Oběžník č. 2/2020

Vážení přátelé,

v příloze Vám zasílám Oběžník č. 2/2020 s důležitými informacemi nejen k dotaci 1.D.

Oběžník je umístěn i na webových stránkách svazu.

S pozdravem
Linda Hladíková

sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

tel: 222 515 512
mailto:hladikova@vcelarstvi.cz