Výsledek kontrol chovatelů včel Českou plemenářskou inspekcí nedopadl dobře

Dne 19.1.2023 uveřejnila na svém webu Česká plemenářská inspekce výsledek kontrol chovatelů včel v roce 2022. Bohužel oproti roku 2021, kdy porušení plemenářského zákona bylo zjištěno u necelého procenta chovatelů, došlo v r. 2022 k významnému nárůstu porušení na 24,4%.

Více informací naleznete na https://eagri.cz/public/web/cpi/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/_obsah_cz_....