Hlavní směry činnosti ČSV, z.s. po XI. sjezdu

Vážení přátelé,

v příloze Vám zasílám Hlavní směry činnosti ČSV, z.s. po XI. sjezdu k projednání na okresních konferencích (kdo bude mít), anebo na okresních výborech.

Prosím o zaslání případných námětů na mou adresu.

S přáním hezkého dne
Linda Hladíková

sekretářka tajemníka
--------
Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

tel: 222 515 512
mailto:hladikova@vcelarstvi.cz
---------

P.S. Své náměty jistě můžete na e-mail paní Hladíkové psát samostatně - sami za sebe. Pokud by měly být za ZO, musejí se projednat na schůzi. J. Petr