Oběžník 2/2019

Vážení přátelé,

v příloze Vám zasílám Oběžník s informacemi k dotaci 1.D.

S pozdravem
Linda Hladíková
sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

tel: 222 515 512
mailto:hladikova@vcelarstvi.cz