výborová schůze - 8. prosince 2016

Čtvrtek 8. prosince - výborová schůze (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce
1. Došlá pošta
2. Přijetí nových členů
3. Vyhodnocení podzimního ošetření
4. Příprava sběru měli
5. Příprava výroční členské schůze na 19. 2. 2017

O nás

Základní organizace Litomyšl Českého svazu včelařů, z.s. (ČSV, z.s., ZO Litomyšl)

Sdružuje chovatele včel, zájemce o včelařství a včelařské odborníky.

Je právnickou osobou jejíž evidenční číslo je 50906, IČO 62675290, spisová značka: L 42054 vedená u Městského soudu v Praze.

Organizace je pobočným spolkem Českého svazu včelařů (ČSV) a je zavázána dodržovat jeho stanovy. Má v rámci stanov ČSV a platných právních předpisů oprávnění jednat, nabývat práv a zavazovat se svým jménem.

 

Výzva k vyzvednutí polomasek a filtrů

Polomasky a nové filtry budou k vyzvednutí po telefonické domluvě v Janově.
Tento matriál jsem vydával na čl. schůzi 23,10. Bohužel jste tam nebyli.
V příloze je seznam objednavatelů a množství.

Doseděl

Šarže léčiv použitých v roce 2016

Dobrý den přátelé pro vyplnění vašich výkazů o léčení potřebujete znát šarže léčiv.

Jarní léčení

Varidol 125 č.š. K10010216
M1 AR č.š. 10010116

Podletní léčení

Gabon PF 90 č.š. 20541015
Formidol 40 č.š.10030316
Formidol 80 č.š. 10130616

Podzimní léčení

Varidol 125 č.š. 10210916
MP 10 FUM č.š. 10030816

Přeji pěkný den
Doseděl

Sponzorské dary v roce 2016

Sponzorské dary od obcí v roce 2016 (řazeno abecedně):

zápis z výborové schůze - 22. 9. 2016

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl konané ve čtvrtek 22. 9. 2016 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli.
Důležité body ze zápisu:
- 21. 9. plenární zasedání OO SY – zúčastnili se př. Brokeš a Vopálka – dbát na vyšetření přesunovaných včelstev na mor, Kauza Včelpo včera a dnes (článek ve Včelařství 6/2016) – nesouhlasné stanovisko OO bude odesláno do Včelařství
- př. Doseděl bude o dodávkách léčiva komunikovat jen s důvěrníky, ne s jednotlivými členy

Usnesení plenárního zasedání OO ČSV Svitavy ze dne 21. 9. 2016

Usnesení plenárního zasedání OO ČSV Svitavy ze dne 21/9/2016

Obecně konstatujeme, že článek Mgr. Jarmily Machové v časopisu Včelařství 6/2016 je informačně zavádějící a nepravdivý. Autorka buď z neznalosti, nebo záměrně podává čitatelům nepravdivé informace:

zápis ze schůzky předsednictva výboru - 15. 9. 2016

Zápis ze schůzky předsednictva výboru ZO ČSV Litomyšl konané ve čtvrtek 15. 9. 2016 v restauraci Slunce v Litomyšli.
Důležité body ze zápisu:
- Protože př. Bulva, který letos zajišťuje administraci dotací od obcí, v roce 2017 s touto činností z důvodu zaneprázdnění nebude pokračovat, je třeba za něj najít náhradu. Funkci fundraisera jednatel nabídne nejprve př. Ing. Brychtovi a pak případně dalším vytipovaným členům.
- Zvážit možnost společných akcí s okolními organizacemi ČSCH, ČZS apod.
- Najít dopisovatele do lokálního tisku – Lilie, Svitavský deník apod.

Výdej léčiva na zimní léčení 2016

Vážení přátelé,
Léčivo pro zimní léčení se bude vydávat 22. září na výborové schůzi s důvěrníky.
Na poslední členské schůzi bylo jednáno o filtrech do polomasek. Již vím o jaký typ polomasky jde, také znám typ filtru.
NYNÍ POTŘEBUJI ZNÁT MNOŽSTVÍ FILTRŮ!
Tuto informaci budu chtít po důvěrnících u výdeje léčiva.
Také jsem zajistil dostatek víček na vzorky měli
Doseděl

Oběžník č. 2/2016 - Český svaz včelařů

Vážení přátelé,
v příloze zasílám oběžník č. 2/2016.
Formuláře i oběžník naleznete na webových stránkách ČSV.
S pozdravem
Linda Hladíková
sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, o. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1
tel: 224 932 421
mailto:hladikova@vcelarstvi.cz

nabídka - odprodej včelstev - Jaroslav Vaňák

Odprodej včelstev
Z důvodu zhoršeného zdravotního stavu musím omezit své včelařské hospodářství a část včelstev mohu nabídnout k odprodeji.
Mám míru 370 x 300. Včelstva jsou zdravá, silná a připravuji je na zimu.
Pokud má někdo zájem – nejlépe z pardubického kraje, sdělte mi to na telefon 608848530, abychom mohli domluvit bližší podrobnosti.
Ing. Jaroslav Vaňák
tel. 608 848 530

členská schůze + beseda včelařů - 23. října 2016

Neděle 23. října – členská schůze (8.00 - 9.00) + beseda včelařů (9.00 - 12.00) - pohostinství Dolní Újezd

Program:
1. Organizační záležitosti
2. Beseda včelařů naší ZO – vzájemné předávání zkušeností

Účast přislíbili:
- pan Ing. Pavel Karásek z firmy Apis Digital (Karlovy Vary) – prodejce úlových vah,
- př. Miloslav Jiroušek z Vysokého Mýta – výrobce včelařských boxů (nástaveb).

den medu v Lidovém domě - 20. listopadu 2016

Neděle 20. listopadu - Den medu v Lidovém domě

výplata dotací - 24. listopadu 2016

Čtvrtek 24. listopadu - výplata dotací (14.30 – 19.00) - restaurace Slunce

Výsledky rozboru měli na MVP 2016

Vyšetření na MVP vyšla v naší organizaci s negativními nálezy.
V příloze přikládám protokoly o zkoušce.

Bohužel se nám změnily podmínky pro jarní ošetření včelstev.
Podle nařízení SVS by se mělo léčit podle katastrálních území.
A to tak, že pokud má k.ú. počet stanovišť s nulovým počtem roztočů 25% a méně musí celé k.ú. léčit.
Pracuji na přípravě plánu léčení.
Doseděl

Stránky

Přihlásit se k odběru Včelaři Litomyšl RSS