Upřesnění podmínek k nájemním smlouvám s VLS

Vážení přátelé,

v příloze Vám zasíláme upřesňující informace k nájemním smlouvám na umístění včelstev na pozemcích Vojenských lesů a statků.

Dopis i Žádost o povolení umístnění včelstev jsou odsouhlaseny právním zástupcem VLS, ti budou informovat jednotlivé divize svou cestou. Kontakty na jednotlivé divize jste již obdrželi.

S pozdravem
Linda Hladíková

sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

tel: 222 515 512
mailto:hladikova@vcelarstvi.cz