Členské příspěvky na rok 2024

Datum: 
Úterý, 15 Srpen, 2023 - 18:15

Vážení přátelé,
dovolte mi připomenout vám povinnost zaplatit členské příspěvky na rok 2024. Každá ZO ČSV musí do 30.11. 2023 uhradit sekretariátu ČSV členské příspěvky na rok 2024. Z praktického hlediska pro další zpracování a hrazení členských příspěvků sekretariátu ČSV preferuji platbu do 30.10.2023. Datum 30.11. je nejzazší termín kdy peníze musí přistát na účtu sekretariátu ČSV.
Vzorec pro výpočet člen. příspěvků r. 2024:
příspěvek na člena 750.-Kč ( 600.- Kč pro RV + 150,- pro ZO )
příspěvek na včelstva 19.- Kč ( 4.- Kč pro RV + 5.- Kč pro ZO + 10.- Kč na léčení )
Včelař s jedním včelstvem uhradí 769.- Kč.
Člen bez včel neplatí léčení tzn. 759.- Kč.
Členské příspěvky uhraďte na spolkový účet č. 270549087 / 0300 , jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo chovatele a do zprávy pro příjemce uveďte počet včelstev.
Děkuji za včasné uhrazení příspěvků.
S pozdravem Karel Backa