II. celostátní konference Sršeň asijská

II. celostátní odborná konference s mezinárodní účastí ,Sršeň asijská aktuálně' se uskuteční 20. 2. 2024 od 9.00 hodin online.

S ohledem k závažnosti situace se šířením sršně asijské je zapotřebí, aby se s touto problematikou seznámilo co nejvíce lidí.

Účast na konferenci je zdarma.

Všechny informace k registraci a program naleznete na:

https://www.psnv.cz/stranka/srsen-asijska-aktualne-konference-2024/?fbcl...