Dárek všem včelařům a včelařkám

Vážení kolegové včelaři, vážené kolegyně včelařky,

je tomu již dvacet let, co poprvé vyšlo první číslo časopisu Moderní včelař. A to je určitě nejen důvod k oslavě, ale také k poděkování.

V prvé řadě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se o jeho vznik zasloužili. A také těm, kteří ho dovedli až do tohoto krásného výročí - tedy celému týmu redakce a autorům, bez nichž by Moderní včelař nebyl tím, čím je. V neposlední řadě poděkování patří také vám, našim čtenářů, protože bez vašeho zájmu by nemělo smysl Moderní včelař vytvářet.

Za těch dvacet let časopis prošel mnoha změnami – z dvouměsíčníku se stal měsíčník, několikrát se změnila jeho grafická podoba i obsazení redakce, ale nejpodstatnější a tím, co stále zůstává, je úroveň jeho obsahu. Moderní včelař byl v roce 2019 na 46. ročníku Mezinárodního včelařského kongresu Apimondia v Montrealu v Kanadě oceněn bronzovou medailí v kategorii časopisů věnovaných chovu včel.

Co by to bylo za oslavu bez dárků. Tím největším je pro nás věrnost čtenářů, za níž vám děkujeme. Budeme doufat, že nám svou přízeň zachováte i v dalších letech. Sluší se dárky nejen přijímat, ale udělat radost také druhým a obdarovat je. Proto jsme se rozhodli věnovat vám malý dárek.

Darujeme vám přiložené číslo našeho časopisu, které je aktuální nejen datem vydání, ale hlavně tématem. Tím je sršeň asijská (Vespa velutina). Nikdo si určitě nepřeje, aby se tento invazní druh dostal na území naši republiky, nicméně není v našich silách tomu zcela zabránit. Je to jen otázka času, kdy se tak stane, vždyť nyní je její nejbližší výskyt už v Bavorsku. Znalostí tohoto druhu však může každý z nás přispět k jejímu pomalejšímu šíření a zmírnění možných škod na včelnicích. Budeme proto rádi, když obsahu přiloženého Moderního včelaře budete věnovat svou pozornost. Toto vydání našeho časopisu si nemusíte ponechat pouze pro sebe, naopak ho můžete volně přeposílat svým spřáteleným včelařkám a včelařům. Snad vám všem udělá náš dárek radost.

Vyzvednout dárek si můžete zde:
https://www.psnv.cz/attachment/a-687-41b06fa0422f/1077-mv-2-2023.pdf

Vše dobré vám i vašim včelkám přeje
vedení Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s.

Zápis z plenárního zasedání konaného dne 16.3. 2023

Dobrý den přátelé,

posílám v přílohách zápis z plenárního zasedání konaného dne 16.3. 2023 ve Svitavách. Součástí zápisu jsou termíny pro objednání léčiv, tak prosím o přečtení.
Dále děkuji za spolupráci a přeji spoustu sil do nové sezóny.

--
S pozdravem Ing. Milan Gloc
jednatel OO ČSV Svitavy

Včelí pastva za pomoci agrolesnictví Strom v krajině

Vážené kolegyně a kolegové,
posílám odkazy na jednotlivé přednášky s proběhlého semináře.

Proč agrolesnictví? https://youtu.be/NussMXNq2bA

Staré odrůdy a zatravněné výsadby kmenných tvarů ovocných stromů – obecný přehled, výsadba a následná péče https://youtu.be/t6-mZutekUg

Lesní dřeviny v agrolesnických systémech https://youtu.be/n3uLiAV5F4Y

Vrby a topoly v agrolesnických systémech https://youtu.be/5Q4ospMaeUc

Jak dobře napsat grant na výsadbu stromů https://youtu.be/q4K9LQ4de1I

Význam agrolesnictví k zvýšení (bio)diverzity s ohledem na včelí pastvu. Představení agrolesnického projektu v Dobré https://youtu.be/43h60ICjXRQ

Agrolesnický systém jako významný zdroj včelí pastvy https://youtu.be/KGsDZb4ndjo

Děkuji za zhlédnutí videí a přeji hezký den.

Milan Šimonovský
Předseda Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7.
tel. : 603 787 911
http://www.vcelarivpraze.cz/
Facebook: Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7

záznamy již proběhlých přednášek:

https://www.youtube.com/channel/UCCvLIJ70KBdDgOpGlvXIa6Q

Členové ČSV mají svůj spolkový stejnokroj

Na jednání Republikového výboru ČSV v sobotu 25.3.2023 byl představen nový spolkový včelařský stejnokroj, a to jak v pánském, tak i dámském provedení. V přiloženém letáku naleznete obrázky a informace, kolik stejnokroje stojí, kde se provádí měření a prodej.

O uplynulém víkendu proběhlo zasedání Republikového výboru ČSV

Březen je tradičně měsícem, kdy se koná jednání RV ČSV. Bylo tomu tak i tentokrát. Sešli jsme se 25.3.2023 v Nasavrkách. Jednání se zúčastnilo 63 členů z 80, tj. 78,75%. V rámci zahájení jednání jsme jako vždy popřáli našim kolegům u příležitosti jejich kulatého výročí narození v období od posledního jednání RV.

· 50 let oslavil Lubomír Zámorský a Marek Bartošík,
· 60 let Jiří Novotný a Vladimír Jeřábek,
· 75 let Václav Švec a Josef Šroll

Program zasedání měl 23 bodů. V jeho úvodu RV udělil vyznamenání – čestný odznak Za zásluhy o včelařství příteli Jiřímu Pohanovi, který pracoval v nejvyšším orgánu svazu úctyhodných 32 let.

Jako každý rok v březnu RV mimo jiné schválilo zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý rok (hospodářský výsledek r. 2022 je ztráta 59 tis. Kč) a zprávu o plnění hlavních směrů činnosti schválených sjezdem ČSV v r. 2022.

V rámci revize směrnic byl schválen Chovatelský řád ČSV, Pravidla administrace dotace podle NV č. 53/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství, Směrnice ČSV č. 1/2023 – Pravidla práce v CIS a Metodický pokyn k činnosti Ústřední kontrolní komise ČSV.

Členové RV byli informováni o navázání reklamního partnerství se společností ČEZ, a. s. Byl schválen členský příspěvek na rok 2024 ve výši 600 Kč na člena. Z příspěvku na člena obdrží okresní organizace svazu 25 Kč. Členský příspěvek ze včelstva byl snížen z 16 Kč na 4 Kč (3 Kč do Svépomocného fondu ČSV a 1 Kč do Chovatelského fondu ČSV). S ohledem na obdržené rozhodnutí o poskytnutí dotace NNO pro tento rok a nutnost čerpat prostředky na revitalizaci sídla svazu a rozvoj CIS, RV odsouhlasil změnu rozpočtu na rok 2023.

Zlatým hřebem jednání bylo pro členy RV překvapení v podobě předvedení nových včelařských spolkových obleků. Článek, fotografie a další informace o možnosti jejich objednání naleznete v dubnovém čísle časopisu Včelařství. Závěrečné Usnesení březnového zasedání RV 2023 naleznete na https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/usneseni-rv-25-3-2023.pdf.

Celou aktualitu včetně foto naleznete na webu ČSV, z. s. https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/o-uplynulem-vikendu-probehlo-zasedan...

Mgr. Jarmila Machová

Ojednání léčiva na podletí a podzim

Vážení přátelé důvěrníci.
Jsem povinen objednat léčivo do 15,4,2023.
Bohužel mi většina z vás nedodala požadavky na léčivo! Proto prosím důvěrníky kteří nedodali požadavek aby tak učinili nejlépe tento týden. Stačí mi doručení emailem
MDosedel@seznam.cz .
UPOZORŃUJI !! Kdo nedodá požadavek bude bez léčiva. Léčivo je drahé a nemůžeme si ho dovolit kupovat ho naslepo.
Děkuji Doseděl Miloslav

Hliníkové konve na med

Prodám:

10 zánovních hliníkových konví na med s uzávěry - ze Včely Předboj

cena 450 Kč/kus

Václav Sirový, 721 583 923, sirovyvaclav@seznam.cz, Tržek - Luka 22

Češi vymysleli „sluneční úl“, parazit z Asie v něm nemá šanci

poptávka - oddělky - Tomáš Holec

Dobrý den

Poptávám 3 vyzimovaná včelstva na r. m. 39 x 24 cm.

Stanoviště by bylo v Sedlištích.

Děkuji za nabídky.

Tomáš Holec
holect@traser.eu
723 216 846

Malá včelařská akademie 2023

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, zájemci o včelařství,

v letošním roce se schůzky Malé včelařské akademie (MVA) konají pravidelně, a to každou poslední neděli v měsíci od 17 hodin v pohostinství Na Rovince v Dolním Újezdě. Na té nejbližší už tuto neděli 26. 3. 2023 se na všechny zájemce o včelařství bez rozdílu věku a zkušeností bude těšit

př. Stanislav Tomšíček
lektor MVA

Český rozhlas: Varroáza včelstev je velice nebezpečné onemocnění, může za hromadné úhyny včel. Prevence ale existuje

Mnoho let ničí spoustu včelstev choroba zvaná varroáza. Před ní varuje i Jaroslav Sedláček, letitý včelař z Příchovic u Přeštic v západních Čechách a učitel včelařství. Rozhovor s ním si poslechněte na webu Českého rozhlasu v pořadu Hobby magazín.

Rozhovor na webu Českého rozhlasu naleznete na https://www.mujrozhlas.cz/hobby-magazin/varroaza-vcelstev-je-velice-nebe...

Pozvánka na seminář Strom v zemědělské krajině

Vážené kolegyně a kolegové,
zveme vás na přednášku o možnosti dle návodu se aktivně zapojit do tvorby včelí pastvy.

Adresa streamu on-line přenos:
https://www.youtube.com/live/00ehfIlxVu0?feature=share

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Asociace místních potravinových iniciativ

Český spolek pro Agrolesnictví

Vás srdečně zvou na odborný seminář

„Strom v zemědělské krajině.“

Seminář se koná 23. 3. 2023 od 8:30 v aule VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně

Program

8:30 - 9:00 prezence účastníků

9:00 - 9:10 zahájení semináře

9:10 - 11:10 odborný program

• • Bohdan Lojka (ČSAL) - Proč agrolesnictví?

• • Martin Lípa (ČSOP) - Staré odrůdy a zatravněné výsadby kmenných tvarů ovocných stromů – obecný přehled, výsadba a následná péče

11:10 - 11:30 přestávka

11:30 - 13:30 odborný program

• • Jan Weger (VÚKOZ,v.v.i.) - Vrby a topoly v agrolesnických systémech

• • Antonín Martiník (Mendelu) - Lesní dřeviny v agrolesnických systémech

13:30 - 14:00 přestávka na oběd

14:00 - 16:00 odborný program

• • Radim Cenek (Nadace Partnerství) - Jak dobře napsat grant na výsadbu stromů

• • Tomáš Uhnák (ČZU, AMPI) - Význam agrolesnictví k zvýšení (bio)diverzity s ohledem na včelí pastvu. Představení agrolesnického projektu v Dobré

• • Radim Kotrba (ČSAL) - Agrolesnický systém jako významný zdroj včelí pastvy

16:00 – 17:00 diskuse a závěr

Seminář je určen pro zemědělce, kteří uvažují vstoupit do dotačního programu Agrolesnictví, dále pro zástupce obcí a zájmových spolků (včelaři, myslivci, ochránci přírody…). Seminář je zařazen mezi prioritní vzdělávací akce pro akreditované zemědělské poradce MZe.

Pro včelaře bude na semináři řešen praktický návod ke zřízení včelnice na orné půdě v režimu AGROLESNICTVÍ. Zvýšení biodiverzity na pozemku může zajistit včelám pastvu od časného jara do podzimu.

Profil přednášejících

Prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. – vedoucí katedry tropických plodin a agrolesnictví na fakultě tropického zemědělství, předseda a zakládající člen Českého spolku pro Agrolesnictví. Podílel se na vzniku nového dotačního programu Agrolesnictví. Dlouhodobě se věnuje tématu agrolesnictví především v tropických oblastech, v posledních letech i v Evropě a ČR.

Ing. Martin Lípa – vedoucí regionálního centra Českého svazu ochránců přírody Meluzína, dlouhodobě se věnuje starým odrůdám ovocných stromů, je odborným garantem portálu www.stareodrudy.cz, který nabízí ucelené informace pro pěstitele starých odrůd ovocných dřevin.

Ing. Jan Weger, Ph.D. – vedoucí odboru Fytoenergetiky ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, dlouholetý člen Českého spolku pro agrolesnictví. Dlouhodobě se věnuje problematice pěstování rychle rostoucích dřevin (topolů a vrb) pro energetické využití. Vede centrum rozvoje RRD - https://www.vukoz.cz/centrum-rozvoje-rychle-rostoucich-drevin/, v rámci kterého poskytuje pěstitelům komplexní informace a výsadbový materiál.

Doc. Ing. Antonín Martiník, Ph.D. – docent na Ústavu zakládání a pěstění lesů na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Zabývá se pěstováním pionýrských dřevin, zakládáním a pěstováním porostů dřevin v agrolesnických systémech.

Mgr. Radim Cenek – projektový manažer Nadace Partnerství, správce grantové aplikace Grantys, spravuje grantové programy Sázíme budoucnost, Zelené oázy

MgA. Tomáš Uhnák - doktorand České zemědělské univerzity v Praze, věnuje se výzkumu ideologických, sociálních a diskurzivních aspektů potravinových režimů a agrárních paradigmat, zejména v kontextu alternativních agro-potravinových hnutí, potravinové suverenity, agroekologie a ekologického zemědělství. Jako člen AMPI se podílí na rozvoji komunitou podporovaném zemědělství, je koordinátor KPZ Smetanka v Praze. Věnuje se ovocnářství a publicistice.

Ing. Radim Kotrba, Ph.D. – působí jako pedagog na katedře Chovu zvířat a potravinářství v tropech na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Dále pracuje jako výzkumný pracovník na oddělení Etologie ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi. Dlouhodobě se věnuje faremnímu chovu jelenovitých v silvopastorálních agrolesnických systémech.

Organizační pokyny:

Jak se k nám dostanete:

Autem: Pražský okruh D0, exit 28, pak rovně po Drnovské. Parkování je možné před ústavem na vyhrazeném parkovišti. GPS: 50.0870747N, 14.3020253E

Vlakem: z Masarykova nádr. směr Kladno, zastávka Praha Ruzyně, poté cca 300 m do VÚRV

MHD: metro A, stanice Nádraží Veleslavín, bus 225, zastávka Ciolkovského, nebo metro A Petřiny, bus 191, zastávka Ciolkovského

Odborná garance a organizace, informace:

Martin Káš (+420 702 087 685, kas@vurv.cz)

Milan Šimonovský (+420 603 787 911 vcelari@vcelarivpraze.cz)

Na akci se doporučujeme registrovat.

Osobní účast na místě – cena 300,- Kč (vstupné + občerstvení a oběd). Cena včetně DPH.

Závazné přihlášky zašlete do 21. 3. 2023 ideálně na mail kas@vurv.cz, nebo písemně na adresu: Martin Káš, VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně.

Platbu posílejte na účet č. 25635061/0100, var. symbol IČO organizace, zpráva pro příjemce platby: 5126 + Jméno účastníka/ů.

Seminář byl realizován za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO0423

Účast on-line – https://www.youtube.com/watch?v=00ehfIlxVu0

Sledování streamu je pro Vás zdarma, ale něco to samozřejmě stálo. Dobrovolný příspěvek na tvorbu videí a streamů můžete poslat na transparentní účet: 2201923214/2010, s poznámkou „stream-agrolesnictví“. Tímto příspěvkem umožníte dále nahrávat streamy, či pořizovat další zajímavá videa. Na stránkách Fio Banky https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=22... se můžete přesvědčit, zdali Vaše platby dorazily. Pro slovenské kolegy IBAN:CZ1420100000002201923214, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX Fio banka, a. s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Za všechny dobrovolné příspěvky děkuje tvůrce videí Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7: http://www.vcelarivpraze.cz/

Léčivo na jaro

Vážení přátelé důvěrníci.
Léčivo na jarní ošetření včel je u zdravotníka. Jak asi všichni víte od výroční schůze je zdravotníkem Doseděl Miloslav Janov 152 Tel: 737624229.
Nejlépe je domluva po telefonu.
Doseděl

Pozvánka na plenární zasedání 16.3.2023 od 16:00 hod. v salonku restaurace Astra

Dobrý den přátelé,
dovoluji si vás pozvat na plenárního zasedání konané dne 16.3. 2023
od 16:00 hod. v salonku restaurace Astra ve Svitavách, výdej léčiva od 15:00 na parkovišti před Astrou.

Program plenárního zasedání OO ČSV, z.s. Svitavy dne 16.03.2023 (řídící schůze př. Heger):

1) Zahájení (př. Heger),
2) Zpráva předsednictva o činnosti ČSV, z.s., okresní organizace Svitavy za rok 2022 (př. Gloc),
3) Zpráva o hospodaření ČSV, z.s., okresní organizace Svitavy za rok 2022 (př. Krejčí),
4) Zpráva předsedy KS ČSV, z.s., okresní organizace Svitavy o provedení kontroly za účetní rok 2022 (př. Padělek),
5) Plán práce ČSV, z.s., okresní organizace Svitavy na rok 2023 (př. Švonc),
6) Seznámení s nákazovou situací v okrese Svitavy (zástupce KVS Pardubice, inspektorát Litomyšl),
7) Informace k objednávkám léčiv v roce 2023 (termíny pro podletní a podzimní léčení) (př. Šauer),
8) Zpráva ze semináře zdravotních referentů okresních organizací a inspektorů KVS (př. Švonc),
9) Zpráva člena RV ČSV, z.s. (př. Švonc):
- informace o budoucí podobě časopisu "Včelařství",
- informace o březnovém zasedání RV ČSV, z.s.,
- unijní dotace - čerpání EU dotace na propagaci v roce 2023
- administrace dotace 1.D. - vyúčtování roku 2022,
10) Informace k datovým schránkám (př. Gloc),
11) Volné náměty členů ČSV, z.s., okresní organizace Svitavy a diskuse,
12) Usnesení,
13) Závěr.

Před zahájením plenárního zasedání bude vydáno léčivo pro jarní ošetření (týká se ZO Bělá nad Svitavou a ZO Opatovec).

S pozdravem Ing. Milan Gloc
jednatel OO ČSV Svitavy

Novinka v EU dotacích na rok 2023 pro ZO a OO ČSV.

Vážení přátelé.

V přiloženém souboru naleznete informace o možnosti čerpání dotace na propagaci na rok 2023.

Základní organizace Benešov letos slaví 120 let

U příležitosti oslav byla 1.3. v Muzeu Podblanicka v Benešově otevřena výstava, která představuje historii organizovaného včelaření na Benešovsku od založení místní včelařské organizace roku 1903, až po současnost. Vystavené jsou historické fotografie, dobové včelí úly, a další včelařské pomůcky a zařízení. Výstava potrvá do 8.5.2023.

V úvodu vernisáže byly oceněny nejzdařilejší výkresy dětí výtvarné soutěže „Včely slaví 120 let“. Hodnoceno bylo 300 obrázků dětí ze základních škol v Benešově. Těžko bylo vybrat ty nejhezčí pro první tři místa z kategorie mladších a starších žáků. Jsou tak krásné, že lze těžko uvěřit, že včelky malovaly děti. Přesvědčte se sami – viz obrázky v galerii.

Důležitým bodem vernisáže byla přednáška paní předsedkyně ZO Benešov, paní Ing. Hanky Chmelové o historii spolkového života na Benešovsku. Nutno říci, že od svého založení až do současnosti ZO Benešov vždy nepřetržitě pracovala ve prospěch včelařů, a to dokonce i v průběhu první a druhé světové války. Dozvěděli jsme se o všech osobnostech včelařských a funkcionářských na Benešovsku, o tom, jak pracují včelařské kroužky a další zajímavosti.

Benešovští včelaři tu zkrátka pro své včely byli, jsou a jistě ještě mnoho let budou. Tak ať se daří.

Celou aktualitu včetně fotogalerie naleznete na stránkách ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/zakladni-organizace-benesov-letos-sl...

Mgr. Jarmila Machová

Vyšlo nové nařízení vlády o stanovení podmínek unijní dotace do včelařství

V úterý 28.2.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů dlouho očekávané nové Nařízení vlády č. 53/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství ze dne 22.2.2023 s účinností od 1.3.2023.

Nařízení se vztahuje již na přechodné období od 1.1. do 31.7.2023.

Podrobné informace potřebné k podání žádosti o podporu na opatření v odvětví včelařství budou v nejbližší době k dispozici na stránkách SZIF: Včelařské eurodotace - Státní zemědělský intervenční fond (www.szif.cz).

Znění nového nařízení vlády tak, jak vyšlo ve Sbírce zákonů, naleznete na https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/narizeni-vlady-c-53-2023.pdf.

Mgr. Jarmila Machová

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Dobrý den přátelé.
Vážení přátelé v neděli pátého března se koná výroční členská schůze naší organizace , chci Vás požádat o co největší účast na tomto sezení. Proč?.
Stojíme před volbou nového vedení naší organizace, proto Vás jako členy žádám o co možná největší účast na výroční členské schůzi.
Těšila by mne maximální účast členů naší organizace , čím větší bube zastoupení členské základny , tím bude větší platnost zvolení nového vedení Zo Litomyšl.
Jedná se přece o nás a pro nás.
Děkuji
Doseděl Miloslav předseda ZO Litomyšl

Dřív, než bude pozdě, mezinárodní konference o sršni asijské

Ve velké zasedací síni Státní veterinární správy ČR se 23.2.2023 konala mezinárodní konference v rámci projektu Erasmus+ pod patronací Střední odborné školy Pod Bánošom (Banská Bystrica) a Pracovní společnosti nástavkových včelařů. Připojit se mohli i zájemci online.

Sršeň asijská (Vespa velutina) je invazní druh pocházející z jihovýchodní Asie. V roce 2004 byla náhodně zavlečena do Francie, a od té doby se rychle šíří do dalších zemí. V současné době se vyskytuje v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Německu, Belgii, Nizozemsku, Velké Británii a Švýcarsku.

Sršeň asijská na rozdíl od naší sršně obecné je považována za vekou hrozbu pro evropské včelařství, protože včela medonosná představuje významný podíl její potravy, to až 70%.

Problematiku reálného nebezpečí proniknutí sršně asijské na naše území z různých pohledů (legislativního, biologického, praktických zkušeností) okomentovali ve svých vystoupeních naši přední i zahraniční odborníci.

Nechyběly především informace z hlediska monitorování, tlumení a prevence, nástroje na zpomalení šíření, a také kde a jak nahlásit výskyt sršně asijské.

Dodnes i přes zkušenosti ze zemí, kde se sršeň asijská vyskytuje, není známo úplné řešení. Podle Jana Ondrasika, včelaře, který ve Francii včelaří, zaznamenala Francie v roce 2022 ztráty včelstev více než 50%. Včelaři tam jsou v tomto směru bez jakékoli podpory úřadů, nejsou žádné kompenzace za ztráty na včelách. Zdůraznil, že máme čas se na příchod tohoto nepůvodního invazivního druhu připravit. Máme informace, jak hledat hnízda, jak je likvidovat. Tady je klíčová aktivita nás včelařů. Všímat si okolí stanovišť, sršních hnízd, ověřovat, zda nejde o hnízdo invazního druhu, navštěvovat vzdělávací akce a šířit informace dále mezi veřejností.

Nejen pro včely, ale také pro člověka je sršeň asijská nebezpečná. Na rozdíl od naší 'hodné' sršně obecné pronásleduje člověka až 300 m, dokud nebodne. Její žihadlo je velmi bolestivé, rána silně otéká a je schopna bodat opakovaně.

O tom, jak se připravují na sršeň asijskou, hovořili i hasiči, kteří již problém řešili při mezirezortním jednání s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí a Hasičským záchranným sborem. Připravuje se metodika likvidace sršně asijské, jejich hnízd.

Příroda si sama s problémem neporadí. Přirozené nepřátele ve zvířecí říši sršeň asijská v Evropě v podstatě nemá, a naše včela medonosná se neumí tomuto nepůvodnímu druhu bránit.

Včely nám pomáhají odnepaměti, nyní ony potřebují naši pomoc. Ještě máme trochu času se připravit.

Podrobné informace o sršni asijské (brožuru a leták) naleznete na https://www.psnv.cz/stranka/srsen-asijska/.

Celá aktualita dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/driv-nez-bude-pozde-mezinarodni-konf...

Mgr. Jarmila Machová

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum Nasavrky: NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., přijme pracovníka do trvalého pracovního poměru na pozici učitele a referenta pro vzdělávání.

Požadujeme:

vysokoškolské vzdělání
samostatnost a kreativitu
organizační schopnosti
zodpovědnost, pečlivost
flexibilita

výhodou znalost přírodovědných oborů

Zájemci o zaměstnání doručí svoje žádosti včetně strukturovaného životopisu do 30.4. 2023 na adresu: SOUV-VVC, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky nebo na e-mail: info@souvnasavrky.cz

Bližší informace o možném osobním jednání na tel. čísle 604414928, 731716352.

SOUV-VVC, o.p.s.
Slatiňanská 135
538 25 Nasavrky

e-mail: info@souvnasavrky.cz

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. upozorňuje

Vážení přátelé, věnujte prosím pozornost důležitým informacím, které jsme obdrželi z ČMSCH, a. s.

Ústřední evidence včelařů počínaje letošním rokem nebude přijímat od registrovaných včelařů (tj. těch, kteří mají přiděleno registrační číslo) „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1.9.“ zaslané e-mailem. V souvislosti s tím se mění e-mailová adresa ÚE včelařů na vcely@cmsch.cz. Původní adresa uevcely@cmsch.cz bude ke dni 30.4.2023 zrušena.

Pro elektronické podání hlášení bude možné využít WEB formulář na adrese: https://eagri.cz/HlaseniVcely

Nové registrace zasílané k 1.9. bude možné i nadále zasílat e-mailem, jelikož tito včelaři nebudou mít vygenerován kód k podání hlášení přes WEB formulář.

Mgr. Jarmila Machová

Včelaři mají na příští léta zajištěnu podporu 110 milionů korun ročně (EU dotace), polovinu z českého a polovinu z unijního rozpočtu

Tisková zpráva – Podle nového nařízení vlády o opatřeních v odvětví včelařství, které připravilo Ministerstvo zemědělství, budou moci do roku 2027 včelaři ročně žádat o celkovou podporu 110 milionů korun. Padesát procent půjde z rozpočtu EU, druhých padesát z rozpočtu ČR. Materiál včera projednala vláda.

Příspěvky podle nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství získají včelaři na nákup nového technického vybavení, boj proti včelím nákazám, na kočování včelstev, na nákup včelích matek, rozbory včelích produktů i na školení a na výstavy.

„Včelařství je zcela klíčové pro rozvoj zemědělství a vůbec pro dobré životní prostředí. Musíme mu poskytovat veškerou podporu, aby si včelaři pro svou práci mohli pořídit moderní vybavení a také, abychom přilákali ke včelaření mladou generaci a zajistili tak pokračování oboru,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Dotace pomohou zajistit vzdělávání pro chovatele včel, děti a mládež. Umožní také včelařům nakoupit si vybavení pro správnou péči o včelstva i pro kvalitní zpracování medu a včelích produktů. Pořídit si mohou například medomet, úlovou váhu či chladící technologie pro sklady. U investic do hmotného majetku je maximální výše dotace 150 tisíc korun, míra finanční spoluúčasti chovatele včel musí být 20 %.

Z dotace proti včelím nákazám může chovatel pořídit léčiva proti varroáze (infekční onemocnění včel), spoluúčast je 50 %. Hlavním cílem opatření je zajistit dostatečné množství zdravých a silných včelstev.

Z příspěvku na kočování včelstev je možné opatřit si nakládací zařízení, přívěsy pro převoz včelstev a palety pro hromadný přesun. Kočování se včelstvy přispívá k efektivnímu využívání včelí pastvy v jednotlivých ročních období. Přemisťování včelstev zajistí opylování zemědělských plodin i využití včelí pastvy v přírodních ekosystémech, a to od předjaří až do podletí. Peníze vynaložené na tuto činnost tedy prospívají nejen včelařství, ale také zemědělství, ovocnářství a biodiverzitě krajiny. Maximální výše dotace bude 200 tisíc korun, míra kofinancování chovatele včel 20 %.

Opatření na analýzu včelích produktů popisuje podmínky pro poskytnutí dotace na analýzu včelích produktů, kterou provádějí akreditované laboratoře. Například fyzikálně-chemický rozbor medu bude podporován dotací ve výši 1300 korun nebo stanovení pylového profilu medu dotací ve výši 600 korun.

V České republice je podle aktuálních údajů (ke dni 22. 2. 2023) celkem 65 752 včelařů, kteří se starají o 716 285 včelstev. Dříve mohli včelaři čerpat přibližně 65 milionů korun ročně, v současnosti je to 110 milionů ročně.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: eAGRI

Zápis z ČS 5.2.2023 a pozvánka na VČS 5.3.2023

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

přiblížila se jedna z nejdůležitějších výroček v historii našeho spolku, na které se buď rozhodne o doplnění výboru spolku o osobu/osoby ochotné pracovat nebo spolek přijde o jednatele a své sídlo a přestane fungovat. Máte na neděli 5. března 2023 v plánu něco důležitějšího?

Nyní je to na nás všech!

Zdraví
Váš jednatel

Režisér Míra Janek ve filmu o včelách Všechno dobře dopadne řeší, jak se „svět řítí do ďáblovy řiti“

Česno, divočina, hrboplod, medný váček, pylový košíček, natřásavý taneček, ale taky matičky a trubci. Tak začíná trailer k obrazové básni o včelách a lidech Všechno dobře dopadne oceňovaného českého dokumentaristy Miroslava Janka. Včely tu nejsou vnímány jako továrna na med, ale jako fascinující sociální hmyz, který svou oddaností k přírodním principům a naprostou absencí egoismu inspiruje nejen filmaře, ale hlavně pokorně přihlížející chovatele.

Snímkem se prolíná množství staré hudby, například v podání orchestru Collegium 1704, a úryvky z historických textů, které se zabývají včelami. Jednotliví včelaři mají skrze postupy filmové montáže vyjadřovat jednoho univerzálního, člověka, který je včelami ohromen a snaží se jim vytvořit podmínky pro dobrý život v jeho hájemství.

„Bylo lákavé pracovat s legendou o patronu včelařů svatém Ambrožovi. Jak to dítě leží v trávě s pusu otevřenou, spí a včely mu do úst nosí med,“ naráží Janek na jednu z mytologických stop, která se ve filmu objevuje zejména v podobě otevřených úst na starých úlech. „Tradičně tyto úly, které můžete ještě vidět ve skanzenech, byly vyřezávané. Vždy tam byl nějaký obvykle hrůzostrašný obličej a hlavičkami s otevřenou pusou tam vlétávaly včely.“

Podle dokumentaristy, který strávil natáčením včel dva roky, mnozí zkušení včelaři sedí před úlem hodiny a jen sledují, co se na česně děje. Podle toho dovedou odhadnout, jaká je situace v úlu.

Mezi záhadné fenomény ze života včelstev patří snubní prolet. „Královna vylétne se svým doprovodem do asi dvaceti, třiceti metrů. Někde ve vzduchu je místo, kam létají den co den trubci a čekají na spáření. Královna tam přiletí a zůstává záhadou, jak to místo může najít. Trubci na ni jeden po druhém naskočí a, jak říká jeden včelař v našem filmu, odevzdají svůj poklad. Ve chvíli, kdy vpraví sperma do těla matky, se orgán zaklíní v pochvě, trubec se odtrhne a mrtev padá k zemi. To je jeho konec,“ vypráví filmař, kterého na včelách uhranulo, jak se umí dohodnout.

„Nějaká včelka přilétne, zatancuje taneček a ostatní se rozhodnou, jestli tam poletí nebo ne. Říká se dokonce, že když včela zabloudí a už se nevrátí do úlu, tak nezemře hlady nebo vyčerpáním, ale samotou,“ popisuje Janek. „Původní stimul pro mě byl: ‚Svět se řítí do ďáblovy řiti. Jak můžu tento jednoduchý pocit ze současného stavu civilizace obtisknout do filmu o včelách?‘“ uzavírá.

Co vyjadřuje stav včelstev o současném světě? Vládne v úlu demokracie, nebo spíš tvrdý režim? A proč všechno dobře dopadne? Poslechněte si celý rozhovor a podívejte na trailer na webu Českého rozhlasu https://wave.rozhlas.cz/reziser-mira-janek-ve-filmu-o-vcelach-vsechno-do...

Celá aktualita dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/reziser-mira-janek-ve-filmu-o-vcelac...

Včelařská přednáška a odkaz na video ošetřování kyselinou šťavelovou.

Projekt Se včelaři o včelách a Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 vás 21.2. zvou na přednášku
"Chudáci včeličky... O úbytku opylovačů, efektivitě opylování včelou medonosnou, a beewashingu"

Termín: úterý 21.2. 2023 v 18 hodin do 20 00.

Místo konání: Goethe Institut (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1-Nové Město https://www.goethe.de/ins/cz/cs/index.html).

POZOR!!!! TATO PŘEDNÁŠKA BUDE V PŘÍMÉM PŘENOSU NA rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2

Lektor:

Robert Tropek je entomologem a ekologem na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR. V evropských a afrických ekosystémech se zabývá vztahem rostlin a jejich opylovačů, ekologií a diverzitou hmyzu (zejména motýlů) a ochranou biodiverzity.

O čem to bude?

Lektor nám odpoví na otázky:

· Je vztah mezi kvetoucími rostlinami a jejich opylovači skutečně tak idylický, jak jsme se učili ve škole?

· Jak se kvetoucí rostliny a jejich opylovači vzájemně využívají?

· Co rostliny nabízejí za opylování a které z těchto odměn využívá včela medonosná?

· Jak efektivním je včela medonosná opylovačem?

· Jak souvisí včela medonosná s krizí opylovačů?

· Jak souvisí včelaření s ochranou biodiverzity?

· Jak ovlivňuje převčelení společenstva rostlin i další opylovačů?

Pro přednášku je nutná registrace.

Cena přednášky je 250,- Kč

Platba na místě v hotovosti 300,- Kč

Odkaz na registraci: https://forms.gle/YGpQMb7i22cUm5bX7

Po registraci obdržíte do týdne údaje k platbě formou e-mailu.

Ošetrovanie včiel proti klieštikovi s použitím organických kyselín:
praktická část sublimace KŠ.
https://www.youtube.com/watch?v=538arqQzA3A

teoretická část kyselina štavelová
https://www.youtube.com/watch?v=9RXJsDx73jk&t=2627s

Děkuji za účast a přeji hezký den.

Milan Šimonovský

Předseda Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7.
tel. : 603 787 911

http://www.vcelarivpraze.cz/

Facebook: Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7

záznamy již proběhlých přednášek:

https://www.youtube.com/channel/UCCvLIJ70KBdDgOpGlvXIa6Q

Zápis ze zasedání předsednictva okresního výboru OO ČSV Svitavy

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

v příloze najdete zápis ze zasedání předsednictva okresního výboru OO ČSV Svitavy. Důležitý je hlavně pro zdravotníka ZO kvůli objednávkám léčiv a pro funkcionáře OO kvůli přípravě plenárního zasedání OO.

Zdraví
Váš jednatel

INFORMACE – ZASÍLÁNÍ ČASOPISU PRO 2. A 3. V RODINĚ

Jelikož se v posledních dnech hromadí dotazy od jednatelů ZO ČSV, z. s. a členů ohledně zasílání časopisu Včelařství a Včelár, zasíláme hromadné vysvětlení.

Jednací řád ČSV, z. s. ze dne 20. 8. 2022 popisuje na str. 3, odst. 5 B) pravidla pro zasílání OVP a dalších periodik (v našem případě časopisu Včelár) druhým a třetím členům v rodině.

B) ODBORNÉ VČELAŘSKÉ PŘEKLADY A DALŠÍ PERIODIKA

1. Odborné včelařské překlady, případně další včelařská periodika jsou dalšími informačními odbornými nástroji ČSV.

2. V případě, že je členem svazu druhý člen rodiny, může dostávat Odborné včelařské překlady. Pokud je třetím členem v rodině, může dostávat jiné periodikum, např. slovensky časopis Včelár. Není možné jednomu členu rodiny poskytnout jiný časopis než Včelařství a druhému členu jiné periodikum než odborné včelařské překlady.

3. Postup při zasílání Odborných včelařských překladů, případně Včelára platí obdobně jako u Včelařství.

Z tohoto vyplývá, že druhý člen v rodině může místo časopisu Včelařství dostávat OVP, které však již nejsou samostatně vydávány a jsou vydávány jako příloha časopisu Včelařství, který je zasílán každému členovi, který splňuje podmínky Jednacího řádu ČSV, z. s. ze dne 20. 8. 2022, odst. 5 A).

A) ČASOPIS VČELAŘSTVÍ

Časopis Včelařství je základním informačním nástrojem ČSV. Distribuci Včelařství zajištuje sekretariát RV ČSV, který:

1. zasílá časopis Včelařství všem členům, kteří mají řádně a včas zaplacený členský příspěvek, na adresu nahlášenou ZO ČSV pro odběr časopisu Včelařství;

2. zahájí zasílání časopisu Včelařství nově přijatým členům po obdrženi oznámeni ZO o jejich přijeti a zaplacení členského příspěvku;

3. zastaví zasílání Včelařství členovi, jenž nemá zaplacen členský příspěvek do konce kalendářního roku, jenž předchází kalendářnímu roku, na který je členský příspěvek placen.

Pokud tedy bude spojen první a druhý člen v rodině, obdrží společně jeden výtisk časopisu Včelařství.

Časopis Včelár může být zasílán pouze členovi, který je třetím v rodině.

Pokud měl v minulosti některý ze členů nastaveno zasílání periodik jinak než stanovuje Jednací řád, vysvětlete prosím svým členům tato pravidla, podle kterých postupujeme v nastavování zasílání časopisu Včelařství a časopisu Včelár. Pokud dojde k vyčerpání omezeného počtu časopisu Včelár, který máme k dispozici, nebudeme moci dále členy uspokojit. Ve spojení druhého a třetího člena v rodině upřednostňujeme stejnou adresu bydliště členů v rodině.

V případě zájmu je možné si časopis Včelár předplatit. Informace k předplatnému vyšly v časopisu Včelařství 12/2022.

UPOZORŇUJEME, ŽE PRO PŘÍŠTÍ ROK PRAVDĚPODOBNĚ JIŽ ZASÍLÁNÍ ČASOPISU VČELÁR NEBUDE MOŽNÉ, BUDE ZASÍLÁN POUZE PŘEDPLATITELŮM!

P.S. Vážení přátelé, máte-li tento problém, tedy spojení včelařů-členů v rodině, které do loňského roku umožnilo odběr různých časopisů, což letos již nejde, a chcete-li samostatně odebírat Včelařství, napište na expedice@vcelarstvi.cz a domluvte se na způsobu odběru.

Zdraví
Váš jednatel

Upozornění - Jak se vyjadřovat o cenách medu

Vážení funkcionáři,

na základě konzultace na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jejímž tématem bylo, jak se máme vyjadřovat v médiích k cenám medu, podáváme vám tuto informaci:

Protože Český svaz včelařů a jeho organizační jednotky jsou v postavení soutěžitele podle § 2 odst. 1 zákona na ochranu hospodářské soutěže, je členům statutárních orgánů, a to ať ČSV (předsednictvo) nebo ZO ČSV (výbor) nebo OO ČSV (výbor OO) zakázáno uveřejňování záměru zvyšování ceny medu. Zcela vyloučeno je uvádění konkrétních částek – např. cena se zvýší o 20% nebo o 10, 20 Kč ….. Porušení této povinnosti je považováno za protisoutěžní jednání a sankce může být až 10 mil. Kč. Obecně lze zdražení připustit, avšak vždy jen jako možnost, tedy slovy „lze očekávat zvýšení, cena se může zvýšit, mohlo by to znamenat zvýšení ceny…..“.

Upozorňujeme proto všechny funkcionáře statutárních orgánů našich organizačních jednotek, aby se tohoto jednání zdrželi. K cenám medu se mohou vyjadřovat jen jako včelaři ohledně prodeje svého medu.

Mgr. Jarmila Machová
Předsedkyně Českého svazu včelařů

Vyšetření moru včelího plodu MVP

Dobrý den přátelé,
po špatných výsledcích vyšetření zimní měli na přítomnost roztoče ve včelstvech našeho spolku přináším naštěstí velmi dobré zprávy ohledně moru. Všechny výsledky byly negativní.!!!
Vše opět podrobněji probereme na naší výroční schůzi. S pozdravem váš zdravotník K.Backa.

Český svaz včelařů navázal spolupráci s Českým rozhlasem - už dnes v 10:04!!!

S velkou radostí můžeme našim členům a příznivcům včelařství oznámit, že na základě uzavřené dohody se bude téma včelařství objevovat pravidelně v programu regionálních vysílání Českého rozhlasu. V rámci pořadu Hobby magazín se posluchači dozví jednou měsíčně zajímavosti a aktuality z oboru, to od včelařských odborníků a osobností Českého svazu včelařů.

Přehled reportáží od února do června tohoto roku:

470. díl – 11. 02. 2023 Český rozhlas Pardubice
475. díl – 18. 03. 2023 Český rozhlas Plzeň
479. díl – 15. 04. 2023 Český rozhlas Region
485. díl – 27. 05. 2023 Český rozhlas Plzeň
488. díl – 17. 06. 2023 Český rozhlas Sever
Přesný čas prosím sledujte v programu Českého rozhlasu, obvykle se bude jednat o 10. hodinu dopolední.

Od července pak budou v programu zařazeny vždy jednou měsíčně reportáže od jednotlivých zájmových svazů, včetně Českého svazu včelařů, reportáže věnující se včelařství budou zařazeny vždy druhou sobotu v měsíci přibližně v 10:30 hodin.

Vedle propagace včelařství v deníku Lidové noviny, v němž vycházel každý čtvrtek od května 2021, do konce roku 2022 článek v rámci rubriky 'Včely a lidé', je spolupráce s Českým rozhlasem dalším přispěním médií k rozšíření povědomí veřejnosti o včelařství a činnosti Českého svazu včelařů.

A tak se těšíme na reportáže o životě našich včel a včelařů.

Mgr. Jarmila Machová

Stránky

Přihlásit se k odběru Včelaři Litomyšl RSS