O nás

Základní organizace Litomyšl Českého svazu včelařů, z.s. (ČSV, z.s., ZO Litomyšl)

Sdružuje chovatele včel, zájemce o včelařství a včelařské odborníky.

Je právnickou osobou jejíž evidenční číslo je 50906, IČO 62675290, spisová značka: L 42054 vedená u Městského soudu v Praze.

Organizace je pobočným spolkem Českého svazu včelařů (ČSV) a je zavázána dodržovat jeho stanovy. Má v rámci stanov ČSV a platných právních předpisů oprávnění jednat, nabývat práv a zavazovat se svým jménem.

 

Spolupráce se Slovenským svazem včelařů žije

O víkendu se konal po pětileté přestávce Koordinační výboru ČSV a SZV v Banské Bystrici. Jsme rádi, že nové vedení Slovenského svazu včelařů navázalo na dlouholetou spolupráci s Českým svazem včelařů a zorganizovalo nejen příjemné, ale také přínosné setkání. Za českou stranu se jednání zúčastnila předsedkyně Mgr. Jarmila Machová, oba místopředsedové Ing. František Rudý a Ing. Jiří Vaněk a tajemník svazu Ing. František Krejčí. Za slovenskou stranu nás hostil předseda Ing Pavel Fiľo, místopředseda Ing. Milan Janco a MVDr. Juraj Toporčák. Vůbec poprvé na jednání přijeli též zástupci ministerstev zemědělství ČR a SR. Z Ministerstva zemědělství ČR oddělení rybářství a včelařství přijeli Ing. Petr Chalupa a Ing. Petr Krejčík. Ing. Ján Sukovský a Ing. Peter Juhász dorazili z Ministerstva polnohospodárstva SR. Na programu kromě aktuálních informací o stavu včelařství v obou zemích, byly i informace o připravované změně evropského předpisu o medu, tzv. snídaňové směrnice. Z označování medu by mělo zmizet označení původu – z EU, mimo EU a z EU a mimo EU. Původ by měl být označen konkrétní zemí nebo zeměmi, ze kterých med pochází. Zavzpomínali jsme, že tato změna byla na stole Evropského parlamentu již před pěti lety, a nevyšlo to. Tématem letošního roku byl výskyt sršně asijské v ČR a též kousek za hranicemi Slovenska v Maďarsku. Na Slovensku velké problémy včelařům na lesních stanovištích způsobují medvědi. Hovořilo se též o dovozu medů z 3. zemí do EU (kontroly OLAF v r. 2020 a 2021 ukázaly, že 40% těchto medů bylo nevyhovujících). Novou informací byl zákaz dovozu medu z Ukrajiny na Slovensko. Cenných informací se nám dostalo od pracovníků ministerstev o podmínkách dotací do včelařství ja k unijních, tak národních, o problémech ústřední evidence včelstev apod.

Schůzka koordinačního výboru započala v prostorách Střední odborné školy Pod Bánošom v Banské Bystrici, která vychovává odborníky pro rozvoj venkova a potravinářskou výrobu. Proto nemohla chybět exkurze provozů, kde se studenti učí nejen včelařskému řemeslu, ale také, jak péct poctivý chléb a vyrobit poctivou klobásku. Samozřejmě nás provedl Ing. Pavel Fiľo, ředitel školy a od 1. 4. 2023 též předseda SZV. Nechyběla ani kultura. Navštívili jsme nedalekou Španiu Dolinu, místní kostel a muzeum mědi a vodní hrad Hronsek, kde proběhlo samotné jednání výboru.

Závěrem je třeba konstatovat, že tato setkání jsou pro obě strany přínosná. Společnou diskuzí docházíme, když ne k vyřešení problému, alespoň k určitému nasměrování, jakou cestou jít. Příští koordinační výbor proběhne na české půdě 25. října 2024 v Olomouci v rámci Mezinárodní konference zlepšovatelů a vynálezců, kterou s námi SZV spoluorganizuje. A protože i ministerští úředníci si pochvalovali získané informace a výměnu zkušeností, doufáme, že do Olomouce přijedou též.

Mgr. Jarmila Machová

Pozvánka na výborovou schůzi s důvěrníky

Vážení přátelé,
dovolte abych vám připomněl a zároveň pozval na výborovou schůzi s důvěrníky 7.12. v 17.00 hod. v restauraci " Slunce " v Litomyšli.
Program schůze: 1. Došlá pošta
2. Přijetí nových členů
3.Zpráva o průběhu podzimního ošetření
4. Příprava sběru měli na 18.1.2024
5. Příprava výroční členské schůze na 3.3.2024
Těším se na vaší účast. S pozdravem K. Backa jednatel

Podzimní zasedání Republikového výboru ČSV proběhlo o víkendu

11.11.2023 proběhlo řádné zasedání RV ČSV tentokrát v Praze v hotelu Pramen. Jednání se zúčastnilo 72 členů z 80. V úvodu jsme uctili památku zemřelého člena RV Josefa Bendy. Poté jsme jako vždy popřáli našim kolegům u příležitosti jejich kulatého výročí narození v období od posledního jednání RV.

45 let oslavil Stanislav Vojta,
55 let Pavel Pekárek,
60 let Aleš Frühbauer,
70 let Stanislav Volf,
75 let Jan Masopust, Eduard Fuchs

Nezapomněli jsme ani na Martiny mezi našimi členy, kteří slavili svátek.

--------------------------------------------

Program zasedání měl 23 bodů.

RV kooptoval nové členy do svých řad, za OO ČSV Brno-venkov Pavla Řehořku a za OO ČSV Pelhřimov Josefa Zemana.

Na funkci člena některé z odborných komisí svazu rezignoval Jiří Rosa na členství v Komisi svépomocného fondu ČSV a Petr Vydra na členství v Komisi svépomocného fondu ČSV a na funkci předsedy Komise svépomocného fondu ČSV, Zdeněk Kulhánek na členství v Redakční radě Včelařství, Michaela Všetečková a Jan Podpěra na členství v Komisi pro práci s mládeží ČSV. Byli jmenováni noví členové komisí. Předsedou Komise svépomocného fondu ČSV byl jmenován Václav Bicek, členem Komise svépomocného fondu ČSV Jiří Vaněk, členem Redakční rady Včelařství Jiří Sláma, členem Komise pro práci s mládeží ČSV Marek Matulík.

Plénum schválilo jako vždy na podzimním jednání plán práce a rozpočet na příští rok. Projednalo a schválilo drobnou změnu Svazové normy Český med a dvě směrnice o průmyslovém vlastnictví ČSV a o činnosti učitelů včelařství a přednášejících odborníků. Aktuálním tématem byly informace o stavu rekonstrukce sídla svazu v Křemencové. Informace o průběhu prací dostávají naši členové v každém čísle Včelařství a předsednictvo na každém svém zasedání.

Dále bylo rozhodnuto o ponechání částky určené na administraci dotace 1.D na sekretariátu svazu. Bylo schváleno mimořádné přerozdělení členského příspěvku na člena pro r. 2023 tak, že 20 Kč obdrží ZO, zbývající částka zůstane na činnost svazu. Důležitým bodem jednání bylo schválení logomanuálu ke stávajícímu historickému logu svazu a k zjednodušenému logu svazu. Žádné z našich organizačních jednotek se nenařizuje použití nového zjednodušeného loga. Mohou si vybrat. O použití logomanuálu obdrží v nejbližší době potřebné informace.

Předseda ÚKK informoval o rezignaci Petry Mikšovské na člena ÚKK. Protože již nemáme náhradníky zvolené XI. sjezdem ČSV, je nutno využít úpravy stanov, které pravomoc zvolit člena ÚKK v těchto případech dávají Republikovému výboru ČSV. V této souvislosti RV vyhlásil podmínky kandidatury: kandidaturu podává okresní organizace se souhlasem základní organizace, ve které je kandidát členem, okresní výbor podává kandidaturu na sekretariát svazu do 29.2.2024, součástí je vyplněný dotazník kandidáta a výpis z trestního rejstříku.

V rámci jednání byli členové seznámeni s novinkami v našem centrálním informačním systému CIS a se spuštěním portálu včelaře. Již se do něj registrovalo více než 1 400 našich členů.

Aktualita dostupná na webu ČSV, z . s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/podzimni-zasedani-republikoveho-vybo...

Mgr. Jarmila Machová

Hledáme pracovníka do odborného oddělení Českého svazu včelařů

Hledáme pracovníka do odborného oddělení Českého svazu včelařů, z. s.

Český svaz včelařů, z. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1, tel. 222 515 512, e-mailová adresa: cervena@vcelarstvi.cz

Co vás čeká:

zajímavá a tvůrčí práce v odborném oddělení
řešení problematiky včelařství, odpovědi na dotazy
spolupráce na přípravě dotačních projektů
zpracování materiálů pro svazovou administrativu
spolupráce při zajištění výstav a dalších akcí pořádaných ČSV
administrativní podpora včelařských kroužků mládeže, organizace soutěží

Požadavky na uchazeče:

ukončené SŠ, VŠ vzdělání
znalost oboru včelařství
včelařská praxe výhodou
uživatelská znalost PC
bezúhonnost
samostatnost a kreativita
organizační schopnosti, zodpovědnost, pečlivost, flexibilita
částečná znalost alespoň jednoho cizího jazyka AJ/NJ
řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Nabízíme:

zajímavou a tvůrčí práci v přátelském kolektivu
nástupní plat 32 000 Kč (po třech měsících možná prémie až 20 %)
dovolená 5 týdnů
3 dny sick days
stravenky a další benefity

Uchazeč předloží:

profesní životopis
ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

Zástup za mateřskou dovolenou minimálně po dobu 3 let. Poté možnost prodloužení smlouvy. Nástup 1/2024

Pozvánka k účasti na výstavě DNY ZDRAVÍ

Vážení přátelé včelaři,
chcete prodávat na zajímavé předvánoční akci ?
Dovolte, abychom pozvali Vaši společnost k účasti na tradiční východočeské výstavě
pod záštitou náměstkyně Pardubického kraje Michaely Matouškové.

Dny zdraví /8. ročník/ 23. – 24. listopadu 2023 /čt, pá/ v moderním Domě techniky, v centru Pardubic.

Pořadatelem je Dům techniky Pardubice s.r.o., pořadatel výstav, konferencí, seminářů a vzdělávacích akcí.

Skvělé ceny pro vystavovatele !

Přednášky lékařů a dalších specialistů, poradny, měření, bohatý doprovodný program.

V případě zájmu napište, zašleme Vám podrobné materiály s CENAMI.

Na prezentaci Vaší společnosti se těší manažerka výstav a vzdělávání Daniela Fikejsová 770 623 217
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.,nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice

e-mail: fikejsova@dtpce.cz, www.dtpce.cz

Zápis z členské schůze z 15.10.2023 v Dolním Újezdě

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
zasílám zápis z členské schůze 15.10.2023 v Dolním Újezdě. Na této schůzi jsme měli možnost si vyslechnout přednášku od Dr. Švamberka. Podělil se s námi o zážitky z mezinárodního setkání včelařů v Chile. Informace o způsobu včelaření na jižním kontinentě byly vskutku zajímavé. Jen mě mrzí tak malá účast členů našeho spolku...
Zároveň vás zvu na příští výborovou schůzi s důvěrníky 7.12.2023 v restauraci "U Slunce" v Litomyšli v 17.00 hod.
S pozdravem K. Backa jednatel

Nabídka zaměstnání v SOUV Nasavrky

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

přijme pracovníka do trvalého pracovního poměru na pozici učitele a referenta pro vzdělávání

Požadujeme:

· vysokoškolské vzdělání

· samostatnost a kreativitu

· organizační schopnosti

· zodpovědnost, pečlivost

· flexibilita

· výhodou znalost přírodovědných oborů

Zájemci o zaměstnání doručí svoje žádosti včetně strukturovaného životopisu do 30.11. 2023 na adresu: SOUV-VVC, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky nebo na e-mail: info@souvnasavrky.cz

Bližší informace o možném osobním jednání na tel. čísle 604414928, 731716352

SOUV-VVC, o.p.s.

Slatiňanská 135

538 25 Nasavrky e-mail: info@souvnasavrky.cz

Invazní sršeň asijská se vyskytuje v Česku

Sršeň asijská se podle ochránců přírody vyskytuje v Česku, poprvé byla nalezena ve čtvrtek v Plzni. Tento invazní druh hmyzu se specializuje na lov včel. O prvním potvrzeném nálezu v Česku dnes informovala Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR), která invazní druhy sleduje, v tiskové zprávě. Agentura se nyní snaží šíření sršně zamezit, důležité je podle ní najít a zlikvidovat hnízdo.

Včera jsme dostali zprávu, že na jednom místě v Plzni poletují velké sršně, zaslané fotografie svědčily o tom, že se pravděpodobně jedná o sršeň asijskou. Dnes jsme vyrazili na místo a ověřili, že jde skutečně o tento invazní druh. Nyní se pokusíme najít hnízdo, kontaktujeme hasiče, kteří by je měli zlikvidovat, a budeme informovat místní úřad a veřejnost,“ řekl Tomáš Görner z AOPK ČR.

Sršeň se podle Görnera vyskytuje ve čtvrti Skvrňany. Najít hnízdo je podle něj náročné i proto, že se sršeň nachází v zástavbě. 'Dnes jsme sršeň viděli i chytili, máme chycených pár exemplářů a teď se snažíme z těch dalších vypozorovat kam lítají a kde mají hnízdo,' řekl ČTK Görner. Odkud se do Česka sršeň asijská dostala, budou ochránci zjišťovat, zatím to podle Görnera nevědí.

Sršeň asijská je o něco menší než sršeň obecná, která se v Česku vyskytuje běžně. Tento druh je zároveň tmavší, podle ochránců jde poznat od sršně obecné i díky žlutě zbarveným koncům končetin. Tato sršeň je nebezpečná hlavně pro včely, které napadá v úlech. Hnízda sršně asijské mají kolovitý až hruškovitý tvar a vchod z boku. Nejčastěji bývají podle ochránců vysoko v korunách listnatých stromů nebo v lidských stavbách, výjimečně i v zemi. Podle Görnera asijská sršeň létá lépe než sršeň obecná, v letu je rychlejší a obratnější.

Sršeň asijská je podle ochránců schopná rychle se šířit, proto je důležité, aby lidé hlásili podezření na její výskyt AOPK ČR. Ta výskyt sršně ověří a případně zajistí ve spolupráci s hasiči likvidaci hnízd. Lidé mohou výskyt sršně hlásit na e-mail invaznidruhy@nature.cz, podle ochránců je vhodné hlášení doplnit fotografií a přesnějším popisem hmyzu, aby bylo možné vyloučit záměnu s jiným druhem.

'V případě, že hnízdo nenajdeme, tak je pravděpodobné, že koncem října z něj vylítá větší množství jedinců, kteří jsou schopní přezimovat a druhý rok, pokud přežijí zimu a všechny nástrahy, se stát zakladateli nových hnízd,' řekl ČTK Görner. Sršeň je podle něj schopná zimu v Česku přežít.

Hmyz byl podle ochránců před 20 lety zavlečen do Francie se zásilkou zboží z východní Asie, od té doby se šíří západní Evropou. Letos v létě ji objevili i v Maďarsku u hranic se Slovenskem. Dlouhodoběji se sršeň vyskytuje například v Portugalsku, Španělsku, Francii nebo Belgii. Z dat z těchto zemí podle ochránců přírody vyplývá, že je důležité zajistit okamžitou likvidaci nalezených hnízd, aby se zabránilo rychlému šíření a trvalému usazení sršně.

Zdroj: ČTK

nabídka - výroba a prodej úlových sestav 39 x 24 cm v Litomyšli

Dobrý den

Nabízím úly vlastní výroby na rámkovou míru 39 x 24 cm zateplené 2 cm polystyrénem.
Úl se skládá ze tří nástavků, plechového víka s polystyrénem a varoadna, viz. foto.

Možná domluva na dodání rámků a nástavků 39 x 17 cm.

Cena za sestavu 2800,- osobní odběr v Litomyšli.

kontakt: tel.:723 242 328

David Nešpor

48. Kongres Apimondia v chilském Santiagu skončil

'Udržitelné včelařství z jihu světa“, to bylo heslo 48. Kongresu Apimondie v Santiagu de Chile. Tak jako vždy kongres probíhal na třech úrovních. Zasedalo valné shromáždění, souběžně probíhala výstava ApiExpo, přednášky a prezentace z novinek včelařského světa. Také byly tradičně vystaveny poustry (celkem 430) a nechybělo ani hodnocení medu, medovin, publikací a dalších kategorií z oblasti včelařství.

Výstava ApiExpo se konala na výstavišti Espacio Riesco na ploše 2500 m2. Prezentovalo se zde 120 vystavovatelů. Od 4. do 8.9.2023 výstavu navštívilo 3800 včelařů, obchodníků nebo jen příznivců včelařství z 80 zemí světa. Je to vždy jediné místo na světě, kde se sejde na jednom místě nejvíce včelařů, a těch, pro které jsou včely součástí jejich životů.

Během čtyř dnů probíhaly ve čtyřech sálech paralelně přednášky a prezentace na téma nových poznatků z oblasti včelích produktů, včelí pastvy, nemocí včel, ekonomiky včelaření a apiterapie. Se svou prezentací vystoupilo 230 odborníků. Pro ty, kteří nestihli vše, co je zajímá, byla k dispozici abstrakta, krátké vyhodnocení daného tématu.

Valného shromáždění se zúčastnili rezprezentanti ze 45 zemí z celkových 62. Ze 119 členských asociací bylo přítomno 62. Mimo jiné Valné shromáždění tak jako vždy schválilo hospodaření za uplynulé období, rozpočet na příští dva roky, zvolilo třetinu nových funkcionářů, přijalo nové členy, a s některými členy se pro neplacení členských příspěvků rozloučilo. Minutou ticha se vzpomnělo na zemřelé funkcionáře Apimondie. Kongres končí vždy zvolením země, která bude dalším pořadatelem. Státy, které se ucházely o pořadatelství, po celé konání kongresu přesvědčovaly členy Apimondie, že právě jejich země je ta pravá a připravená k zajištění důstojného průběhu setkání, a má svou úrovní včelařství ostatním co nabídnout, a čím se pochlubit. Je na vynalézavosti daného státu, jak členy Apimondie zaujme. Pořadatelem kongresu pro rok 2025 byla již v roce 2022 v Istanbulu zvolena dánská Kodaň podporovaná Švédskem a Norskem. Letos se o pořadatelství kongresu v roce 2027 ucházely dvě země – Tanzanie a Spojené arabské emiráty. Nakonec zvítězila Tanzanie. Pravděpodobně i proto, že je třeba podpořit včelařství v Africe.

V pátek 8.9.2023 proběhlo slavnostní zakončení 48. Kongresu Apimondie. Příští 49. Kongres Apimondie bude v roce 2025 v Kodani. Zájem o pořádání 51. Kongresu Apimondie předběžně projevilo v průběhu kongresu Německo (Lipsko). Ale to je ještě daleko.

Podrobné informace budou k dispozici v časopisu Včelařství.

Mgr. Jarmila Machová

Zápis z členské schůze z 10.9. 2023

Vážené včelařky, vážení včelaři,
zasílám zápis z členské schůze z 10.9. 2023 a zároveň vás zvu na příští schůzi, která se koná 15.10.2023 opět v restauraci Na Rovince v Dolním Újezdě od 8.00 hod. Tentokrát nás navštíví RNDr. Václav Švamberk a podělí se s námi se svými čerstvými zážitky ze světové výstavy Apimondie v Chile. Těším se na hojnou účast.
S pozdravem K. Backa
jednatel

PORTÁL VČELAŘE: Rozleťte se s námi v on-line prostoru

Vážení přátelé,

jako první máte možnost vyzkoušet Portál včelaře, který pro Vás v průběhu měsíce září spouštíme v testovací verzi, na portálu již delší dobu pracujeme. Přes portál Vám bude všude k dispozici nejen on-line verze časopisu Včelařství, ale také další funkcionality, z nichž některé již jsou naprogramované, další připravujeme.

Portál včelaře má především pomáhat členům ČSV najít co nejvíce informací na jednom místě. Český svaz včelařů se tak stále modernizuje a přesouvá do digitálního věku, aby byl i v současné době blíže své členské základně, pomáhal Vám zvyšovat úroveň péče o svá včelstva, a zároveň usnadňoval přístup k informacím. Portál je přehledný, uživatelsky příjemný a lehce ovladatelný.

Na portálu nyní naleznete:

své údaje s možností požádat o jejich editaci,

údaje o své ZO, kontakt na důvěrníka/y,

on-line časopis Včelařství,

výsledky vyšetření včelstev,

náhled do veřejné části LPIS – Portál farmáře, na Vaše stanoviště.

Časem rovněž plánujeme spustit i další moduly, např. on-line požadavek na léčiva, ankety, mapa prodejců medu (převedení z webu pod portál), kalendář akcí (akce ZO, termíny pro odevzdávání formulářů nebo odevzdání vzorků, vzdělávací akce, kulturní akce apod.), aby Vám nic důležitého neuteklo, případně bonusový program u našich partnerů pro členy svazu a další.

Vyzkoušejte si portál již nyní v jeho testovací verzi, upozorněte na případné nedostatky, nebo nám sdělte své nápady k dalšímu vylepšení. Se systémem, jeho funkcionalitami a benefity budeme členskou základnu postupně blíže v následujícím období seznamovat na webu a v časopisu.

Portál dostupný zde https://www.portalvcelarstvi.cz/login

Požadavek na dotaci 1.D.

Vážené včelařky, vážení včelaři,
žádám vás všechny, aby jste v žádosti na dotaci 1.D. zodpovědně a správně vyplnili všechny údaje, jako registrační číslo chovatele, reg. č. stanoviště, katastrální území, parcelní číslo, počty včelstev, podpis atd. Důvěrníky prosím o překontrolování údajů v žádosti. Společně s žádostí budu chtít i vyplněný Podklad pro Statistický výkaz o včelařství v ČR za rok 2023. S pozdravem jednatel K. Backa

Oběžník 1/2023

Vážení přátelé,

vyšel OBĚŽNÍK č. 1/2023

V něm naleznete:

I. Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D. v roce 2023 a s odvodem členských příspěvků na rok 2024 do rozpočtu RV ČSV, z. s.
II. Poskytnutí dotace 1.D. v roce 2023
III. Členské příspěvky na rok 2024
IV. Informace o programu CIS
V. Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí - upozornění

Oběžník dostupný také v kategorii Oběžníky https://www.vcelarstvi.cz/obezniky/

Změny konsolidačního balíčku

Na svém jednání 23.8.2023 se koalice shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, úpravy budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran.

A jak dopadlo zdanění příjmů zájmových včelařů? Původní návrh byl zrušit zájmovým včelařům osvobození od daně s použitím fikce příjmů na včelstvo jako nesystémové výjimky.

Výsledek jednání:

DPFO – včelaři

- zůstane osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 Kč na 1 včelstvo

Další legislativní postup pozměňovacího návrhu:

Schválené změny zpracuje Ministerstvo financí do jednoho pozměňovacího návrhu, který předloží všech pět koaličních stran společně.

Návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023.

Celé znění schválených změn konsolidačního balíčku z 23.8.2023 naleznete https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2023/upravy-kon...

Mgr. Jarmila Machová

49. ročník výstavy Země živitelka začal

Země živitelka je jedinou výstavou u nás, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor. Každý rok zde najdeme na jednom místě novinky z oborů zemědělské techniky, myslivosti, včelařství, rybářství, potravinářství nebo chovu hospodářských zvířat, komplexní prezentaci zemědělství od historie po současné trendy a novinky v oblasti výzkumu, a mnoho dalšího.

Výstava má letos podtitul „Na cestě k udržitelnosti“.

Tradičně výstavu otevřely významné osobnosti veřejného života v čele s premiérem Petrem Filalou a předsedou senátu Milošem Vystrčilem, nechyběla politická reprezentace Jihočeského kraje - hejtman Martin Kuba a primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová, dále předsedové Agrární komory ČR Jan Doležal, předsedkyně Potravinářské komory Dana Večeřová. Na závěr vystoupil ministr zemědělství Marek Výborný. Jejich proslovy se logicky týkaly nejen historie a významu výstavy, ale také současné nedobré ekonomické situace v sektoru zemědělství a potravinářství. Potěšilo nás, že pan předseda senátu Miloš Vystrčil výslovně poděkoval za práci včelařům.
Na výstavě nechyběla expozice včelařů. Jihočeští funkcionáři, zástupci okresních organizací z jihu Čech připravili svůj stánek perfektně. Navštěvovaly jej hlavně kvůli úlu s živými včelami a kolu štěstí především děti. A o čem je kolo štěstí? Zájemce si vytočí otázku ze života včel, a pokud odpoví správně, dostane lízátko. A točili i dospělí. Našim funkcionářům letos pomáhala i letošní vítězka Zlaté včely a členka vítězného týmu ČR na mezinárodní soutěži IMYB Adélka Brodská.

Program výstavy Země živitelka je rozsáhlý. Návštěvníci uvidí nejsilnější sériově vyráběný traktor, zemědělské stroje historické i moderní, hospodářská zvířata... Jsou tu i živí čmeláci v expozici Výzkumného ústavu pícninářského Troubsko.

Krásné počasí a možnost vidět expozice 600 zemědělských a potravinářských vystavovatelů na 15 ha výstavní plochy stojí za návštěvu.

Ve čtvrtek 24.8. byla výstava slavnostně zahájena a všichni, kdo v zemědělství něco znamenají, byli v Českých Budějovicích, v hlavním městě českého zemědělství.

Základní vstupné na výstavu zůstalo stejné jako loni 200 korun.

Přijďte se podívat. Včelařská expozice je v pavilonu R1.

Brány výstaviště se zavřou 29. srpna.

Celá aktualita včetně fotogalerie dostupná na webu ČSV, z. s., https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/49-rocnik-vystavy-zeme-zivitelka-zacal/

Mgr. Jarmila Machová

Hlášení počtu včelstev na Hradištko ( ČMSCH )

Vážení přátelé a přítelkyně,
připomínám povinnost včelařů nahlásit počty včelstev a umístění stanovišť k 1.9. 2023 u ČMSCH, a.s. ústřední evidence včel Hradištko. Vyhláška ukládá povinnost hlášení podat do15.9.2023. Definice včelstvo znamená společenstvo včel, schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 * 24 cm. Odlišné rámkové míry se přepočítávají. ČMSCH doporučuje a preferuje podat hlášení přes WEB formulář. Hlášení lze podat i poštou. Nikoliv e- mailem. Návod jak postupovat při odeslání hlášení poštou viz příloha.

Nabídka včelstev

Vážení přátelé,
Přítel Čáslavka přenechá zájemcům 4 včelstva včetně úlů Čechoslovák. Další informace ne tel: 721 558 858.
S pozdravem Backa K.

Členské příspěvky na rok 2024

Vážení přátelé,
dovolte mi připomenout vám povinnost zaplatit členské příspěvky na rok 2024. Každá ZO ČSV musí do 30.11. 2023 uhradit sekretariátu ČSV členské příspěvky na rok 2024. Z praktického hlediska pro další zpracování a hrazení členských příspěvků sekretariátu ČSV preferuji platbu do 30.10.2023. Datum 30.11. je nejzazší termín kdy peníze musí přistát na účtu sekretariátu ČSV.
Vzorec pro výpočet člen. příspěvků r. 2024:
příspěvek na člena 750.-Kč ( 600.- Kč pro RV + 150,- pro ZO )
příspěvek na včelstva 19.- Kč ( 4.- Kč pro RV + 5.- Kč pro ZO + 10.- Kč na léčení )
Včelař s jedním včelstvem uhradí 769.- Kč.
Člen bez včel neplatí léčení tzn. 759.- Kč.
Členské příspěvky uhraďte na spolkový účet č. 270549087 / 0300 , jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo chovatele a do zprávy pro příjemce uveďte počet včelstev.
Děkuji za včasné uhrazení příspěvků.
S pozdravem Karel Backa

Výstava Hanácká včela na podzimní Floře Olomouc 5.10 - 8.10.2023

Vážení příznivci včelařství, výstava včelařských potřeb a produktů chovu včel, Hanácká včela,
se i v roce 2023 uskuteční jako součást podzimní Olomoucké Flory. Jste srdečně zváni.
<img src="https://www.vcelari-litomysl.cz/sites/default/files/hanacka_vcela_2023.jpg" width="1100" height="1555" alt="" />

Pozvánka na rekreačně-vzdělávací pobyt pro seniory

Rekreačně-vzdělávací pobyt pro seniory SOUV-VVC, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky

Termín :

Příjezd: 16. 8. 2023 středa 10:00 hodin

Odjezd: 18. 8. 2023 pátek 15:00 hodin

Cena : 2 500,– Kč (zahrnuje 2 x ubytování, 2 x snídaně, 3 x oběd, 2 x večeře, dopolední vzdělávací program)

Doprava : Individuální

Pobyt je vhodný pro všechny, kteří mají rádi přírodu, zajímají se o zdraví a chtějí se dozvědět, jaký vliv mají na zdraví včelí produkty. Tomuto programu jsou vyhrazená dopoledne u nás ve včelařské škole, odpoledne můžete relaxovat v prostředí Železných hor. Můžete využít námi doporučené výlety nebo zvolit svůj vlastní program. K dispozici v objektu školy je prostor na grilování, venkovní sezení, hřiště, arboretum. Parkování v areálu školy nebo přilehlých ulicích. Přístup na internet.

Kontaktní osoba: Blanka Remešová

Telefon 771 274 192 ; e-mail: remesova@souvnasavrky.cz

Upozornění na dočasnou změnu sídla ČSV, z. s.

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že Sekretariát ČSV se z důvodu rekonstrukce stávajícího sídla dočasně stěhuje.

Dočasné sídlo ČSV bude na adrese:

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Václavské náměstí 21

113 60 Praha 1 (vchod do budovy je z Jindřišské ulice).

Adresa pro doručování:

Český svaz včelařů, z. s.

Václavské náměstí 831/21

110 00 Praha 1

Z těchto důvodů bude ve dnech 12.7.2023-19.7.2023 omezený provoz.
Ve dnech 13.7. a 14.7. bude provoz úplně zastaven. Bude docházet k přepojení telefonních linek na novou adresu a přenos počítačové sítě.

Poštu můžete posílat jak na původní adresu, tak na adresu novou. Máme aktivovánu dosílku.

Kanceláře:

tajemník - kancelář č. 325 (3. patro)

sekretariát - kancelář č. 326 (3. patro)

podatelna - kancelář č. 371 (3. patro)

Ekonomické oddělení (vedoucí) - kancelář č. 360 (3. patro)

Ekonomické oddělení - kancelář č. 460 (4. patro)

Odborné oddělení - kancelář č. 567 (5. patro)

knihovna + redakce - kancelář č. 539 (5. patro)

Sklenice objem 4 litry

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

daruji asi 20 ks sklenic (s víčky) o objemu 4 litry, kam jsem stáčel 5 kg medu.

Zdraví
Ing. Jindřich Petr, Jindrich.Petr@email.cz, 608 821 605

Časopis Včelařství

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

daruji kompletní ročníky časopisu Včelařství za celou dobu svého působení v ČSV. Nabízel jsem je do spolkové knihovny, ale zatím bez reakce.

Zdraví
Ing. Jindřich Petr, Jindrich.Petr@email.cz, 608 821 605

Zápis z VS 13.7.2023 a pozvánka na ČS 10.9.2023

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

v příloze najdete zápis z poslední výborové schůze s důvěrníky a níže pozvánku na příští členskou schůzi.

Na hojnou účast se těší
Váš jednatel

Neděle 10. září - členská schůze + přednáška - pohostinství Na Rovince v Dolním Újezdě
1. Odevzdání žádostí o dotaci na zimování včelstev a hlášení na Hradišťko p. M.
2. Výdej léčiva pro podzimní ošetření
3. Organizační záležitosti (8.00 – 9.00)
4. Přednáška - MVDr. Martin Pijáček, Oddělení patologické morfologie, Státní veterinární ústav Olomouc - „Sršeň asijská“ (9.00 - 11.00)

Nabité včely

Letící roj včel může naakumulovat překvapivě silný elektrický náboj, který dosáhne hodnot typických pro bouřková mračna. Hmyz tak sehrává důležitou roli při usměrňování distribuce prachu v ovzduší, což má citelný vliv na vývoj počasí.

Tělo hmyzu se během letu nabíjí kladně, a to jak třením křídel o molekuly plynů ve vzduchu, tak i kontaktem s nabitými předměty, k nimž patří třeba květy rostlin. Ty získávají elektrický náboj díky tření se vzduchem proudícím kolem s každým závanem větru.

Při tření drsných povrchů dvou předmětů dochází k tomu, že záporně nabité elektrony přeskakují z jednoho předmětu na druhý. Tam, kde se elektrony hromadí, vzniká záporný náboj. Tam, kde elektrony naopak ubyly, roste náboj kladný. Vzniklý rozdíl v nábojích se pak označuje jako elektrický potenciál. Pokud je potenciál dostatečně velký a prostředí mezi oběma předměty neklade příliš vysoký odpor, může mezi oběma předměty přeskočit jiskra. To je fenomén, se kterým se potkal každý, když nasbíral elektrický náboj třeba díky pohybům ve svetru ze syntetické příze, pak se dotkl kliky u dveří a dostal „elektrickou ránu“. Tzv. statická elektřina vzniká i v mračnech a její vybití proti zemi známe jako blesk. Přesvědčivě demonstroval statickou elektřinu v bouřkových oblacích americký politik a přírodovědec Benjamin Franklin. Za blížící se bouřky vypustil draka k obloze a sledoval spolu se svým synkem jiskry sršící z klíče přivázaného k mokrému motouzu, na němž draka pouštěli.

Hmyz i další členovci elektrický náboj svých těl využívají ve svůj prospěch. Včely si díky elektrickému náboji na sebe lepí pylová zrna. Ta tak mohou na tělo včely přeskočit z květu až na vzdálenost několika centimetrů. Pavoučí sítě zase negativně nabitými vlákny přitahují kladně nabitou letící kořist. Britští vědci z University of Bristol pod vedením Ellarda Huntinga měřili sílu elektrického náboje v okolí včelích úlů a došli k překvapivým závěrům, které publikovali ve vědeckém časopise iScience.

Během tří minut, kdy včely vylétaly z úlů, stoupl elektrický potenciál nad úlem na 100 voltů na metr. Pokud z úlu vylétl roj, vytvořil se elektrický potenciál 1 000 voltů na metr, což je šestkrát víc než u prachových bouří a osmkrát víc než u běžných bouřkových mračen. Čím semknutější je včelí roj, tím vyšší elektrický potenciál generuje. Tato měření vědcům umožnila modelovat elektrické potenciály vytvářené hejny jiných druhů hmyzu, např. motýlů nebo sarančí.

Saranče stěhovavá může vytvářet ohromná hejna o rozloze až 1 200 kilometrů čtverečních. V těchto hejnech bychom na kilometru čtverečním napočítali přes šedesát milionů sarančí. Takové hejno generuje elektrický potenciál plně srovnatelný s bouřkovým mračnem. Ellard Hunting považuje za krajně nepravděpodobné, že by z letícího hejna sarančí stěhovavých sjel k zemi blesk. Ale i tak může hmyz vytvořeným elektrickým potenciálem významně zasáhnout do vývoje počasí. Vzniklé elektrické pole může ionizovat částice prachu, ale i částice nesoucí nejrůznější polutanty a ty pak mění směr pohybu. Mohou pak klesat k zemskému povrchu na místech, kde by to nikdo nepředpokládal. Významná je i změna směru pohybu částic, které se udrží ve vzduchu. Mnohé z těchto částic slouží jako kondenzační jádra a podílejí se na srážení vodních par a vzniku mraků. Létající elektricky nabitý hmyz tak může promlouvat i do srážkových poměrů v krajině.

„Elektrický náboj se může zdát jako ryze fyzikální fenomén, ale elektrické náboje hrají významnou roli v celé přírodě. Pokud budeme schopni širšího pohledu na věci kolem nás a propojíme biologii s fyzikou, můžeme snáze pochopit záhadné jevy, jako třeba výskyt obrovských mračen prachu vyskytujících se daleko od Sahary,“ říká Ellard Hunting.

Pramen: Hunting, E. R., O’Reilly, L. J., Harrison, R. G., Manser, K., England, S. J., Harris, B. H., & Robert, D. (2022). Observed electric charge of insect swarms and their contribution to atmospheric electricity. iScience, 105241.

Převzato z https://www.vcelarstvi.cz/casopis/nabite-vcely/

Prosba o radu

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

naše stěhování z Litomyšle nastane za měsíc a zjistili jsme, že není tak jednoduché sehnat vhodné auto. Obracím se proto na Vás s prosbou o radu, kde by se dala sehnat buď velká dodávka (nejlépe k zapůjčení) nebo malé nákladní auto typu Avia, Iveco apod. (nejlépe s řidičem). Zatím jsem našel nejlepší možnosti až v Pardubicích, ale věřím tomu, že vhodných aut i ochotných šoférů, kteří si rádi přivydělají, je i v okolí Litomyšle dost.

Své rady a tipy pište, prosím, na adresu jindrich.petr@email.cz nebo volejte na číslo 608 821 605.

Předem děkuji!
Váš bývalý jednatel
Ing. Jindřich PETR, Z. Kopala 1155, Litomyšl

Mladí čeští včelaři bodovali na IMYB ve Slovinsku

Ve dnech 3.–7.7.2023 se naši mladí včelaři zúčastnili mezinárodního setkání IMYB (International Meeting of Young Beekeepers) ve Slovinsku v Ivančne Gorici. Zde se sešli mladí včelaři ze 30 zemí celého světa. Nově se setkání účastnilo například Chorvatsko a Tunisko, nebo Spojené arabské emiráty.

Ani tento rok nezůstala česká výprava bez medailí. Mladým českým včelařům se podařilo mezi zeměmi vybojovat nádherné 1. místo, a Adéla Brodská se umístila se svým mezinárodním mixovaným týmem na 3. místě.

Každý tým také přivezl med ze své země. Na jednom místě se tak sešlo asi 60 vzorků medu z celého světa, které poté děti také hodnotily. Zde se český med „Z Křemencárny“ umístil na nádherném 2. místě, hned za medem ze Skotska.

Po skončení soutěží mladí včelaři navštívili muzeum včely kraňské, nebo například jeskyně Krška. Mladí čeští včelaři opět dokázali, že patří ke světové špičce, a patří jim tak obrovská gratulace.

Kompletní galerie z akce https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/mladi-cesti-vcelari-bodovali-na-imyb...

Video ZDE https://www.icyb.cz/blog/2023/07/08/video-highlights-of-imyb-2023-in-slo...

Marek Matulík, vedoucí českého týmu

Ukončení ochranného pásma MVP

Dobrý den přátelé
Právě jsem obdržel zprávu o ukončení ochranného pásma MVP, které bylo vyhlášeno 2022.
V příloze je rozhodnutí SVS.
Doseděl

Stránky

Přihlásit se k odběru Včelaři Litomyšl RSS