výborová schůze s důvěrníky - 25. ledna 2018

Čtvrtek 25. ledna 2018 - výborová schůze s důvěrníky (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce

  1. Došlá pošta
  2. Přijetí nových členů
  3. Příprava výroční členské schůze na 18. 2. 2018
  4. Sběr zimní měli

O nás

Základní organizace Litomyšl Českého svazu včelařů, z.s. (ČSV, z.s., ZO Litomyšl)

Sdružuje chovatele včel, zájemce o včelařství a včelařské odborníky.

Je právnickou osobou jejíž evidenční číslo je 50906, IČO 62675290, spisová značka: L 42054 vedená u Městského soudu v Praze.

Organizace je pobočným spolkem Českého svazu včelařů (ČSV) a je zavázána dodržovat jeho stanovy. Má v rámci stanov ČSV a platných právních předpisů oprávnění jednat, nabývat práv a zavazovat se svým jménem.

 

Vzdělávání včelařů začátečníků - jaro 2018

Vzdělávání včelařů začátečníků.

Problémem všech včelařů začátečníků je získání základních vědomostí a praktických dovedností s vedením včelstev v průběhu celého roku.
Málokdo má to štěstí, aby mohl navštěvovat zkušeného včelaře, vše potřebné vidět a takříkajíc si to také osahat.

Včelařské organizace na svém území by se měly postarat o tyto začínající včelaře už jen z hlediska zdravotního stavu všech včelstev.
Živelně a neodborně vedená včelstva na stanovištích, a to mohou být právě ve větší míře včelstva začátečníků, se stávají zdrojem infekce nejvážnějších včelích nemocí a nákaz.
Snahou včelařské organizace by mělo být zajistit začínajícím včelařům seznámení se se základy včelařství z pozice teoretické i praktické.
Aby to mělo efekt, kurzů by mělo být několik na sebe tematicky navazujících. Názor, že po jednom až dvou kurzech začátečník získá potřebné vědomosti je zcela irelevantní.

Komise pro racionalizaci a osvětu sestavila přehled témat - osnovu přednášek spojených s praktickými kurzy ve dvou verzích. První je kratší na jednodenní až dvoudenní kurz, druhá obsáhlejší na několik pokračování. Přednášení je možné zajistit přes naše učitele včelařství. O kurz může ZO nebo Okresní organizace Českého svazu včelařů prostřednictvím CIS. Pravidla jsou daná Směrnici č. 7/2016 o organizaci zabezpečení vzdělávací činnosti, jejich pořádání organizačními složkami ČSV a včelařskými kroužky mládeže. Osnova je pro přednášejícího jen vodítkem. Podrobnější vedení jednotlivých bodů osnovy je již záležitosti přednášejícího.

zápis z jednání OO ČSV z 29.11.2017

Vážení přátelé,

v příloze posílám Zápis z jednání předsednictva OO ČSV Svitavy ze dne 29.11.2017.

S pozdravem

Martin Padělek
jednatel OO ČSV Svitavy

Hlavní body:
Úhyn včelstev ZO Jevíčko
- předsednictvo se zabývalo velkým úhynem včelstev v ZO Jevíčko, kde byl s veterináři přítomen i př.Šauer
- s velkou pravděpodobností se jednalo o úhyny na varroázu a následné oslabení včelstev viry
- mor včelího plodu nebyl na místě prokázán

Kauza Včelpo
Jabloňany

Zpráva o činnosti předsedkyně ČSV 27. 8. – 23. 11. 2017

Zpráva o činnosti předsedkyně ČSV 27. 8. – 23. 11. 2017.

Přání do roku 2018

nabídka - servis na benzinové kompresory - Pravdomil Svoboda

Přítel Pravdomil Svoboda ml. dělá servis na benzinové kompresory, které prodával jeho otec, tudíž se na něho můžete obracet se závadami na svém zařízení - tel. kontakt: 775 130 054.

zápis z výborové schůze - 7. prosince 2017

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl konané ve čtvrtek 7. 12. 2017 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli.

Důležité body:
- příprava sběru měli na 25. 1. 2018 – př. Doseděl
- př. Čupr má v obvodu včelaře, který nechce léčit aerosolem

Šarže léčiv pro rok 2017

Dobrý den přátelé.
Pro vyplnění formuláře 111 zveřejňuji šarže léčiv použitých v roce 2017.

M1AR č.š. 10071116
Varidol č.š. 10030217 Pro jarní ošetření.
Gabon Flum č.š. 20040216
Formidol 40 ml č.š. 10040317
Varidol č.š. 10260917 Pro podzimní ošetření.
MP 10 č.š. 10030816

zápis z výborové schůze - 21. září 2017

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl konané ve čtvrtek 21. 9. 2017 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli.

Důležité body:
- Výdej Varidolu – př. Doseděl - vydal léčivo a podal krátké vysvětlení k jeho použití; na členské schůzi dne 22. 10. vybere formuláře letního léčení a použité gabonové pásky,
- př. Boštík - důvěrníci nejsou pozváni na schůzi jen kvůli převzetí léčiva, ale i kvůli prodiskutování důležitých úkolů, a proto mají zůstat až do konce - celý výbor souhlasí a žádá je o aktivní účast,
- př. Drábek - zrušit schůzi v dubnu a březnovou konat dolem 10. 3. (do 15. 3.), aby vhodně navázalo jarní léčení - doporučuje též zdravotník), zveřejnit co nejdříve výsledky vyšetření zimní měli - zveřejňují se na webu - jednatel doporučuje, aby si důvěrníci bez e-mailu našli v obvodu člověka, který jim bude předávat informace co nejdříve,
- jednatel - KRK provede do doby výplaty dotace 1.D. namátkovou kontrolu včelstev, na jejichž zimování je požadována dotace - včelaři (nejen členové ČSV) jsou povinni kontrolu umožnit.

nabídka - hliníkové konve - Vlastimil Jirka

Dobrý den

prodám 6 kusů hliníkových konví v dobrém stavu s víky.

Cena dohodou.
telefon: 777 996 766

Vladimír Jirka

zajímavost - činnost ZO Litomyšl v roce 1961

Náhodně nalezený článek od Josefa Karlíka z časopisu Včelařství z července roku 1961, str. 111 o činnosti ZO ČSV v Litomyšli.

ultrazvukový zabiják varroázy

Revoluce v boji proti roztočům varroázy - použití ultrazvuku.
Více v příloze

Desinfekční přípravek pro včelaře

Dobrý den vážení přátelé,

Na posledním zájezdu naší organizace jsme navštívili mimo jiné Výzkumný včelařský ústav v Dole.
Ústavem nás provedl pan Ing. Dalibor Titěra a při této příležitosti nám ukázal perfektní desinfekční přípravek, který používají.
Jmenuje se BEE-SAFE.

V přiložené internetové adrese se tento přípravek dá pořídit za dotovanou cenu.
http://www.beesafe.cz/

Doseděl

nabídka - etikety na med a další včelařské tiskoviny

Vážení přátelé,

jsem včelař a od roku 2014 se zabývám také výrobou etiket na med a dalších včelařských tiskovin. Pokud uznáte za vhodné předat informaci o našich webových stránkách www.etiketymed.cz dalším kolegům včelařům, budu rád. Můžou u mne objednat za výhodné ceny, včetně doplnění jejich údajů do etikety.
Přeji chovatelské úspěchy.

Děkuji.

S pozdravem

Marek Neumann
tel.: 382 521 094
www.etiketymed.cz

Vyšetření na Nosema ceranea a Nosema apis

Dobrý den Přátelé,

V sobotu 14.1.2017 jsme s přítelem Josefem Karlíkem absolvovali ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole kurz mikroskopického vyšetření zaměřeného na výskyt Nosema ceranea a Nosema apis.
Sami jsme byli překvapeni s jakou lehkostí nás školitelé uvedli do problematiky mikroskopu.

Získali jsme certifikát a oprávnění dělat vyšetření dalším kolegům.

Stačí nás kontaktovat a po domluvě uděláme vyšetření během chvíle.

Doseděl

http://www.beedol.cz/2017/kurz-mikroskopicke-techniky/

KONTAKT NA ZDRAVOTNÍKA

Zdravotník Miloslav Doseděl

kontakt: Miloslav Doseděl Janov 152

MDosedel@seznam.cz

tel. 737 624 229

Přihlásit se k odběru Včelaři Litomyšl RSS