včelařů, kteří mají náš termosolární úl. Mají mezi jedním a dvě stě úly,“ říká spoluzakladatel.

Úl není bezúdržbový. Včelař musí sundat střechu, aby slunce v dopoledních hodinách osvítilo čelní stěnu. Tím se aktivuje léčba, která trvá dvě hodiny.

Celý článek na https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-cesi-vymysleli-vceli-...

O uplynulém víkendu proběhlo řádné zasedání Republikového výboru ČSV

V sobotu 19.11.20222 proběhlo v Nasavrkách řádné zasedání Republikového výboru ČSV. V úvodu jednání jsme jako vždy popřáli našim kolegům u příležitosti jejich kulatého výročí narození, v období od posledního jednání RV. 55leté výročí narození oslavil Jiří Vorlíček, Dana Belušová a Marie Beránková, 70 let se dožil Josef Novák, 75 let Jan Šmíd. V prosinci oslaví Tomáš Marcol 40 let a Rudolf Jantoš 60 let.

Program jednání měl 22 bodů. Jednání se zúčastnilo 66 členů. Plénum schválilo jako vždy na podzimním jednání plán práce a rozpočet na příští rok. Projednalo a schválilo čtyři předpisy svazu – Rozpočtová pravidla, Statut rezervního fondu, Statut chovatelského fondu a Směrnici o registraci včelstev. Aktuálním tématem byly informace o přípravě nového nařízení vlády upravujícího unijní dotaci do včelařství pro příští dotační období. Dalšími důležitými body jednání byly informace o nové podobě časopisu Včelařství v r. 2023 a výsledku jednání s výrobcem sklenic na med. Zjednodušené logo, které je vyobrazeno na sklenici, bude na sklenici užíváno dále a svaz jej bude moci používat i pro své účely.

Příjemným přerušením jednání bylo slavnostní ocenění vítězů fotografické soutěže „Včelaříme 150 let“. Kompletní usnesení listopadového zasedání RV 2022 naleznete na https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/usneseni-19-11-2022.pdf.

Celá aktualita včetně foto dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/o-uplynulem-vikendu-probehlo-radne-z...

Mgr. Jarmila Machová

Členské příspěvky - důležitá zpráva!

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

každá ZO ČSV, z.s., musí do 30. 11. 2022 uzavřít a uhradit sekretariátu ČSV členské příspěvky na rok 2023. Vím, že jsem dlouhodobě tvrdil, že stačí, když nám je uhradíte po obdržení dotace 1.D.2022. To by však mohlo nastat až v únoru a výběr příspěvků by se tak protáhl do jarních měsíců. Po zralé úvaze Vás proto žádám, abyste členské příspěvky uhradili co nejdříve - pokud možno do 30. 11. 2022.

Vzorec pro výpočet je stejný jako loni, tj.

příspěvek na člena 450 Kč (300 Kč pro RV + 150 Kč pro ZO)
+
příspěvek na včelstva = 31 Kč/včelstvo (16 Kč pro RV + 5 Kč pro ZO + 10 Kč na léčení)

Včelař s 1 včelstvem tedy uhradí 481 Kč.

Člen bez včel neplatí za léčení, ale jinak platí příspěvek, jako by měl 1 včelstvo. Uhradí tedy 471 Kč.

Pozor:
V případě včelařů, kterým léčení zajišťuje jiná ZO, tito pro náš spolek léčení neplatí a hradí tedy 450 Kč/člena + 21 Kč/včelstvo.

Své členské příspěvky uhraďte, prosím, na běžný účet spolku č. 270549087/0300, jako variabilní symbol uveďte své šestimístné registrační číslo chovatele, do zprávy pro příjemce uveďte počet včelstev.

Protože CIS bohužel neumí řádně vytvořit předpisy členských příspěvků pro jednotlivé obvody nebo dokonce včelaře, zašlu dnes důvěrníkům aspoň přehled jejich členské základny s počty včelstev a čísly bankovních účtů. Žádám Vás, abyste s důvěrníkem tyto údaje zkontrolovali, případné chyby opravili a neprodleně mi to nahlásili. Zejména však žádám všechny, kdo již v roce 2023 nehodlají být členy ČSV, z.s., aby mi to obratem sdělili a mohl jsem je včas vyřadit z evidence. Jinak bychom za ně museli odvést členský příspěvek a pak ho složitě žádat zpět.

Registrované členy (tj. členy jiných ZO, kteří mají v obvodu ZO Litomyšl svá včelstva) vyzvu k úhradě registračního příspěvku sám.

Děkuji za pochopení a předání informací těm, kdo nemají e-mail.

Zdraví
Váš jednatel

Děkujeme za podporu včelařské mládeže

HAIR SERVIS je velkoobchodní kadeřnický řetězec, který působí na českém a slovenském trhu od roku 2003. Nabízí veškerý servis pro začínající i profesionální kadeřníky, od nabídky kvalitní vlasové kosmetiky, přes školení a vzdělávání, až po otevření nebo renovaci kadeřnických salonů. Společnost zásobuje více jak 18 000 kadeřníků po celé České republice. Je distributorem významných značek na českém trhu, z nichž mezi nejvýznamnější patří i firma Davines.

Ale proč o věcech vlasové kosmetiky píši?

Kadeřnický řetězec HairServis, a.s., vyhlásil v minulém roce projekt Český med na podporu mladých včelařů a rozvoje včelařství u nás. K nákupu 20 ks spotřebitelského balení produktů Davines péče a styling, získal zákazník (kadeřnický salon) 10 ks 200 gramové balení českého medu a samolepku do kadeřnického salonu s komunikací akce pro koncového zákazníka. Z každé nakoupené skleničky medu bylo darováno 10 Kč Českému svazu včelařů na rozvoj včelařství a podporu mladých českých včelařů. Med na projekt dodalo Rodinné včelařství Jašovi. Akce skončila 31.3.2022 s výsledkem – počet vydaných skleniček medu 2 664 ks, dar pro Český svaz včelařů - 26 640 Kč. Byla uzavřena darovací smlouva a částka daru byla zaslána na účet svazu. Finanční prostředky pomohou při organizaci každoroční soutěže Zlatá včela. Děkujeme za podporu zvláště v této těžké době. Finanční dar na podporu naší včelařské mládeže jsou bezesporu dobře investované peníze.

Celá aktualita dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/dekujeme-za-podporu-vcelarske-mladeze/

Mgr. Jarmila Machová

Otevřený dopis

Vážení včelařští přátelé.

V přílohách najdete otevřený dopis OO ČSV z.s. Klatovy, určený všem členům základních organizací ČSV z.s.
Pokud se kdokoliv z příjemců následujících dokumentů cítí být poškozen, vězte prosím, že to není a nikdy nebylo
primárním záměrem naší OO ČSV z.s. Tyto dokumenty jsou Vám předkládány na základě usnesení shromáždění
zástupců všech 34 ZO ČSV z.s. našeho okresu.

Zpracování Vašich odpovědí bude provádět nezávislá skupina studentů místní střední školy.

Děkujeme za spolupráci.

Stanislav Volf
jednatel OO ČSV z.s. Klatovy

PS:
Vždy se najde někdo, kdo bude po nás házet kameny.
Záleží pouze na nás, zda z nich postavíme zeď nebo most!

Stránky

Přihlásit se k odběru Včelaři Litomyšl RSS