plán práce 2020

Plán práce ČSV, z. s., ZO Litomyšl na rok 2020

přehled aktivit plánovaných na včelařský rok 2020

 

Neděle 15. března - členská schůze + přednáška - pohostinství Na Rovince v Dolním Újezdě

1. Organizační záležitosti (8.00 – 9.00)

2. Přednáška - př. Jiří Zamazal (Zaječice) - „Racionalizace včelaření“ (9.00 - 11.00)

 

Sobota 4. dubna - zájezd do Brna

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA 2020 - nejnovější informace a trendy oborů – včelařství (https://www.bvv.cz/techagro/aktuality/techagro-doplni-vcelarska-vystava-i-soutez-medovin), zemědělství, lesnictví, myslivost, krmivářství či obnovitelné zdroje energie v zemědělství a lesnictví

Odjezd od Hvězdy v 6.30 hod. Cena 150 Kč, vstupné si platí každý sám.

Zájezd se uskuteční pouze v případě dostatečného zájmu!

Po schůzi 15. března 2020 budou volná místa nabídnuta okolním organizacím.

 

Středa 6. května - propagační zájezd

pro školní děti členů našeho spolku do Včelího světa a Vodního domu v Hulicích u Zruče nad Sázavou.

Vhodný věk asi od 8 let.

Je třeba, aby s dětmi jel někdo z rodičů, případně se rodiče více rodin domluvili na vzájemné odpovědnosti za děti.

Po členské schůzi 15. března budou neobsazená místa zájezdu nabídnuta školám.

Odjezd z Morašic od školy v 7.00 hodin

Děti školou povinné a pedagogický doprovod cesta zdarma, dospělý doprovod 150 Kč/osobu. Vstupné do Včelího světa a do Vodního domu si hradí každý sám.

http://www.vcelisvet.cz

 http://www.vodni-dum.cz/cs/890-co-je-vodni-dum

 

Čtvrtek 16. července výborová schůze s důvěrníky (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce

1. Došlá pošta

2. Přijetí nových členů

3. Organizační záležitosti

4. Výdej Formidolu a Gabonu

 

Neděle 6. září - členská schůze + přednáška - pohostinství Na Rovince v Dolním Újezdě

1. Odevzdání žádostí o dotaci na zimování včelstev a hlášení na Hradišťko p. M.

2. Organizační záležitosti (8.00 – 9.00)

3 Přednáška - př. Karel Vrzáň - „Ošetřování včelstev během roku“ (9.00 - 11.00)

 

Čtvrtek 17. září - výborová schůze s důvěrníky (15.00 – 19.00) - restaurace Slunce

1. Došlá pošta

2. Přijetí nových členů

3. Výdej léčiva pro podzimní ošetření

4. Příprava členské schůze a besedy včelařů 18. 10. 2020

5. Příprava Dne medu 15. 11. 2020 a výplaty dotace 24. 11. 2020

 

Neděle 18. října – členská schůze + beseda - pohostinství Na Rovince v Dolním Újezdě

1. Organizační záležitosti (8.00 - 9.00)

2. Beseda včelařů (9.00 - 11.00)

 

Neděle 15. listopadu - 11. Den medu, včel a včelařů - zámecké návrší, pivovar zámku

 

Vstupní rizalit a 1. nádvoří

9.00 slavnostní zahájení s přestřižením pásky v průchodu u klavíru

9.00-17.00 zábavné atrakce pro děti, nabídka včelích produktů, farmářských pochutin atd.

 

Zámecká jízdárna (moderuje Dominik Kalivoda)

9.30-12.30 vystoupení ZUŠ Litomyšl a Sboru paní a dívek

12.30-13.00 představení spolku včelařů Litomyšlska

13.00-15.00 vystoupení ZUŠ Dolní Újezd

od 15.00 vystoupení chlapecké kapely ZUŠ Dolní Újezd

 

Hlavní (klenutý) sál

- nabídka včelích produktů, farmářských pochutin atd.

 

Pobočný sloupový sál

- naučná stezka mladých včelařů

- včelařská výstava s promítáním filmů,

- senzorické hodnocení medu našich včelařů

- nabídka včelích produktů, farmářských pochutin atd.

- občerstvení.

 

Seminární sál a předsálí

Přednášky:

9.30 - 11.30 - Mgr. Marian Solčanský z Hlinska na téma „Biologie včely medonosné

12.30 - 14.30 - Ing. Dalibor Titěra, CSc. (Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Máslovice – Dol) na téma “Jak reagovat na masivní úhyny včelstev

- promítání filmů se včelařskou tématikou

Předsálí: Středisko volného času Litomyšl - dílničky pro děti - 9.00 - 17.00

 

Vestibul

- nabídka včelích produktů, farmářských pochutin atd.

 

Úterý 24. listopadu - výplata dotací (15.00 – 17.00) - restaurace Slunce

 

Čtvrtek 3. prosince - výborová schůze s důvěrníky (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce

1. Došlá pošta

2. Přijetí nových členů

3. Zpráva o průběhu podzimního ošetření

4. Příprava sběru měli na 21. 1. 2021

5. Příprava výroční členské schůze na 14. 2. 2021

 

Čtvrtek 21. ledna 2021 - výborová schůze s důvěrníky (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce

1. Došlá pošta

2. Přijetí nových členů

3. Příprava výroční členské schůze na 14. 2. 2021

4. Sběr zimní měli

 

Neděle 14. února 2021 - výroční členská schůze (8.00 - 11.00) - pohostinství Na Rovince v Dolním Újezdě

 

1. Zahájení

2. Vzpomínka na zesnulé

3. Volba komise mandátové a návrhové

4. Zpráva o činnosti za rok 2020

5. Zpráva o hospodaření za rok 2020

6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2020

7. Zpráva inventární komise

8. Vystoupení zástupce RV ČSV Praha, OO ČSV Svitavy a hostů

9. Diskuse

10. Plán práce na rok 2021

11. Návrh rozpočtu na rok 2021

12. Odměny a vyznamenání

13. Občerstvení

14. Usnesení

15. Závěr

 

Členské schůze se budou konat v pohostinství Na Rovince v Dolním Újezdě, výborové schůze a výplata dotace se uskuteční v salónku restaurace Slunce v Litomyšli. V mezidobí budou pořádány operativní schůzky předsednictva výboru ZO a přípravného výboru Dne medu.

Nebojte se navržených témat - přednášející budou přednášet to, co nás bude zajímat. Dotazy předem nahlaste jednateli, který je předá přednášejícímu.

S ohledem na možné změny sledujte zápisy ze schůzí, vývěsní skřínku a webovou adresu www.vcelari-litomysl.cz

 

Sestavil a přihlášky na zájezdy přijímá př. Stanislav Tomšíček, Desná 109, 570 01 Litomyšl, tel. 737 003 006, mail: tomsicek [zavinac] lit [tečka] cz