Zápis z výroční členské schůze 17. 2. 2019

Vážení přátelé,

kvůli mé snaze shromáždit chybějící podpisy na některých stránkách zápisu tento zveřejňuji až nyní.

Zdraví
Váš jednatel

Zápis z VČS 2019 A
Zápis z VČS 2019 B
Zápis z VČS 2019 C
Zápis z VČS 2019 Příloha 1A
Zápis z VČS 2019 Příloha 1B
Zápis z VČS 2019 Příloha 2A
Zápis z VČS 2019 Příloha 2B
Zápis z VČS 2019 Příloha 2C
Zápis z VČS 2019 Příloha 3A
Zápis z VČS 2019 Příloha 3B
Zápis z VČS 2019 Příloha 3C
Zápis z VČS 2019 Příloha 4
Zápis z VČS 2019 Příloha 5A
Zápis z VČS 2019 Příloha 5B
Zápis z VČS 2019 Příloha 6A
Zápis z VČS 2019 Příloha 6B
Zápis z VČS 2019 Příloha 7A
Zápis z VČS 2019 Příloha 7B
Zápis z VČS 2019 Příloha 7C
Zápis z VČS 2019 Příloha 8