Dopis ZO/OO ke členským příspěvkům

Vážení přátelé,

v příloze Vám zasílám dopis k vašim častým dotazům ohledně výše/výpočtu členských příspěvků.

S pozdravem
Linda Hladíková

sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

tel: 222 515 512
mailto:hladikova@vcelarstvi.cz