Zápisy ze schůzí dne 20. 10. 2019 + vyhl. č. 18/2018 Sb.

Vážení přátelé,

v příloze najdete nejen zápisy ze schůzí dne 20. 10. 2019, ale také vyhlášku č. 18/2018 Sb. Zde upozorňuji zejména na ustanovení § 6 písm. b), týkající se hlášeného úhynu více než 25 % včelstev z počtu včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku na daném stanovišti včelstev.

Současná situace s hromadnými úhyny včelstev je v řešení - aspoň po administrativní stránce. Prosím všechny, kterých se týká nebo ještě týkat bude, aby postupovali podle uvedené vyhlášky a současně každou takovou informaci předali jednateli. Výbor potřebuje mít co největší přehled!

Děkuji za pochopení!
Zdraví

Váš jednatel