PRACOVNÍ SCHŮZKA U SLUNCE

Vážení přátelé,

zveme důvěrníky na pracovní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 15:00 hodin na parkovišti před restaurací Slunce v Litomyšli.

Nebude se jednat o plánovanou výborovou schůzi s výplatou dotace 1.D., protože peníze přijdou až v březnu. Je však nezbytně nutné vybrat zimní měl od všech včelstev, v případě včelstev z ochranného pásma ohniska moru včelího plodu Dolní Újezd pak i zvlášť pro toto vyšetření. Současně obdržíte žádosti o dotace od obcí spolu s kalendáři od spolku MÁJA, které doručte, prosím, na obce svých obvodů co nejdříve.

Protože zdravotník bude vybírat zimní měl již od 15 hodin, nebudu tento čas již měnit a bude vhodné, aby se vše vyřídilo co nejrychleji - jak kvůli covidu, tak kvůli zimě. Mějte proto vše perfektně připravené, aby předání a převzetí šlo RÁZ NA RÁZ!

Zdraví
Váš jednatel