výsledky rozboru měli na MVP - jaro 2018 - prodlení

Výsledky rozboru vzorků měli na mor včelího plodu vybraných na výroční schůzi dne 18. 2. 2018 k dnešnímu dni 23. 3. 2018 stále NEJSOU!
Dle vyjádření SVÚ viz níže výsledky budou po 27. 3. 2018.

Přikládám vyjádření Státního veterinárního ústavu Olomouc, které obdržel zdravotní referent po několikáte urgenci:
-------
od: MVDr. Jaroslav Bzdil PhD.

Dobrý den,
zmiňovaný soubor vzorků bude posouzen a vyřízen dne 27. 3. 2018.
S pozdravem J. Bzdil.
--------------

doplnění ředitele SVÚ Olomouc doc. MVDr. Jana Bardoně, Ph.D., MBA

Dobrý den,

zaznamenal jsem Váš dotaz k vyšetření i následnou odpověď kolegy Bzdila, který vyšetření Vašich vzorků provádí. K jeho sdělení bych rád upozornil ještě na dva fakty proč termíny vyřízení výsledků mnohdy nemohou korespondovat s termíny jejich doručení. V případě bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu je vzorek kultivován na diagnostická média, která lze posuzovat až po několika dnech inkubace (Paenibacillus l. roste velmi pomalu, 5 až 10 dnů). Následně se termín ukončení vyšetření odvíjí podle toho, v jakém rozsahu je nutné z diagnostických agarů izolovat a přeočkovávat podezřelé kolonie bakterií, než se podaří získat čistou bakteriální kulturu, u které lze provést test, který určí zda se jedná o Paenibacillus l. či nikoliv. Dalším faktorem je skutečnost, že pokud je vzorek silně kontaminován Paenibacillus l., bývají zřetelné kolonie, se kterými lze pracovat, už cca po 5 dnech. Ale pro uzavření negativního výsledku se kultivace musí prodloužit, aby neunikl ojedinělý růst. Tudíž kombinace těchto faktů + skutečnost, že do vyšetřovacího procesu zasáhne víkend, ovlivní termín konečného uzavření výsledu vyšetření, kde opravdu neplatí systém FIFO (first in – first out).

Děkujeme za pochopení i spolupráci,

Jan Bardoň