MIMOŘÁDNÉ NAŘÍZENÍ SVS - 2/2018

Vážení přátelé,

byl jsem teď 3 dny služebně v Liberci a mezitím se odehrálo dost věcí.
Nevím, do jaké míry všichni dotčení včelaři mají informaci o mimořádné schůzi v pátek dne 18. 5. 2015 od 17 hodin v restauraci Na rovince v Dolním Újezdě. Protože včelaři z dotčených katastrálních území jsou zařazeni i do jiných obvodů, prosím všechny důvěrníky, kteří takového včelaře mají mezi svými "ovečkami", aby zajistili jeho informovanost o konání schůze a její důležitosti - zvláště v případě, že konkrétní včelař nemá e-mail!
Protože také někteří důvěrníci nemají e-mail, a proto nedostávají zprávy z webu, zítra obvolám s touto informací následující přátele - důvěrníky: Drábek, Hájek, Khol, Pavliš, Starý.
Možná jste je už někdo informoval, což by bylo velmi dobře, tak jsem si přenos informací vždy představoval, ale nerad bych se v pátek dozvěděl, že někdo byl opomenut.
Nejde o malichernost, ale o velmi důležitou akci!!!

Děkuji za pochopení!
Ing. Jindřich PETR