O nás

Základní organizace Litomyšl Českého svazu včelařů, z.s. (ČSV, z.s., ZO Litomyšl)

Sdružuje chovatele včel, zájemce o včelařství a včelařské odborníky.

Je právnickou osobou jejíž evidenční číslo je 50906, IČO 62675290, spisová značka: L 42054 vedená u Městského soudu v Praze.

Organizace je pobočným spolkem Českého svazu včelařů (ČSV) a je zavázána dodržovat jeho stanovy. Má v rámci stanov ČSV a platných právních předpisů oprávnění jednat, nabývat práv a zavazovat se svým jménem.

 

21. národní pouť včelařů na Sv. Hostýně

Ve dnech 18. a 19.května se uskuteční 21. národní pouť včelařů na Sv. Hostýně.

Program sobota 18.května
10:00 Otevření informačního centra – Poutní dům č. 1

14:00 Zahájení 21. včelařské pouti v Jurkovičově sále

Odborný včelařský seminář - Jurkovičův sál

14:00 téma: Racionalizace včelaření
přednášející: Ing. František Texl, chodba Poutního domu č. 1

14:00 Poradenství a předvádění pečení a zdobení perníků
Lektorky: I. Podsedníčková, M. Zbranková

16:00 prohlídka chrámových zvonů

17:45 Mše svatá pro pořadatele a hosty

Program neděle 19.května

8:00 Zahájení hlavní části pouti
Otevření informačního centra
Zahájení stánkového prodeje se včelími produkty a včelařskými potřebami

8:30 Koncert dechové hudby Lidečanka

10:00 Řazení průvodu u sochy sv. Ambrože

Svěcení a žehnání krojů včelařů a spolkových praporů

10:10 Slavnostní průvod od sochy sv. Ambrože do chrámu

10:15 Slavnostní mše svatá
za všechny živé a zemřelé včelaře a jejich rodiny

Odborný včelařský seminář - Jurkovičův sál
13:00 Beseda včelařů na aktuální témata o činnosti ČSV
s předsedkyní ČSV Mgr. Jarmilou Machovou

14:00 téma: Racionalizace včelaření
přednášející: Ing. František Texl
Odborný včelařský seminář - Poutní dům č. 1(salonek)

14:00 téma: Včely a životní prostředí
přednášející: Stanislav Doležel

16:30 Ukončení poutě


Záštitu nad poutí přijal pan hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš.
Děkujeme za finanční podporu Zlínskému kraji, Českému svazu včelařů, Městu
Bystřice p. Host., Městu Valašské Meziříčí a ZO ČSV Bystřice p. H.

Oprava termínu výborové schůze s důvěrníky v září 2024

Vážení přátelé,
oprava termínu výborové schůze s důvěrníky. Schůze se uskuteční ve čtvrtek 19.září v 15.00 hod. v restauraci Slunce. Viz opravený plán práce.
S pozdravem K.Backa

Plán práce na rok 2024

Vážení přátelé,
v příloze zasílám plán práce na tento rok 2024. Téma přednášek a jména lektorů budou včas oznámeny. Datum zájezdu do Polska ještě není ze strany polských přátel potvrzen.
Budu ale o všem včas informovat. S pozdravem jednatel K. Backa

XII. ročník mezinárodní Konference vynálezců a zlepšovatelů

Vážený přátelé,

je nám ctí pozvat Vás na XII. ročník mezinárodní Konference vynálezců a zlepšovatelů ve včelařství, která se uskuteční ve dnech 25. - 26. října 2024 na Výstavišti Flora v Olomouci.
Tato jedinečná akce představuje perfektní příležitost pro všechny včelaře, kteří se věnují inovacím a vývoji nových technologií nebo postupů, které mohou výrazně zlepšit a usnadnit práci včelařů. Oslovujeme zejména ty z vás, kteří jste v poslední době vynalezli nebo vyvinuli nějakou novinku a chtěli byste se o ni podělit se včelařskou komunitou.
Konference nabízí nejen možnost prezentace vašich vynálezů na vlastním výstavním stánku, který je pro vás zcela zdarma, ale také pokryje náklady na vaše ubytování a cestovné. Toto je skvělá příležitost, jak se setkat s ostatními včelařskými nadšenci a odborníky, vyměnit si zkušenosti,
praktické poznatky a inspirovat se navzájem.

Prosíme o potvrzení vaší účasti do 30. srpna 2024 prostřednictvím registračního formuláře https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/prihlaska-xxiii-konference-final...
V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat organizátory konference, Ing. Nikolu Grätzovou, tel.: 224 934 971, e-mail: gratzova@vcelarstvi.cz.

Těšíme se na vaši účast a na možnost společně oslavit inovace, které formují budoucnost včelařství.

S úctou,
Český svaz včelařů, z. s.

Zájezd na výstavu Techagro 2024 v Brně

Vážení přátelé,
dovolte mi malé ohlédnutí za naším výletem na výstavu Techagro 2024 v Brně. Podle mě se tento zájezd vydařil a jen se ukázalo, že zájem o společnou akci nás lidí sdružených ve včelařském spolku opravdu existuje. Ještě v pátek den před odjezdem jsem měl 49 zájemců o výlet ( tj. 100 % míst autobusu ). Nakonec nás odjelo 39 výletníků. To však nic neubralo na dobré náladě, která nás provázela celým dnem, společně s krásným jarně letním počasím, kdy nejlíp asi bylo u stánku s občerstvením a někde v chládku. Samotná výstava se velmi líbila. K vidění bylo všechno možné co současný agrární průmysl nabízí. Od techniky všeho druhu až po rostlinnou a živočišnou výrobu. Část pavilonu byla věnována i nám včelařům. Osobně jsem čekal, že toho bude pro nás včelaře k vidění víc. Ovšem Kvasar ( medové pivo ) chutnal výtečně...
V 15:30 jsme vyrazili na cestu zpět do Litomyšle. Cesta utekla a doma jsme byli v 17:00 hod. Řádný člen obdržel slevu na zpáteční jízdenku v hodnotě 50.- Kč.V autobuse na cestě zpět jsme si řekli, že na podzim je potřeba si tento výlet, tentokrát do firmy Lysoň v Polsku zopakovat.
Už teď se těším na další společnou akci. S pozdravem Backa Karel jednatel.

Zapojte se do tradičního jarního monitoringu!

Dobrý den,

Zapojte se do tradičního jarního monitoringu!

Právě probíhá XI. ročník projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev.

Dotazník je dostupný do 30. dubna 2024 v on-line podobě na webu www.uhynyvcelstev.cz

Kdo se může zapojit?

Do dotazníku se mohou zapojit všichni chovatelé včel mající svá včelstva na území České republiky. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10 minut a je anonymní.

Proč bych měl dotazník vyplnit?

Výsledky jsou zdarma dostupné všem včetně mapových výstupů úhynů včelstev, map hustoty zavčelení a poskytují meziroční srovnání různých včelařských sezón. Výstupy jsou užitečné pro přednášky, propagaci oboru, jednání se státními institucemi i spolupráci s dalšími odborníky.

Děkujeme za spolupráci

Tým Coloss a ČSV z.s.

Zápis z členské schůze z 17.3. 2024 v Dolním Újezdě

Vážení přátelé,
zasílám zápis z členské schůze z 17.3. 2024 konané v restauraci Na rovince v Dolním Újezdě. Součástí schůze byla i velmi zajímavá přednáška př. Juráně ohledně zootechniky včelaření na jeho včelnici. Škoda ,že nás bylo účastno opět tak pomálu.
S pozdravem K. Backa

Řádné zasedání RV ČSV

V úvodu jednání jsme jako vždy popřáli našim kolegům u příležitosti jejich kulatého výročí narození v období od posledního jednání RV. 40 let oslavil Pavel Fér, 60. let Josef Včelák a 75 let Petr Stibor. Josefu Včelákovi bylo též předáno vyznamenání Vzorný včelařský pracovník.

Program měl 22 bodů. Jednání se zúčastnilo 61 členů z 80.

Za členy RV, kteří v tomto orgánu ukončili činnost, tj. Michala Doubka za OO ČSV Praha-východ a Václava Hocha za OO ČSV Příbram, byli kooptováni noví členové za uvedené okresní organizace Jiří Šefl a František Chrobok.

Novým členem Ústřední kontrolní komise byl zvolen v tajné volbě Michal Lysák, předseda ZO Valašské Meziříčí z okresu Vsetín.

Jako každý rok v březnu RV projednalo a schválilo Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2023.
Hospodářský výsledek před zdaněním je 2 483 tis. Kč.
Dále byla schválena změna rozpočtu na rok 2024 z důvodů poklesu členské základny a přiznání dotace NNO ve výši 1 965 tis. Kč.
Dále byla schválena Zpráva o plnění hlavních směrů činností schválených XI. sjezdem ČSV za r. 2023.
Členové RV byli seznámeni se stavem prací a profinancovaných finančních prostředků na přípravné činnosti rekonstrukce budov Křemencova. Na dokončení přípravných prací rekonstrukce byly uvolněny 4 mil. Kč.

Členský příspěvek na r. 2025 se nemění.
Došlo jen k přerozdělení členského příspěvku na včelstvo ve výši 4 Kč tak, že se snižuje příděl do svépomocného fondu o 50 hal. na 2,50 Kč a do chovatelského fondu o 50 hal., tj. na 0,50 Kč. Naopak do nově zřízeného fondu osvěty a propagace se z členského příspěvku na včelstvo přiděluje 1 Kč.
V důsledku snížení dotace 1.D pro r. 2024 o 10 mil. oproti r. 2023, tj. na 37 mil. Kč se snižuje též částka na administraci dotace z loňských 2 350 tis. Kč na letošních 1 850 tis. Kč (5% z dotace). Z tohoto důvodu RV ČSV ponechává tak jako v roce minulém částku na administraci dotace na sekretariátu.
Současně rozhodl mimořádně přerozdělit členský příspěvek na člena pro rok 2024 tak, že ZO obdrží 20 Kč na člena.
V rámci revize směrnic byla schválena změna Směrnice ČSV o podpoře osvětových akcí pořádaných organizačními jednotkami ČSV pro nevčelařskou veřejnost, změnu Statutu Chovatelského fondu ČSV, změnu Směrnice o členských příspěvcích ČSV a změnu Šlechtitelského programu ČSV jakožto uznaného chovatelského sdružení včely medonosné kraňské.
Byl zřízen nový Osvětový a propagační fond ČSV a schválen jeho statut.
Prezentaci o činnosti SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky měl jako vždy přichystánu ředitel společnosti Josef Lojda.

Závěrečné Usnesení březnového zasedání RV 2022 naleznete https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/usneseni-rv-23-3-24.pdf

Mgr. Jarmila Machová

Výzkumný ústav včelařský hledá posilu do svého týmu na pozici včelař/ka

Hledáme posilu do svého týmu na pozici včelař/ka

Jste zkušený včelař nebo včelařka a chtěl/a byste se včelám věnovat na profesionální úrovni?
Přijďte posílit náš tým včelařů, užívejte si práci v přírodě a dělejte to, co Vás baví s jistotou stabilního zaměstnání. Umožníme Vám rozvíjet se v oboru a čerpat z našich bohatých zkušeností.

Náplň práce

péče o včelstva
chov matek a oddělků
všechny další práce, bez kterých se včelaření neobejde
spolupráce na výzkumných úkolech

Požadavky

nutná praktická zkušenost se včelařením
zkušenost s chovem matek výhodou
ochota dát v sezóně včelám to, co potřebují
pečlivost, spolehlivost, fyzická zdatnost a samostatnost

Nabízíme

zázemí stabilní společnosti se stoletou tradicí
možnost ubytování v místě pracoviště
pracoviště v krásném přírodním prostředí na okraji Prahy s dobrou dostupností vlakem (přívoz zdarma), autobusem 374 nebo na kole (cyklostezka podél vody)
příspěvky na stravování, dovolenou a penzijní připojištění, dovolená 5 týdnů
odměna za dosažené výsledky

Místo výkonu práce: Dol 94, Máslovice, Středočeský kraj

Termín nástupu: dle domluvy, možný ihned

Zaujali jsme Vás?
Ozvěte se nám s životopisem na e-mail prochazka@beedol.cz.

Zápis z výroční členské schůze z 25.2.2024 v Dolním Újezdě

Zájezd na výstavu TechAgro 2024 v Brně

---- AKTUALIZACE  -----

POZOR - čas odjezdu je v 6:30 hod

místa v autobusu jsou již naplněna, případní zájemci už jen jako náhradníci - kontaktujte jednatele

 

Vážení přátelé,

stále máme volná místa v autobuse na výstavu TechAgro 2024 v termínu 7. 4. 2024.

Prozatím to vypadá, že nástup do autobusu by byl na autobusovém nádraží v Litomyšli v 6:30 hod.

Nyní je zamluveno 27 míst. Vstupné pro skupinu ( skupina je od 15-ti zájemců ) je 100.- Kč.

Pro rychlejší odbavení u kasy zasílám registr. formulář, který je nutno vyplnit před příjezdem na výstaviště a u pokladny hromadně odevzdat.

Věřím, že se ještě zájemci z naší ZO budou hlásit a během příštího týdne nabídnu místa sousedním spolkům.

S pozdravem

K. Backa

jednatel

Změna termínu členské schůze + přednášky ZO Litomyšl

Vážení přátelé,
upozorňuji pro ty co nebyli na výroční členské schůzi 25.2. 2024, že členská schůze společně s přednáškou původně plánovaná na 10.3. je posunuta o týden, na termín 17.3.2024 v 8:00 hod. v pohostinství " Na rovince" v Dolním Újezdě. Lektor Jaroslav Juráň nás seznámí se zootechnikou pro úspěšné vyzimování včelstev.
Všechny vás zdraví a na hojnou účast se těší K. Backa jednatel.

Výběrové řízení - zástupce ředitele SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky

SOUV-VVC, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

zástupce ředitele SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky

Předpoklady:

Odborné kvalifikace pro pracovní místo zástupce ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:
Znalost školských předpisů a školské problematiky;
Občanská a morální bezúhonnost;
Dobrý zdravotní stav;
Organizační a řídící schopnosti;
Koncepční myšlení;
Výborné komunikační schopnosti;
Samostatnost, spolehlivost, týmová spolupráce;
Ochota se dále vzdělávat

Praxe:
Délka dosavadní pedagogické praxe 5 let, zkušenost s řídící pozicí a včelařskou problematikou vítána

Nabídky zasílejte včetně životopisu a přehledu předchozích zaměstnání do 15. dubna 2024
na adresu: Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky nebo na e-mailovou adresu : lojda@souvnasavrky.cz

Bližší informace na telefonním čísle 604 414 928

Letní škola mladých včelařů

Letní škola mladých včelařů je sedmidenní tábor pro mladé včelaře. Tábor je určen pouze pro děti od 7 do 16let (včetně).

Cílem letní školy je předání kvalifikovaných zkušeností od vedoucích a pedagogů a vlastní práce se včelstvem. Mladí včelaři si vyzkoušejí „jak na to“, aby se jim chov včel dařil, získají znalosti v oblasti nemocí a škůdců včel, naučí se zpracovávat některé včelí produkty.
Samozřejmě víme, že o prázdninách si chcete od učení také odpočinout. Máme připravené odpolední sportovní aktivity, pěší výlety po okolí, využijeme kvalitního zázemí odpočinkového centra a prostorného hřiště. Večerním posezením u táboráku snad uděláme radost každému.

Rámcový program tábora: teoretické seznámení s chovem včel, praktické činnosti ve včelstvu, zajímavé přednášky, odpolední sportovní a poznávací aktivity, večerní zábavné hry, posezení u táboráku

Informace k pobytu: k pobytu na Letní škole se mohou hlásit děti od 7 – 16 let (včetně) kapacita tábora je 30 dětí, ubytování je hotelového typu v internátním zařízení SOUV-VVC, strava v naší školní jídelně. Je zajištěn celodenní pitný režim a 5x denně jídlo (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). V areálu je k dispozici kvalitní odpočinkové centrum včetně hřiště. Dozor budou vykonávat zkušení vedoucí a praktikanti. Zdravotnická péče bude zajištěna po celou dobu pobytu zdravotnicí.

S sebou: trička, mikiny, sportovní soupravu, svetr, dlouhé a krátké kalhoty, plavky, ochranné včelařské oblečení, pevnou obuv, holínky, sandále, přezůvky, boty na hřiště věci na spaní, dostatek spodního prádla, hygienické potřeby, brýle proti slunci, opalovací krém, pokrývku hlavy, lahev na pití, batůžek na výlety, šátek, baterku, psací potřeby, sešit na poznámky, poštovní známky a dopisní papír, drobné kapesné apod.

Není doporučeno s sebou brát větší obnos peněz, mobilní telefony, notebooky, tablety a další techniku či dražší předměty. Za ztracené nebo poškozené přístroje a věci organizátoři tábora neručí.

Termín: 7. 7. – 13. 7. 2024

Cena pobytu: sedmidenní pobyt 3 500 Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, stravování)

Platbu proveďte v termínu od 1.4 - 28. 5. 2024

Bankovní účet: KB Chrudim, č. ú. 78-8117600217/0100

Do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte!!

Nástup: neděle 7. 7. 2024 14:00 – 16:00 hod.!!!

Odjezd: sobota 13. 7. 2024 9:00 – 10:00 hod.!!!

Doprava je individuální!

Adresa pobytu: SOUV-VVC, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 NASAVRKY

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU MLADÝCH VČELAŘŮ JE ZÁVAZNÁ!!!!

Prosím rezervujte se přes náš nový rezervační systém, kde po vyplnění základních údajů Vám bude zaslána přihláška a další formuláře k LŠMV.

Registraci proveďte nejpozději do 20. 5. 2024. Uhrazení LŠMV nejpozději do 28. 5. 2024.

S případnými dotazy se obracejte na :

Blanka Remešová – vedoucí tábora e-mail: remesova@souvnasavrky.cz

Termín: 14. 7. – 20. 7. 2024

Cena pobytu: sedmidenní pobyt 3 500 Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, stravování)

Platbu proveďte v termínu od 1. 4. - 28. 5. 2024

Bankovní účet: KB Chrudim, č. ú. 78-8117600217/0100

Do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte!!

Nástup: neděle 14. 7. 2024 14:00 – 16:00 hod.!!!

Odjezd: sobota 20. 7. 2024 9:00 – 10:00 hod.!!!

Doprava je individuální!

Adresa pobytu: SOUV-VVC, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 NASAVRKY

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU MLADÝCH VČELAŘŮ JE ZÁVAZNÁ!!!!

Prosím rezervujte se přes náš nový rezervační systém, kde po vyplnění základních údajů Vám bude zaslána přihláška a další formuláře k LŠMV.

Registraci proveďte nejpozději do 20. 5. 2024. Uhrazení LŠMV nejpozději do 28. 5. 2024.

S případnými dotazy se obracejte na :

Blanka Remešová – vedoucí tábora e-mail: remesova@souvnasavrky.cz

Termín: 18. 8. - 24. 8. 2024

Cena pobytu: sedmidenní pobyt 3 500 Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, stravování)

Platbu proveďte v termínu od 1.4. - 28. 5. 2024

Bankovní účet: KB Chrudim, č. ú. 78-8117600217/0100

Do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte!!

Nástup: neděle 18. 8. 2024 14:00 – 16:00 hod.!!!

Odjezd: sobota 24. 8. 2024 9:00 – 10:00 hod.!!!

Doprava je individuální!

Adresa pobytu: SOUV-VVC, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 NASAVRKY

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU MLADÝCH VČELAŘŮ JE ZÁVAZNÁ!!!!

Prosím rezervujte se přes náš nový rezervační systém, kde po vyplnění základních údajů Vám bude zaslána přihláška a další formuláře k LŠMV.

Registraci proveďte nejpozději do 20. 5. 2024. Uhrazení LŠMV nejpozději do 28. 5. 2024.

S případnými dotazy se obracejte na :

Blanka Remešová – vedoucí tábora e-mail: remesova@souvnasavrky.cz

Sršeň asijská aktuálně

II. celostátní odborná konference s mezinárodní účastí

V úterý 20. 2. 2024 se na půdě Ministerstva životního prostředí uskutečnila konference „Sršeň asijská aktuálně“. Postupně zde byly prezentovány informace o aktuálním šíření tohoto invazního druhu hmyzu Evropou, zkušenosti s likvidací prvního nalezeného hnízda v České republice v Plzni, byl představen eradikační plán k sršni asijské, hovořilo se i o tom, jaká rizika představuje sršeň asijská pro včelu medonosnou. Na řadu přišly i možnosti využití nanotechnologií k likvidaci sršní asijských, zmíněno bylo použití odchytových pastí k monitoringu a možnosti likvidace hnízd sršní ze strany Hasičského záchranného sboru. Následná panelová diskuze se dotkla konfrontace se sršní přímo v terénu ze strany zástupců hospodářů v krajině například zemědělců, včelařů či myslivců. Zájem o konferenci potvrzuje přítomnost zástupců řady institucí přímo v místě jejího konání, ale i fakt, že na online přenos se předem přihlásilo přes 600 účastníků!
Za Český svaz včelařů se panelové diskuse zúčastnila předsedkyně Mgr. Jarmila Machová, Slovenský svaz včelařů reprezentoval jeho předseda Pavel Filo, Českomoravskou mysliveckou jednotu předseda ing. Jiří Janota a mnozí další. S erudovanými referáty vystoupili například Mgr. Helena Proková Ph.D. ze Střední odborné školy Pod Bánošom v Banské Bystrici, která přednesla úvodní informaci o sršni asijské, ale také bohaté zkušenosti z pobytu ve Francii, která přípravu na sršeň asijskou pře lety podcenila a dnes čelí obrovskému tlaku tohoto invazního hmyzu. RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze se zase zabýval eradikačním plánem pro sršeň asijskou. MVDr. Martin Pijáček z Národní referenční laboratoře pro zdraví včel v Olomouci seznámil přítomné i stovky on-line připojených zájemců s riziky, která sršeň asijská představuje pro naši včelu medonosnou a tak bychom mohli pokračovat dál.
Jednání konference bylo velmi přínosné a všichni přítomní se jednoznačně shodli, že pokud máme v boji se sršní asijskou uspět, je potřeba, aby všechny zainteresované instituce táhly za jeden provaz.

RNDr. Tomáš Görner, Ph.D., AOPK
RNDr. Petr Kolář, ČSV

Zdroj : https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/odborna-konference-k-problematice-sr...

II. celostátní konference Sršeň asijská

II. celostátní odborná konference s mezinárodní účastí ,Sršeň asijská aktuálně' se uskuteční 20. 2. 2024 od 9.00 hodin online.

S ohledem k závažnosti situace se šířením sršně asijské je zapotřebí, aby se s touto problematikou seznámilo co nejvíce lidí.

Účast na konferenci je zdarma.

Všechny informace k registraci a program naleznete na:

https://www.psnv.cz/stranka/srsen-asijska-aktualne-konference-2024/?fbcl...

Rekvalifikační kurzy

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky pořádá rekvalifikační kurzy pro všechny zájemce,
kteří se chtějí seznámit s chovem včel nebo s včelími produkty a jejich zpracováním.

Bližší informace naleznete zde:

https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/rk_chovatel-vcel_2024.pdf

https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/rk_zpracovatel-vcel-produktu_202...

Výsledky vyšetření na MVP

Zdravím vás přátelé.
Alespoň jedna dobrá zpráva, výsledky na mor včelího plodu jsou negativní. Určitě si někdo poslal vzorky na jiné pracoviště, prosím pošlete mi výsledek.
Zároveň prosím členy kteří si dali vzorky, aby uhradily poplatek za vyšetření, nejlépe na výroční schůzi. Cenu upřesním až mi přijde faktura.
Váš zdravotník.
Doseděl

Výsledky vyšetření na varroazu - leden 2024

Dobrý den přátelé,

Právě jsem obdržel výsledky vyšetření na varroazu. Jsou v přílohách.

Musím konstatovat, že to není žádná sláva. Proto doporučuji včasné jarní přeléčení.

Zdravotník

Zápis z výborové schůze 18.1.2024 v restauraci Slunce v Litomyšli

Vážení přátelé,
zasílám zápis z výborové schůze ze dne 18.1. 2024. Na programu byl hlavně sběr zimní měli.
Ohledně zájmu navštívit Májino údolí jsem předběžně hovořil s pí Ingrovou a byl by volný víkend 27.-28.4. 2024. Je potřeba abychom již na výroční schůzi 25.2. 2024 věděli přibližný počet zájemců o zájezd. Paní Ingrová dle toho zajistí program a možnost stravování v místě areálu. Podle zájmu budeme muset objednat i dopravu. Májino údolí se nachází v Kožlanech, okres Plzeň - sever . Z Litomyšle cca 250 Km, 3 hod. cesta. Prosím tedy nejlépe již na výroční schůzi přihlášení všech zájemců. Vstupné do areálu máme zdarma.
S pozdravem jednatel K. Backa

Zahájení včelařské akademie v roce 2024

Zdravím všechny přátelé a fandy včelařství,

dovolte abych vás informoval o zahájení včelařské akademie v roce. 2024.

Jako obvykle pod vedením našeho zkušeného lektora Stanislava Tomšíčka.

Lekce včelařství budou nadále probíhat v neděli v 17:00 hod. v restauraci Na rovince v Dolním Újezdě a to v termínech:

- 3. března,

- 31. března

- 28. dubna

- 26. května

- 30. června

- 28. července

- 25. srpna

- 29. září

- 27. října

Přijít může každý zájemce bez ohledu na členství v našem spolku.

Program je nastavený tak, aby začínající včelaři měli každý měsíc informaci, co je třeba v obsluze včelstev aktuálně udělat a čeho se vyvarovat. Každá informace získaná na této besedě bude pro začínajícího včelaře jistě cenná.

Těšíme se na vaší účast.

S pozdravem jednatel K. Backa

M1AR a jeho použití

Přátelé včelaři.
Když přišla zpráva o nevyhovující šarži léčiva M1AR zjistil jsem že tato šarže je již vydána důvěrníkům a možná už je u členů.
Zajímal jsem se jak zajistit výměnu léčiva za kvalitní. Bohužel je to nereálné protože tolik nového léčiva není možné do jara vyrobit.
Byla nám doporučena možnost jak léčivo použít aniž by se stalo neštěstí. V NÁVDU NA POUŽITÍ M1AR SE DOPORUČUJE 5 KAPEK PŘÍPRAVKU, DOPORUČENÍ NA LETOŠNÍ JARO JSOU 4 KAPKY. tím se léčivo naředí na požadovanou koncentraci a nemělo by mít vedlejší účinky .

Zdravotník
Miloslav Doseděl

Objednávka pro neorganizované včelaře

Dobrý den
Přátelé včelaři a důvěrníci, začínáme mít okolo sebe včelaře kteří nejsou ochotni být s námi v ČSV. Mám pro ně nabídku jak si obstarat léčivo na celý rok.
V příloze je formulář, ten když neorganizovaní vyplní a dodají třeba přes důvěrníka, jsme ochotni jim léčivo zajistit. Prosím vás pokud znáte a hovoříte s těmito včelaři upozorněte je na naší nabídku. Děkuji
Doseděl

Změna termínu výroční členské schůze ZO Litomyšl

Vážené přítelkyně a vážení přátelé,
chtěl bych vás upozornit na změnu termínu výroční členské schůze našeho spolku včelařů. Schůze se uskuteční 25.2.2024 v 8:00 v Dolním Újezdě v pohostinství Na rovince. Zároveň vás tímto na tuto schůzi všechny zvu a budu se těšit na hojnou účast. Program schůze zůstává stejný viz plán práce na rok 2023.
S pozdravem jednatel K. Backa

Pozastavení distribuce M-1 AER

Vážení včelaři,

z důvodu závady v jakosti (vyšší koncentrace účinné látky oproti specifikaci) přípravku M-1 AER 240 mg/ml koncentrát
pro roztok k léčebnému ošetření včel pozastavujeme distribuci a současně stahujeme lék z trhu (č. š. 10010223,
10020223, 10030323, 10040423, 10050623, 10060723, 10070923). O všech opatřeních je informována státní autorita ÚSKVBL.

Do vyřešení problému nebude přípravek dostupný. Uvedená závada nemá žádný dopad na zdraví včelstev.

Pokud máte ještě nespotřebovaná balení, můžete se obrátit na svého dodavatele nebo přímo na Výzkumný ústav včelařský.

Kontakt: leciva@beedol.cz

https://www.beedol.cz/prispevky/pozastaveni-distribuce-m-1-aer/

Sleva 20 % na pobyt v poděbradských lázních

Dobrý den,

posílám výhodnou nabídku s 20 % slevou pro vaše členy na skupinový pobyt.
Pobyt obsahuje ubytování na 6 nocí v hotelu Libuše v Poděbradech.
Na výběr je buď varianta s každodenním přístupem do bazénu Chariclea nebo naše hlavní léčebná procedura - Uhličitá koupel v Poděbradce.
Akce platí pouze v únoru a pouze pro skupiny alespoň 20 lidí. Pobyt na 6 nocí po slevě tak vyjde pouze od 5 280 Kč na osobu.

Pro objednání pobytu prosím kontaktujte Kateřinu Zelenkovou: Telefon: +420 325 606 542 Email: zelenkova@lazne-podebrady.cz

Pokud byste chtěli do našich lázní přijet i v jiný termín nabízíme také slevový kód “sk24” na slevu 10 %, která platí na všechny naše pobyty ze stálé nabídky do konce tohoto roku.

Pobyty v Poděbradech

Včelařské vzdělávací akce v Nasavrkách 2024

Na středním odborném učilišti včelařském a včelařském vzdělávacím centru v Nasavrkách pořádáme v roce 2024
následující vzdělávací akce.

https://novy.souvnasavrky.cz/prilohy/Vcelarske_akce_2024.pdf

Srdečně zveme všechny zájemce.

S pozdravem Blanka Remešová

Střední odborné učiliště včelařské-Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
Slatiňanská 135
538 25 Nasavrky

Tel.: 771 274 192
E-mail: remesova@souvnasavrky.cz

Web: https://www.souvnasavrky.cz

Smutná zpráva

Je mou smutnou povinností oznámit, že nás opustil bývalý člen a přítel pan Pan Zdeněk Javůrek. Zemřel ve věku osmdesáti pěti let, po dlouhé nemoci.
Čest jeho památce.

nabídka - prodej mezistěn 39x24

Prodám voskové mezistěny rámková míra 39 x 24 cm, výroba Stražisko leden 2024

Za prodejní cenu ve Stražisku - tj. 450,- Kč za 1 kg

Kontakt: Josef Tesárek - tel. 604 358 985

 

Stránky

Přihlásit se k odběru Včelaři Litomyšl RSS