Dopis ministra zemědělství

Vážení přátelé,

s odkazem na usnesení RV, kdy sekretariát dostal úkol Vám zaslat dopis - odpověď - ministerstva zemědělství k otázce, proč se ČR v EU přiklonila ke změkčení pravidel pro užívání pesticidů škodících včelám, tak činím a dopis zasílám v příloze.

Přeji krásné dny
Linda Hladíková

sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

tel: 222 515 512
mailto:hladikova@vcelarstvi.cz