Gabon flum 4 mg 2017

Dobrý den přátelé
Pro letošní rok jsme rozhodli zařadit do podletního léčení nový Gabon Flum 4 mg, který je v klinickém šetření. Abychom dosáhli na použití tohoto přípravku musíme splnit několik požadavků Výzkumného včelařského ústavu v Dole.
Jestliže objednává přípravek organizace, určí důvěrniky kteří budou mít na starosti 50 – 200 včelstev. Proto jsem rozdělil základní organizaci na třicet částí přibližně podle důvěrníkůa množství včelstev.

výsledky vyšetření na mor včelího plodu 2017

Dobrý den
V příloze dávám výsledky vyšetření na mor včelího plodu z měli odevzdané v lednu 2017.
Vyšetření se bude platit u paní Šplíchalové (prosím co nejdříve).
Pokud budete potřebovat potvrzení pro kočování či prodej oddělků, pak si vytiskněte Protokol o zkoušce č. VM 923 - 934 / 2017 - viz příloha, je to doklad o vaší čistotě.
Doseděl

výsledky vyšetření měli na varroazu 2017

Dobrý den
v příloze jsou výsledky vyšetření měli na varroazu odevzdané v lednu 2017.
Doseděl

objednávka na léčivo 2017

Objednávka na léčivo použité během roku 2017.

zápis z výborové schůze s důvěrníky - 26. ledna 2017

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl konané ve čtvrtek 26. 1. 2017 v salónku restaurace „Na rovince“ v Dolním Újezdě

Malá včelařská akademie 2017 - první schůzka

Vážení přátelé!

První schůzka Malé včelařské akademie 2017 se uskuteční v neděli 12. března v 16.30 na včelařském pracovišti ZD Dolní Újezd ve Vidlaté Seči.

Ochranné pomůcky (kukla, rukavice) každý s sebou.

Stanislav Tomšíček
lektor MVA

výroční členská schůze - 19. února 2017

Neděle 19. února 2017 - výroční členská schůze (8.00 - 11.00) - pohostinství Dolní Újezd
1. Zahájení
2. Vzpomínka na zesnulé
3. Volba komise mandátové a návrhové
4. Zpráva o činnosti za rok 2016
5. Zpráva o hospodaření za rok 2016
6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2016
7. Vystoupení zástupce RV ČSV Praha, OO ČSV Svitavy a hostů
8. Diskuse
9. Plán práce na rok 2017
10. Návrh rozpočtu na rok 2017
11. Odměny a vyznamenání
12. Občerstvení
13. Usnesení
14. Závěr

O nás

Základní organizace Litomyšl Českého svazu včelařů, z.s. (ČSV, z.s., ZO Litomyšl)

Sdružuje chovatele včel, zájemce o včelařství a včelařské odborníky.

Je právnickou osobou jejíž evidenční číslo je 50906, IČO 62675290, spisová značka: L 42054 vedená u Městského soudu v Praze.

Organizace je pobočným spolkem Českého svazu včelařů (ČSV) a je zavázána dodržovat jeho stanovy. Má v rámci stanov ČSV a platných právních předpisů oprávnění jednat, nabývat práv a zavazovat se svým jménem.

 

Vyšetření na Nosema ceranea a Nosema apis

Dobrý den Přátelé,

V sobotu 14.1.2017 jsme s přítelem Josefem Karlíkem absolvovali ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole kurz mikroskopického vyšetření zaměřeného na výskyt Nosema ceranea a Nosema apis.
Sami jsme byli překvapeni s jakou lehkostí nás školitelé uvedli do problematiky mikroskopu.

Získali jsme certifikát a oprávnění dělat vyšetření dalším kolegům.

Stačí nás kontaktovat a po domluvě uděláme vyšetření během chvíle.

Doseděl

zápis z výborové schůze - 8. 12. 2016

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl konané ve čtvrtek 8. 12. 2016 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli

Oběžník č. 4/2016 - Český svaz včelařů

Vážení přátelé,
v příloze zasílám oběžník č. 4/2016.
Formuláře i oběžník naleznete na webových stránkách ČSV.
S pozdravem
Linda Hladíková
sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, o. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1
tel: 224 932 421
mailto:hladikova@vcelarstvi.cz

http://www.vcelarstvi.cz/obezniky.html

putovní včelařská výstava 2016

Putovní včelařská výstava 2016

Výstava a následná přednáška má za úkol nalézat a rozvíjet v dětech cit pro své okolí, přírodu i společenství.
Obsahuje prvky závislosti jedince na společnosti i zpětné vazby, potřebu individuálnosti v prožívání nezprostředkovaného kontaktu s realitou, zde přírodou a jejími souvislostmi s lidským světem.
Přáním organizátorů je odvést děti v rozhodujících okamžicích jejich vývoje od rozbujelého technického světa a druhotných realit k pramenům života samého a dosáhnout alespoň mírné vyváženosti v jejich dynamickém mládí.

Šarže léčiv použitých v roce 2016

Dobrý den přátelé pro vyplnění vašich výkazů o léčení potřebujete znát šarže léčiv.

Jarní léčení

Varidol 125 č.š. K10010216
M1 AR č.š. 10010116

Podletní léčení

Gabon PF 90 č.š. 20541015
Formidol 40 č.š.10030316
Formidol 80 č.š. 10130616

Podzimní léčení

Varidol 125 č.š. 10210916
MP 10 FUM č.š. 10030816

Přeji pěkný den
Doseděl

den medu v Lidovém domě - 20. listopadu 2016

Neděle 20. listopadu - Den medu v Lidovém domě - článek o akci ve Svitavsku

Vyvíječe a kompresory

V příloze přikládám seznam vyvíječů a kompresorů v naší organizaci.
V příloze jsou telefonní čísla pro případ pomoci.
Zdravotník

Stránky

Přihlásit se k odběru Včelaři Litomyšl RSS