Instrukce k odběru letní měli na MVP

Přátelé včelaři.

Musím Vás seznámit s průběhem vyšetření vzorků letní měli na Mor včelího plodu v dotčených katastrech obcí:

625639 - Desná u Litomyšle

630292 - Dolní Újezd u Litomyšle

644501 - Horní Újezd u Litomyšle

724742 - Nová Ves u Litomyšle

713104 - Osík

724751 - Pohodlí

781690 - Vidlatá Seč.

Všichni chovatelé včel v tomto katastrálním území JSOU POVINNI!! provést letní sběr měli k vyšetření na mor včelího plodu.

- VYŠETŘENÍ SE PROVÁDÍ Z KAŽDÉHO VČELSTVA SAMOSTATNĚ
- KAŽDÉ VČELSTVO NA STANOVIŠTI BUDE OZNAČENO POŘADOVÝM ČÍSLEM
- TOTO ČÍSLO BUDE UVEDENO NA SAMOSTATNÉM VZORKU K VYŠETŘENÍ
- ČÍSLA NA ÚLECH ZÚSTÁVAJÍ PRO PŘÍPAD NEGATIVNÍHO NÁLEZU
- DO VČELSTVA SE VKLÁDÁ JEDNORÁZOVÁ PODLOŽKA - tu včelař obdrží 18. 5. 2018  v 17.00 hod na schůzi v Dolním Újezdě

- Podložky musí být vloženy do VŠECH  včelstev nejpozději do 27. 5. 2018
- Po čtrnácti dnech měl nasypete do obálek
- Každého včelstvo => jedna obálka
- Každá obálka bude nést:

1) Jméno a adresu chovatele

2) Registrační číslo chovatele

3) Registrační číslo stanoviště

4) Číslo úlu, ze kterého byla měl odebrána

 

Chovatel dodá důvěrníkovi obálky se vzorky seřazené a označené podle stanovišť.

Jednotlivé naplněné a řádně označené obálky, prosím, dodejte svému důvěrníkovi do 10. 6. 2018, protože musí být odeslány k vyšetření do 17. 6. 2018.

Velikost obálky, prosím, formátu A6 (2x přeložená A4, tedy klasická poštovní na dopis), v papírnictví ji koupíte pod velikostí B6 a rozměr je 125 x 176 mm.

Děkuji za spolupráci.
Doseděl Miloslav