Zápis z VČS - přílohy + zápis z ustavující VS 16. 2. 2020

Vážení přátelé,

věřím, že v rámci možností se staráte o včely. Já kvůli jejich ztrátě a home office mám víc času na organizační práci. Proto Vám přináším přílohy zápisu z výročky, kde najdete spoustu zajímavého čtení. Hodí se jak pro účastníky této schůze, tím spíše však pro Vás, kteří jste se jí nezúčastnili - stále se totiž setkáváme s tím, že je to jak ve starém českém filmu "Nikdo nic neví!" Vyplatí se vědět a pamatovat si.

Zdraví
Váš jednatel

Příloha 2 - Zpráva o hospodaření 2019 A
Příloha 2 - Zpráva o hospodaření 2019 B
Příloha 3 - Zpráva o činnosti KRK 2019 A
Příloha 3 - Zpráva o činnosti KRK 2019 B
Příloha 3 - KRK prověrka pokladny 2019
Příloha 4 - Inventární zpráva 2019
Příloha 5 - Zpráva jednatele OO 2019 A
Příloha 5 - Zpráva jednatele OO 2019 B
Příloha 6 - Plán práce 2020 A
Příloha 6 - Plán práce 2020 B
Příloha 7 - Rozpočet 2020 A
Příloha 7 - Rozpočet 2020 B
Zápis z ustavující VS 2020