plány práce

Plán práce nebo také plán činností obsahuje přehled a termíny členských a výborových schůzí, seminářů, termínu výplat dotací, apod.

Plán práce 2023

Plán práce 2022

Plán práce 2021

Plán práce 2020

Plán práce 2019

Plán práce 2018

Plán práce 2017

Plán práce 2016

Plán práce 2015