Požadavek na dotaci 1.D. – postup pro elektronické podání

Požadavek na dotaci 1.D. – postup pro elektronické podání

V roce 2024 bude možné podat Požadavek na dotaci 1.D. (dále jen Požadavek) také elektronicky.
Písemný (v listinné podobě – formulář ČSV publikovaný v časopise Včelařství č. 8)
působ podání 1.D. zůstává zatím v plném rozsahu zachován.
Požadavek lze tedy podat dvojím způsobem:
1) písemně na formuláři Požadavek o dotaci 1.D. Podpora včelařství v roce 2024

2) elektronicky přes Portál včelaře

Tyto dva způsoby podání Požadavku nelze kombinovat !!!
Výhodou elektronického podání Požadavku jsou předvyplněné údaje, z již podaného Hlášení
o počtu včelstev k 1.9. aktuálního roku. Chovatel včel nemusí nic tisknout, nic nikam posílat,
nic podepisovat, systém vše provede za vás.
Elektronické podávání požadavků bude v provozu od 1. 9. 2024 !!!
Všechny potřebné informace k elektronickému podávání budou včas zveřejněny na
www.vcelarstvi.cz , nejpozději v poslední dekádě srpna 2024.