kalendář akcí

07 Únor 2016

výroční členská schůze - 7. února 2016

Neděle 7. února 2016 – výroční členská schůze (8.00 – 11.00)
1. zahájení
2. vzpomínka na zesnulé
3. volba komise mandátové a návrhové
4. zpráva o činnosti za rok 2015
5. zpráva o hospodaření za rok 2015
6. zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2015
7. zpráva inventární komise
8. vystoupení zástupce RV ČSV Praha, OO ČSV Svitavy a hostů
9. diskuse
10. plán práce na rok 2016
11. návrh rozpočtu na rok 2016
12. odměny a vyznamenání
13. občerstvení
14. usnesení
15. závěr