Členské příspěvky na rok 2022

Vážení přátelé,

všichni toho máme nějak moc, a proto "Opakování je matka moudrosti!":

Výpočet výše členských příspěvků:

- základní výpočet: 450 Kč na osobu + 31 Kč na včelstvo (dle stavu k 1. 9. 2021)
- člen bez včel platí jako za 1 neléčené včelstvo, tj. celkem 471 Kč
- člen, který má včelstva na území cizí ZO, od které bere léčivo, platí za takové včelstvo jen 21 Kč

Členské příspěvky je třeba uhradit do 30. 11. 2021 na účet č. 270549087/0300, jako variabilní symbol použijte své šestimístné registrační číslo včelaře.

Předem děkuji za Vaši disciplinovanost!

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Váš jednatel