Metodika kontroly zdraví zvířat pro r.2021

Datum: 
Pátek, 1 Leden, 2021 - 16:30

Vážení přátelé,
chtěl bych vás upozornit na nové nařízení Státní veterinární správy v metodice kontroly zdraví zvířat pro rok 2021.
Především na kód ExM110 Mor včelího plodu. Nově vzniká povinnost předložit vyšetření včelstev na mor včelího plodu před
přemístěním včelstev ze stanoviště na vzdálenost větší než 10 km.
Předložené vyšetření nesmí být starší 4 měsíců ( počítáno od data odběru vzorků ).
S pozdrave Backa K.

https://www.beedol.cz/legislativa/